Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.“
Žalm 34,7

V januári 2018 prebehlo darovanie 17 súprav počítačov s monitormi, myškami a klávesnicami. Za týmto dobrým skutkom nájdeme Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., ktorí  vzácnym darom pomôžu mnohým naším študentom. Dnes je doba, ktorá si vyžaduje robenie úloh a zadaní na počítači, hlavne u starších žiakov, a preto je to naozaj nevyhnutnosť každej domácnosti. Sme veľmi vďační za otvorené a dobré srdcia pracovníkov Cargo Slovakia a.s.