Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán zošle pomoc z neba a zachráni sa. Zahanbí tých, čo ma týrajú.“
Žalm 57,4
Aj v tomto roku máte možnosť podporiť rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi poukázaním Vašich 2 % z daní zaplatených v roku 2017 OZ Majáku nádeje.  Svojimi 2% môžete pomôcť rodinám v núdzi prežiť plnohodnotnejší život a ich deťom zabezpečiť rozvoj v športových a umeleckých krúžkoch a ďalej sa vzdelávať. 
Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2018. Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2018.

Údaje o nás, ktoré treba vpísať do tlačiva:

  • Názov: Maják nádeje

  • Právna forma: Občianske združenie

  • Adresa: Helsinská 10, 040 13 Košice

  • IČO: 42111510

  • Rok vzniku: 2010

  • Rok registrácie: 2011