Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.“
Žalm 37,23

Naše akcie

ZŠ Krosnianska 4 otvorená pre charitatívnu formáciu žiakov

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.10.2017

Škola je miestom, kde sa popri formácii intelektu môže formovať aj srdce. Sme radi, že sú v Košiciach školy, kde pedagógom záleží aj na tomto druhu formácie.

V stredu 11.10. sme navštívili ZŠ Krosniansku 4, aby sme žiakom predstavili činnosť Majáku nádeje,  priblížili im ťažké životné situácie chudobných rodín a aj možnosti, ako sa im dá pomôcť.

Žiaci s údivom sledovali ťažké príbehy rodín doplnené fotografiami. Či to už boli podmienky bývania v krízovom centre, sociálnom byte či záhradnej chatke. Alebo možnosti pomoci chudobným rodinám. Mohli si tiež pozrieť ručné výrobky rodín v núdzi, ktoré vyrábajú na tvorivých dielňach. Žiaci nešetrili svojou zvedavosťou a kládli množstvo podnetných otázok, ktoré im viac dokázali priblížiť svet, ktorý sa nám zdá niekedy tak vzdialený – svet chudoby

Ďakujeme vedeniu a pedagógom školy, že im záleží na formácii srdca ich žiakov a umožňujú im spoznávať aj takouto formou rôzne životné situácie.

Svadobná hostina aj pre chudobné rodiny

Napísal(a): Soňa Vancáková     11.10.2017

Ako sa môže niečo zo svadobnej hostiny ujsť aj chudobným rodinám? Tak, že sa niekto rozhodne pomáhať aj v najkrajší deň svojho života.

Paťka a Mikuláš túžili sa o šťastie, ktoré majú, podeliť aj s ostatnými a dary nielen prijímať, ale aj dávať. Svadobným hosťom dali netradičnú výzvu, a to, aby namiesto kvetov darovali stravné lístky pre rodiny v núdzi. Mnohí hostia túto výzvu prijali, a tak spolu vyzbierali desiatky stravných lístkov, ktoré pomôžu chudobným rodinám z Majáku nádeje až na niekoľko mesiacov.

Milí mladomanželia a svadobní hostia, aj touto cesto vám chceme poďakovať za vaše vynaliezavé srdcia pre pomoc núdznym. Milá Paťka a Mikuláš Feketeovci, na vašej spoločnej životnej ceste vám prajeme, aby vaša láska naďalej rástla a šírila sa aj na ľudí navôkol.

Knižnica TF otvorená pre núdznych

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.10.2017

V knižniciach sa pohybuje veľké množstvo študentov, ktorí hľadajú vhodnú literatúru, alebo pracujú na záverečných prácach. Vedúca knižnice na Teologickej fakulte v Košiciach, Dáša Fedorková je žena so srdcom na správnom mieste. Kde je potrebná pomoc, tam nájdete aj ju. Prišla s návrhom, aby sme v priestoroch knižnice mohli umiestniť baner Majáku nádeje, spolu s informačnými letákmi a publikáciami, ktoré hovoria o spôsoboch pomoci rodinám v núdzi. Zároveň na malom stolíku vystavila ručné výrobky našich rodín, ktoré žiaria pestrosťou a šikovnosťou tých, ktorí ich vyrobili. Aj takýmto netradičným spôsobom nám pani Dáša ukázala, že pomoc chudobným sa dá zviditeľniť celkom jednoducho. Za jej ochotu a otvorené srdce pre núdznych, jej ďakujeme.

Gymnázium Alejová pomáha chudobným

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.10.2017

                Pedagógovia a študenti Gymnázia Alejová sa rozhodli pomôcť rodinám v núdzi. Zorganizovali charitatívny predaj výrobkov našich rodín z tvorivých dielní.

                Najprv v rámci rodičovského združenia sme rodičom v krátkosti predstavili zameranie Majáku nádeje. Následne po skončení rodičovského združenia si mohli rodičia za dobrovoľný príspevok zakúpiť levanduľové srdiečka, tašky, vankúše, darčekové mydielka či náramky. Ďalší deň sa výrobkov zhostili študenti a niečo zvýšilo aj pre pedagógov v zborovni.

Ďakujeme p. riaditeľovi Ľubomírovi Sobekovi za jeho otvorenosť pre charitatívnu formáciu študentov, p. profesorovi Slavomírovi Dzugasovi za ochotu a koordináciu akcie a všetkým pedagógom, rodičom a študentom, ktorí zakúpením výrobku pomohli chudobným rodinám s malými deťmi.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Aj v svadobný deň sa dá pomáhať

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.10.2017

 Oslovili nás, že chcú pomôcť rodinám v núdzi, že ich najkrajší deň si nechcú nechať len pre seba...

Ivka a Matúš prišli s krásnym nápadom. Najprv nám povedali, či by sme im neušili levanduľové srdiečka, na ktoré dajú menovky počas svadobnej hostiny. Naše mamky na tvorivých dielňach sa potešili, že sa môžu pustiť do prípravy srdiečok na tak krásnu príležitosť.

