Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.“
Žalm 13,6

Maják nádeje je dobrovoľnícka organizácia a bez rôznorodej pomoci dobrých ľudí by nemohla fungovať. A tak sa každý rok snažíme poďakovať tým, ktorí stoja pri nás, aby nám pomáhali pomáhať.

V stredu 24.1. sme pripravili každoročné Novoročné stretnutie podporovateľov Majáku nádeje. Desiatky ľudí zo škôl, farností, reholí, mestských častí a rôznych ďalších organizácií prijali pozvanie, aby sa pri chutnom občerstvení mohli pozrieť, čo sa aj vďaka nim podarilo Majáku nádeje dosiahnuť.

Po privítaní hostí sme predstavili dobrovoľnícky tím Majáku nádeje, ktorý je vždy pripravený pomáhať rodinám v núdzi. Prostredníctvom prezentácie s fotografiami, sme previedli prítomných hostí celoročnou činnosťou Majáku nádeje. Prítomným sme priblížili krátku štatistiku, ako je počet rodín či dobrovoľníkov, predstavili významné aktivity, ako ocenenie Majáku ako dobrovoľníckej skupiny roka, oboznámili s vydanými publikáciami Majáku v roku 2017 a usporiadanou medzinárodnou konferenciou. Priblížili sme aj pravidelné aktivity, ako sú tvorivé dielne a kultúrne akcie pre deti. No predovšetkým sme poďakovali každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol rodinám v núdzi – či už to boli školy, firmy, mestské časti, farnosti, rehole alebo jednotlivci. Ich zástupcovia dostali slovo, aby aspoň v krátkosti priblížili svoj vynaliezavý diel pomoci rodinám v núdzi.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04