Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Chudobní sú skvelí, sú veľkí. Keby ste ich poznali, nemohli by ste ich nemilovať.“
Matka Tereza

V termíne 8.7.- 16.7. 2017 sme sa zúčastnili na 1. turnuse letného kurzu Manželských stretnutí, spolu s ostatnými, takmer 700 účastníkmi.

Okrem bohatého programu, ktorý je každoročne pripravený pre manželov a ich deti, sme tomuto spoločenstvu prezentovali činnosť Majáku nádeje a zároveň počas celého kurzu sme ponúkali výrobky z tvorivých dielní. Účastníci kurzu sa s pochvalným uznaním vyjadrovali o rozšírenom sortimente a rovnako o kvalite tašiek, mydiel, náramkov, náhrdelníkov, ružencov, či levanduľových srdiečok.

Toto početné a milé spoločenstvo tiež prejavilo vysoký záujem o podporu rodín v núdzi. Naozaj štedrým spôsobom venovali dobrovoľné príspevky za ponúkané výrobky, tiež sme získali objednávky na výrobu ďalších obrusov, tašiek, srdiečok.

Vyslovujeme našu úprimnú vďaku účastníkom Manželských stretnutí za konkrétne prejavy empatie a štedrosti. Darované prostriedky budú použité pre rodiny, o ktoré sa staráme.