Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“
Mt 5,3

Naše akcie

Vianočné dieťa (16.12.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Vianoce sú časom dávania, a to dávania nie len darov materiálnych, ale aj darov duchovných. Zvlášť si to uvedomujú rodiny v Nemecku, ktoré sa aj tento rok rozhodli zapojiť do projektu Vianočné dieťa, a tak s láskou pripraviť darček v krabici od topánok pre deti, ktoré z neho budú mať radosť aj úžitok.

Na piatok 16.10. sme pozvali naše rodiny s deťmi do auly Teologickej fakulty KU, aby si tak deti prevzali svoju “vianočnú krabičku”. Niektoré deti nás potešili krásnym vianočným vinšom či pesničkou. Keď už každé dieťa držalo v ruke svoj vianočný darček, pustili sa naraz do rozbaľovania. Deti s očakávaním otvárali darčeky, aby zistili, čo sa v nich skrýva a my dospelí sme s úžasom sledovali šťastné očká detí.

Na záver sa deti modlitbou poďakovali darcom – nemeckým rodinám, ktoré pre nich tieto dary s láskou pripravili.

Exkurzia detí v Technickom múzeu (15.12. 2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V Majáku nádeje sa snažíme rozvíjať aj kultúrne cítenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tentokrát sme si pre nich pripravili exkurziu v Technickom múzeu v Košiciach. A tak vo štvrtok 15.12. mala možnosť malá skupinka detí dobíjať technicko-vedecké tajomstvá. Najviac sa deťom páčili expozície, ktoré si interaktívne aj sami mohli odskúšať a úlohou nás dospelých už len bolo, dať všetko na miesto a do pôvodného stavu.

Výrobky vo farnosti Kostoľany (11.12.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V tretiu adventnú nedeľu sme s výrobkami, ktoré vyrobili rodiny v núdzi navštívili farnosť Kostoľany a jej filiálky Tepličany, Malá Vieska a Sokoľ.

Veriaci tak mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ružence, náhrdelníky, tašky, kalendár o Majáku nádeje či aktuálne vydanú knihu Milosrdenstvo voči trpiacim, ktorá prináša prepojenie skutkov milosrdenstva s poskytovanou pomocou Majáku nádeje voči rodinám v núdzi.  Zakúpením výrobkov za dobrovoľný príspevok, veriaci takto prispeli na pomoc rodinám v núdzi z Majáku nádeje

Ďakujeme p. farárovi a kaplánom za ich prijatie a veriacim za ich otvorené srdcia pre pomoc núdznym.

Bábkové divadlo „Čert a Káča“ (11.12.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V nedeľu 11.12.2016 sme si pozreli v Bábkovom divadle Košice vynikajúcu rozprávku „Čert a Káča“, herci nás pútavou formou vtiahli do  humorného i poučného príbehu o nebojácnej Kači, múdrom pastierovi Miškovi a oklamanom čertovi. Vrelo odporúčame.

Lego je super

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V popoludňajších hodinách 11.12.2016  sme navštívili  Bricklandiu – výstavu lego kociek. Ponorili sme sa do detského sveta stavebníc, ktoré sme obdivovali  so zatajeným dychom. Hľadali sme gašparka a niečo sme si aj sami postavili. Deti v plnej miere využili svoju kreativitu. Veľmi milá a zaujímavá výstava pre deti.

Ďakujeme Mestu Košice – Referátu športu a mládeže za finančnú dotáciu, prostredníctvom ktorej a mohli deti z Majáku nádeje zúčastniť výstavy Bricklandia – krajina kociek.

Mikulášske balíčky od Dunajskej Lužnej

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V predvianočnom období 10. decembra sa rodiny z Majáku nádeje opäť stretli na pravidelných mesačných formačných stretnutiach na Kalvárii. Tentokrát rodičia mali možnosť si vypočuť prednášku o Vianociach a sviatosti zmierenia, ktorú im pripravil bohoslovec a člen Majáku nádeje Janko Pčolinský. Po prakticky podanej prednáške nasledovala práca v skupinkách. Rodičia v malých skupinkách diskutovali na otázky, ako napr. Čoho sú ochotní sa vzdať a priniesť to do Betlehéma malému Ježiškovi  tak, ako to urobili Traja Králi? Či môže svätá spoveď pomôcť pri prehĺbení vzťahu s Kristom a akým spôsobom? Ako si predstavujú ideálne Vianoce?