S vynaliezavou pomocou šli ďalej ... Svadobných hostí vopred poprosili, aby v rámci gratulácií po sobáši im nedávali kvety, ale namiesto toho peniažky (ktoré by inak dali za kvety), aby darovali chudobným rodinám s malými deťmi. A tak svadobní hostia namiesto kvetov vhadzovali do pripravenej pokladničky finančný dar pre rodiny v núdzi z Majáku nádeje.

Odpust v Obišovciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     05.10.2017

  V dňoch 30. septembra a 1. októbra 2017 sme sa zúčastnili na Celodiecéznej odpustovej Slávnosti na pútnickom mieste v Obišovciach. Odpust vyvrcholil slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10:30, ktorú  celebroval arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Jej súčasťou bolo zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Spolu s ostatnými pútnikmi sme boli svedkami veľkej duchovnej udalosti, ktorá nás povzbudila vo viere. Počas nedele sme s povolením správcu farnosti  Mgr. Michala Harakaľu, ponúkali pútnikom výrobky z našich tvorivých dielní.

Ďakujeme pánovi farárovi za jeho ochotu a ústretovosť a tiež všetkým pútnikom, ktorí svojou štedrosťou prispeli k zmierňovaniu neľahkého položenia ľudí v hmotnej núdzi.    

TESCO - vhoď žetón a pomôžeš

Napísal(a): Soňa Vancáková     04.10.2017

 Od 3.10. do 31.10. prebieha v Tescu hlasovanie za najlepší projekt. Aj Maják nádeje sa zapojil svojim projektom „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“, ktorý môžete podporiť  veľmi jednoducho, a to vhodením žetónov do nádoby, ktorá je priradená Majáku nádeje. Žetóny dávajú pri nákupe, pričom nezáleží, v akej sume nakupujete. Môžete vypýtať aj viac žetónov. Nakupovať môžete v akomkoľvek Tescu na Slovensku, avšak ak chcete podporiť náš projekt, je potrebné žetóny vhodiť na Tesca na Hlavnej ulici v Košiciach.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať a nie je vám ľahostajný život ľudí v núdzi.

T-Systems s otvoreným srdcom

Napísal(a): Soňa Vancáková     02.10.2017

Zamestnanci spoločnosti T-Systems sa rozhodli pomôcť ľuďom v núdzi. Zorganizovali zbierku školských potrieb, ktoré darovali deťom zo sociálne slabých rodín z Majáku nádeje. Zošity, obaly, kalkulačky, anglické a nemecké slovníky, pravítka, perá, ceruzky, fixky, farbičky, dosky na zošity, tašky, vodové farby, štetce, kružidlá a kopec ďalších užitočných vecí do školy pomôžu desiatkam detí z rodín v núdzi.

Naše rodiny často nemajú zabezpečené ani základné ľudské potreby. Trpia nevhodným ubytovaním, nezamestnanosťou, nedostatkom financií, často sa stáva, že im neostane ani na jedlo aj niekoľko dní. Preto si veľmi vážia akúkoľvek pomoc. Deti sa tešia úplne novým školským potrebám a rodičom sa uľavilo, že na niekoľko mesiacov majú o jednu položku v ich rozpočte je menej.

V menej rodín v núdzi ďakujeme zamestnancom T-Systems, že myslia na tých najbiednejších a prinášajú aj radosť do detských srdiečok.

Prednáška rodičom - ZŠ Bernoláková 18, Košice

Napísal(a): Soňa Vancáková     24.09.2017

Základná škola Bernoláková 18 v Košiciach je prvou školou, ktorá ochotne nadviazala spoluprácu s Majákom nádeje. Už siedmy rok vytvára veľké spoločenstvo, ktoré sa skladá z učiteľov, rodičov a žiakov – a tí pomáhajú rodinám z Majáku nádeje rôznymi spôsobmi. Pravidelne zbierajú potraviny, pripravujú darčeky na Vianoce a nosia ich osobne rodinám v núdzi, zbierajú financie na konkrétne potreby rodín a kúpou výrobkov z dielní pomáhajú preplácať lieky, nájom a iné základné potreby rodinám.

Pani riaditeľka Mária Čačková nás pozvala na úvodné rodičovské združenie, aby sme rodičom mohli povedať o našej činnosti, ale najmä aby sme im dali spätnú väzbu na ich pomoc.

Sme veľmi vďační celej škole a rodičom za ich otvorené srdci, ochotu pomáhať a všímať si tých, ktorí sú na okraji spoločnosti.

Odpust na Kalvárii v Košiciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     24.09.2017

Tak, ako po iné roky, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa konala Odpustová slávnosť u saleziánov na Kalvárii v Košiciach. Saleziáni pripravili pekný duchovný program až na tri dni – od piatku do nedele. Spolu s ostatnými pútnikmi, saleziánmi a otcom arcibiskupom, sme vytvorili spoločenstvo, ktoré má vo veľkej úcte Pannu Máriu.

Počas soboty sme boli k dispozícii pútnikom aj my, z Majáku nádeje a ponúkali výrobky z tvorivých dielní, ako aj literatúru, ktorá hovorí o osudoch našich rodín.

Verím, že milosti, ktoré nám Panna Mária vyprosil, nás posunú bližšie k Bohu a k službe biednym.