Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba.“
Tob 4,7

Naše akcie

Vianočná akcia v kníhkupectvách - Poteš dačekom

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2012

V dňoch 19. 11. - 17. 12. 2012 sa v kresťanských kníhkupectvách v Košiciach konala po tretí krát vianočná akcia pod názvom POTEŠ DARČEKOM.
Každý mal možnosť urobiť radosť deťom z rodín v núdzi, o ktoré sa "stará" naše združenie.
Zakúpením ľubovoľného darčeka, ktorý darca nechal v kníhkupectve vo vyhradenej krabici sme vyzbierali darčeky, z ktorých sme s pomocou dobrovoľníčiek urobili vianočné darčeky.
Tie okrem iného urobili radosť všetkým deťom v SOS - v Krízovom centre.
Za vaše darčeky vám v mene týchto detí ďakujeme.

Potravinová zbierka v kostoloch (23.12.2012)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2012

pb217494.jpgKaždá farnosť je zodpovedná za evanjelizačné dielo vo svojej farnosti.
Vianoce nás učia, že Božie dielo je vždy niečím konkrétnym, hmatateľným. 
V tomto predvianočnom  čase sme v spolupráci s miestnymi farármi a kaplánmi vyhlásili potravinovú zbierku pre rodiny v núdzi v Košiciach.
Táto zbierka akýchkoľvek potravín potrebných na vianočné sviatky sa uskutočnila na 4.adventnú nedeľu. Zbierka prebiehala v dvoch kostoloch - Krista Kráľa a Uršulínok. Veriaci sa zapojili vo veľkom počte. Vyzbierali sa potraviny pre 30 rodín. Dvadsať rodín prišlo osobne po potraviny v deň zbierky. Zvyšné rodiny si potraviny prevezmú v najbližších dňoch.
Starosť o chudobných je jedným z najdôležitejších bodov evanjelizácie.
Vidieť radosť na tvárach týchto ľudí je dostatočnou odmenou pre nás, ktorí svoj čas a námahu vkladáme do služby chudobným.
Aj táto aktivita nás všetkých, ktorí možno ani nemáme veľké majetky, ale nechýba nám ani
dobrá vôľa a skutočné prežívanie Božej štedrosti je vyjadrením nášho prijímania Krista v chudobe, v ktorej k nám aj dnes prichádza.

Žiaci ZŠ balili vianočné darčeky rodinám

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2012

Maják nádeje už tretí rok spolupracuje s cirkevnou Základnou školou Bernoláková 18 v Košiciach.
Jedným z projektov je aj príprava vianočných darčekov, ktoré pripravujú samotní žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Každá trieda má určenú konkrétnu rodinu - kde je udaný vek a počet detí. Takto  žiaci majú možnosť (skrze pomoc svojích rodičov) zakúpiť konkrétne veci pre deti z rodín v núdzi.

Sv. omše za dobrodincov Majáku

Napísal(a): Soňa Vancáková     28.11.2012

S radosťou oznamujeme, že každý prvý štvrtok v mesiaci budú obetované Sv. omše za dobrodincov, sponzorov, dobrovoľníkov a členov združenia Maják nádeje.
Sv. omše budú v Košiciach, v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho (Františkáni) o 12.00 hod.
Aj týmto spôsobom vám chceme prejaviť našu vďačnosť.

Zbierka na Furči - 25.11.2012

Napísal(a): Soňa Vancáková     28.11.2012

Na sviatok Krista Kráľa - 25. 11. 2012 sa na sídlisku Furča v rim. - kat. kostole sv. Rodiny konala finančná zbierka pre rodiny v núdzi. Zároveň boli ponúkané výrobky, ktoré ručne vyrobili členovia rodín v núdzi. Medzi výrobkami boli náramkové ružence, veľké ružence, vianočné pozdravy, zvončeky...
Vďaka štedrosti darcov a ochote pána farára a kaplánov farnosti, ktorý zbierku vyhlásili, sa vyzbieralo 1.004, 68 Eur.
Všetkým v mene rodín ďakujeme:-)

Vianočná akcia v kníhkupectvách

Napísal(a): Soňa Vancáková     18.11.2012

  • plagat-2012
V dňoch od 19.11. do 17.12.2012 bude prebiehať vianočná akcia POTEŠ DARČEKOM v kníhkupectvách v Košiciach: Dobrá kniha, František, SSV, Litera, 3 Hôrky (saleziáni). Zakúpené darčeky môžte nechať priamo v predajniach, kde ich členovia Občianskeho združenia Maják nádeje vyzdvihnú a rozdajú rodinám v núdzi. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Tvorivé dielne - 17.11.2012

Napísal(a): Soňa Vancáková     18.11.2012

Tvorivé dielneNa tvorivých dielňach v novembri sme sa stretli s rodinami a ich deťmi. Bolo nás 56.
Tentokrát sme sa rozdelili na tri časti a vyrábali sme ružence, vianočné pozdravy a niektorí vyrábali ruličky z novín ako prípravu na papierove vianočné stromčeky.
Menšie deti boli s animátormi vo vedľajšej miestnosti, kde kreslili a vystrihovali.
Opäť ďakujeme naším saleziánom za možnosť sa stretnúť v ich priestoroch. Bez ich pomoci by sme sa v tak veľkom počte nemohli stretávať.

Tvorivé dielne - 13. 10. 2012

Napísal(a): Soňa Vancáková     29.10.2012

Tvorivé dielneNa tvorivých dielňach sme tentokrát okrem náramkových ružencov vyrábali aj kríže zo zápaliek.
Mladé mamičky, ale aj dievčatá sa novej technike rýchle priučili. Nakoniec posúdte sami - z fotiek.
Počet mamičiek a ich detí stále narastá - na tvorivých dielňach sme tentokrát boli 70.
O deti sa s radosťou starajú naše staršie deti a hrajú s nimi rôzne hry. Niektoré deti šli von a hrali sa s loptou, iným sa "animátori" venovali vo vnútri Saleziánskeho domčeka.

Tábory s Komunitou JK (júl 2012)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.09.2012

Tento rok sme ponúkli tábory deťom a mladým z našich rodín v núdzi, aj v spolupráci s Komunitou Jána Krstiteľa. Tábory prebiehali v troch vekových kategóriách:resized_img_3413.jpg

  • 8 - 10 rokov
  • 11 - 13 rokov
  • 14 - 18 rokov
Všetky tri turnusy sa uskutočnili v Kopytovskej doline, v peknom prostredí. V tábore sa zúčastnilo 21 detí. Rôzne zaujímavé aktivity priamo v lese alebo na ihriskách deťom zaručili aktívny oddych a kopec zábavy. Popri tom si deti vybudovali nové priateľstvá a vyskúšali aj svoju odvahu v náročnejších úlohách.
Tábor pripravili mladí z Komunity a svoj voľný čas venovali s láskou bez nároku na odmenu.
V mene detí, ktoré sa tábora zúčastnili, im zo srdca ďakujeme.

HELPPORTRET – 1. medzinárodný projekt (30. Jún 2012)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.09.2012

Je medzinárodný projekt založený Jerremy Covartom v roku 2009 v USA, ktorý sa realizuje každoročne na celom svete. Len do minulého roku bol zrealizovaný v 56. krajinách sveta, ako napríklad USA, Kanada, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Anglicko, Filipíny, Panama, Južná Afrika, Čína, Brazília, India... Komunita fotografov z celého sveta využíva svoj voľný čas, schopnosti, skúsenosti a techniku na dobročinnú vec.