Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.“
Žalm 37,23

Máme veľkú radosť z pokračujúcej spolupráce s Nadáciou Televízie Markíza.

Aj tento rok sme dostali pozvánku pre 5 detí z nášho združenia na  Letný tábor, ktorý už niekoľko rokov pripravuje Patrik Herman a občianske združenie Štvorlístok. Tábor je venovaný pre deti zo sociálne slabších rodín 

Tohtoročný, už 20-ty Letný tábor Nadácie Televízie Markíza v spolupráci s OZ Štvorlístok deťom sa uskutočnil od 25. 6. do 7. 7. 2017 v rekreačnom zariadení Lesák v Tajove pri Banskej Bystrici. Tento rok sa táboru zúčastnilo 121 detí vo veku 10 - 13 rokov, z celého Slovenska.  

            Srdečne ďakujeme Patrikovi Hermanovi, za jeho milú ústretovosť a láskavé srdce.