Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pretože chudák núdzu trie a úbožiak stoná, povstanem teda – hovorí Pán – zachránim toho, ktorým opovrhujú..“
Žalm 12,6

V Majáku nádeje si vážime pomoc každého človeka a chceme, aby sa dobro zviditeľňovalo a tak šírilo ďalej. Preto sme sa rozhodli každý rok udeliť ocenenia ľuďom, ktorí otvorili svoje srdcia pre pomoc rodinám v núdzi. Tento rok sme po prvýkrát udelili ocenenie za pomoc rodinám v núdzi v kategórii školy, mestská časť, farnosť a rehoľa. Kto a prečo získal dané ocenenie?

Farnosť:   Saleziáni na Kalvárii

Saleziáni na Kalvárii nám už niekoľko rokov pomáhajú s priestormi. Pravidelne každý mesiac jedno sobotné popoludnie tam máme stretnutie všetkých našich rodín. Mali už aj viacero formačných prednášok pre rodičov v rámci týchto stretnutí. Taktiež nám pomáhajú sladkými darmi pre deti a pravidelnou finančnou pomocou.

Rehoľa:   Karmelitáni

Bratia Karmelitáni sú nám veľkou oporou v službe chudobným. Horlivo pretavujú Božiu lásku do skutkov. V ich kláštore zrealizovali predaje novén k sv. Alžbete a tiež charitatívny predaj ručných výrobkov. Mali aj prednášku pre rodičov v rámci mesačných stretnutí rodín a pre našich dobrovoľníkov na školení dobrovoľníkov.

Mestská časť:   Ťahanovce sídlisko

Mestská časť Ťahanovce sídlisko nám už niekoľko rokov finančne podporuje projekty, vďaka ktorým môžeme zakupovať materiál na tvorivé dielne pre rodiny, platiť deťom letné tábory a realizovať školenia pre dobrovoľníkov.

Školy:

ZŠ:   ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18

Základná škola sv. Cyrila a Metoda bola ako prvá, ktorá nám začala pomáhať ešte pri zrode Majáku nádeje. Už 7 rokov nám iniciatívne a pravidelne pomáhajú so zbierkami potravín a drogérie, realizujú charitatívne predaje ručných výrobkov našich rodín z tvorivých dielní. Len za rok 2017 vyzbierali až cez 700 kg potravín.

SŠ:  Gymnázium Alejová

V roku 2017 sme mali možnosť nadviazať spoluprácu aj s Gymnáziom Alejová. V rámci našich prednášok sme študentom aj pedagógom priblížili ťažké životné príbehy rodín v núdzi, našu činnosť a najmä spôsoby, akými môže škola pomôcť. Veľmi iniciatívne sa toho ujali a zrealizovali na svojej škole už niekoľko charitatívnych predajov našich ručných výrobkov a veľkú zbierku potravín a drogérie, počas ktorej pred Vianocami vyzbierali neuveriteľných 805 kg.

VŠ:  Teologická fakulta Katolíckej univerzity

S Teologickou fakultou Katolíckej univerzity máme už niekoľkoročnú spoluprácu.  Okrem toho, že pre viacerých členov Majáku nádeje je to aj „Alma mater“, tak fakulta nám pomáha predovšetkým priestormi na naše akcie. Počas týždňa sme tam mali tvorivé dielne zamerané na šitie a neskôr korálky. Taktiež aj všetky naše tri konferencie sme realizovali v ich aule.