Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“
Mt 5,3

Prejavy lásky sú rôzne. A aj učitelia a žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18 sa rozhodli prejaviť lásku ľuďom v núdzi práve na Valentína. Vo svojej škole zorganizovali Valentínsky charitatívny predaj srdiečkových mydiel a sviečok, ktoré vyrobili rodiny v núdzi. A aj výťažok putoval na podporu týchto rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.

Ďakujeme učiteľom, žiakom aj rodičom za praktický prejav lásky voči núdznym!