Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán zhliadne na modlitbu núdznych a nepohrdne ich prosbami.“
Žalm 102,18

Mestská časť Ťahanovce – sídlisko pravidelne už niekoľko rokov nám pomáha prostredníctvom podpory projektov. Tentokrát nám schválili projekt zameraný na rozvoj pracovných návykov a zručností osamelých mamiek z rodín v núdzi. A tak vďaka podpore MČ Ťahanovce – sídlisko budú sa môcť rodiny v núdzi zúčastniť tvorivých dielní, na ktorých sa budú môcť učiť šiť levanduľové srdiečka, vankúše či tašky, z korálok vyrábať náramky či náhrdelníky, odlievať mydlá rôznych tvarov či farieb a z vosku vyrábať voňavé sviečky.

Pre osamelé mamky z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi to bude veľkým prínosom, lebo mnohé z nich sú dlhodobo nezamestnané a niektoré dokonca ešte ani nikdy nepracovali.

Dielne im pomôžu formovať pracovné návyky a rozvíjať pracovné zručnosti, no tiež je to pre nich aj priestor na budovanie krásneho spoločenstva a prostriedkom k svojpomoci.

Ďakujeme p. starostovi JUDr. Cyrilovi Betušovi a aj celej mestskej časti Ťahanovce sídlisko za praktickú pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.