Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Boh je naše útočište a sila, aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme...“
Žalm 46,2
P1010058.JPG

Konferencia o chudobe, solidarite a dobrovoľníctve v  rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.


Prílohy:
- prezentácia o rodine
- Príbeh rodiny s piatimi deťmi
- prezentácia OZ Maják nádeje