Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pane ty vypočúvaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho k nim nakláňaš.“
Žalm 10,17

Od novembra 2017 sa náš Maják nádeje rozrástol. Podarilo sa nám otvoriť detašované pracovisko Majáku nádeje na Letnej 47 v Košiciach, ktoré nesie názov Centrum pre rodiny v núdzi. Chceme tak vytvoriť komplexnú sieť pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.

V Centre je vytvorený priestor na krízové intervencie a sociálne poradenstvo, a tiež tam prebiehajú tvorivé dielne a edukačné aktivity pre rodiny v núdzi.

Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor, kde by sme mohli účinne a efektívne pomáhať rodinám v núdzi a ďakujeme všetkým, ktorí nás v tom podporili.

 

  • 01
  • 02
  • 03