Pre deti bolo pripravené Mikulášske prekvapenie, ktoré k nám dorazilo zo ZŠ v Dunajskej Lužnej, kde pre deti z rodín v núdzi pripravili Mikulášske balíčky. Deti sa balíčkom veľmi potešili a ďakujú tým, ktorí im ich s láskou pripravili.

Gymnázium sv. T. Akvinského pomáha

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Stredoškoláci z Gymnázia sv. T. Akvinského pod vedením pedagogického zboru zorganizovali v novembri potravinovú zbierku. Každý prispel, ako mohol a tak sa vyzbieralo niekoľko kg suchých potravín, ktoré veľmi pomôžu rodinám v núdzi v tomto predvianočnom čase a niektoré z nich sa objavia aj na vianočnom stole týchto rodín.

Ďakujeme vedeniu školu, pedagogickému zboru, študentom a ich rodičom za potravinové dary, ktoré pomôžu tým, ktorí často nemajú financie na zakúpenie ani základných potravín. Ďakujeme, že vieru pretavujete do skutkov J

Novembrové mesačné stretnutie rodín

Napísal(a): Soňa Vancáková     01.12.2016

V sobotu 19. novembra bolo Saleziánske stredisko na Kalvárii opäť plné našich rodín. Pravidelné mesačné formačné stretnutia slúžia na osobnostnú aj duchovnú formáciu rodičov, na informovanie našich rodín o blížiacich sa aktivitách či plánovaných zmenách, no taktiež aj na hlbšie poznávanie rodín vzájomne s možnosťou zdieľania a svojpomoci.

Pre rodičov si náš vzácny hosť – augustinián Milan, pripravil pútavú a praktickú prednášku zameranú na zvládanie hnevu a konštruktívnu kritiku. V nej sa zameral na to, aká kritika nemá byť a prečo nemáme súdiť, vysvetlil ako správne konštruktívne kritizovať a ako prijímať kritiku, priblížil kritiku ako lásku a službu. Po prednáške sa rodičia rozdelili do skupiniek a pod vedením našich dobrovoľníkov diskutovali o danej prednáške – čo ich najviac zaujalo či prekvapilo, čo by si z toho chceli odniesť pre vlastný život. Diskutovali aj na otázky ako: Ako často a pre čo najčastejšie kritizujeme? Či vnímame kritiku ako niečo pozitívne alebo ako niečo negatívne a prečo? Či si vieme priznať chyby? Či sa dokážeme ospravedlniť, keď sme niečo zlé urobili, a či je to pre nás skôr ťažké alebo skôr prirodzené?

ZŠ a MŠ Krásna pomáhali

Napísal(a): Soňa Vancáková     01.12.2016

Na ZŠ a MŠ sv. Marka Križina v Krásnej sa uskutočnila v rámci Dňa Zdravej výživy 26.10.2016 zbierka pre OZ Maják nádeje. Ľudia prinášali drogériu a trvanlivé potraviny. Vyzbieralo sa cca.10 tašiek užitočných vecí. Sme zo srdca vďační všetkým darcom, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi. Učia sa deliť a myslieť na iných a to je dnes naozaj vzácne.

Potraviny od ZŠ Bernoláková 18 v Košiciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.11.2016

Maják nádeje dlhodobo spolupracuje aj so školami. Našou snahou je poukázať žiakom a pedagógom na postavenie ľudí na pokraji existenčnej chudoby a vzbudiť tak v nich formovanie povedomia v prístupe k takýmto ľuďom. Zároveň im ponúkame formy pomoci a spolupráce s touto sociálnou skupinou.

Dlhoročnou tradíciou je úzka, vzájomná spolupráca so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 v  Košiciach. Jednou z aktivít zo strany tejto školy je organizovanie  potravinových zbierok. Žiaci pri sv. omšiach v rámci obetných darov prinášajú základné potraviny: cestoviny, múku, cukor, drogériový tovar ... Po jeho zhromaždení sa zvyčajne raz za štvrťrok uskutoční odovzdanie nazbieraného tovaru pre Maják nádeje. Aktuálne sa tak udialo 14.11.2016. Celkovo bolo vyzbieraných cca 160 kg potravín a drogérie.

Prejavujeme našu úprimnú vďačnosť všetkým žiakom, ich rodičom a rovnako zainteresovaným pedagógom za ich prejavený prejav empatie.