Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.“
1Sam 2,7

Naše akcie

Stretnutie rodín na Kalvárii

Napísal(a): Soňa Vancáková     15.11.2017

V sobotu 11. novembra sa v saleziánskom stredisku na Kalvárii uskutočnilo pravidelné, mesačné stretnutie rodín nášho združenia. Súčasťou stretnutia už tradične bola aj prednáška, ktorou nás obohatili rehoľné sestry z kongregácie Dcéry Božskej lásky z Michaloviec, sestra Christiánka a sestra Alžbetka, na tému: „Ako konať dobré skutky“.

Po prednáške nasledovalo zdieľanie v pracovných skupinách, na danú tému s pripravenými otázkami. Celé popoludnie sa nieslo v pokojnej atmosfére, so znakmi prijatia a srdečnosti.

Stretnutie sa ukončilo organizačnými pokynmi pre naše mamičky. Máme radosť z rozvíjajúcej sa obojstranne prospešnej spolupráce s rehoľami a kongregáciami.

Konferencia v Michalovciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     15.11.2017

V dňoch 9. – 10. 11.2017 sme sa na základe pozvania zúčastnili IV. Medzinárodnej vedeckej konferencie v Michaloviciach na tému: „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“. Konferenciu organizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce. V rámci príspevkov sme vystúpili s prednáškou: „Stratégie pre rozvoj prevencie pracovnej terapie a integrácie pre rodiny v núdzi v OZ Maják nádeje“.

 Sme radi, že tejto téme sa venuje čoraz väčšia pozornosť aj na akademickej pôde. Vážime si aj pozvanie, ktoré sa nám dostalo a ďakujeme organizátorom za ich milé pozvanie na tejto akcii, ktorá nás svojím obsahom a príspevkami obohatila.     

Madagaskar pre všetkých

Napísal(a): Soňa Vancáková     11.11.2017

 Rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi nemajú často naplnené ani základné životné potreby. Minimom financií, ktoré majú, snažia sa pokryť stravu a bývanie. O iných položkách ani nerozmýšľajú. Deti z chudobných rodín nemajú rovnaké možnosti ako ich rovesníci. Mnohé z nich nepoznajú, čo je to detský tábor alebo kino.

Cieľom Majáku nádeje je komplexná starostlivosť o rodinu – teda aj umožnenie účasti detí na podujatiach a akciách, ktoré si ich rodičia nemôžu dovoliť.

Sme veľmi vďační, že sa nájdu organizácie a ľudia, ktorí nám v tom pomáhajú. Jednou z nich je Agentúra Silvi Production vo vedení s majiteľkou Silviou Nemčovičovou a pracovníčkou Katarínou Weissovou. Práve oni darovali deťom z rodín v núdzi z Majáku nádeje úplne zadarmo lístky na predstavenie Madagaskar, ktoré bude 24.11. v SteelArene.

Keď sme zisťovali záujem detí, mali sme možnosť zakúsiť ich prekvapenie a radosť, keď zistili, aký dar ich čaká. Všetci sa už veľmi tešia.

Ďakujeme Agentúre Silvi Production, že nám pomáhajú pomáhať!

Saleziáni na 3 hôrkach v Košiciach pomáhajú

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.11.2017

V nedeľu 5. 11.2017 sme zavítali s výrobkami našich mamičiek k saleziánom na 3 hôrkach v Košiciach. So saleziánmi máme veľmi dobré vzťahy už dlhé roky. Pomáhajú našim rodinám rôznymi spôsobmi -  niekedy nám dávajú potraviny, berú deti do táborov, inokedy im dávajú Mikulášske balíčky, usporadúvajú každoročne Štedrú večeru pre naše mamičky s deťmi priamo u nich v stredisku...

Tento krát sme ich navštívili a po sv. omšiach sme im ukázali, aké sú naše mamičky šikovné a čo všetko dokážu vyrobiť. Ručných výrobkov rýchlo pribúda – vankúše, zástery, rukavice, prestieradlá, detské paplóny... To všetko sa naučili vyrábať na tvorivých dielňach, ktoré im každý deň pripravujeme s našimi dobrovoľníčkami.

Prednáška o chudobe na ZŠ sv. Marka Križina v Krásnej

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.11.2017

V pondelok 6.11.2017 sme boli pozvaní na cirkevnú Základnú školu sv. Marka Križina v Krásnej, kde sme žiakom celej školy hovorili o rôznych formách chudoby a podmienkach, v akých žijú mnohé rodiny v Košiciach. Prednáška bola rozdelená zvlášť pre žiakov 1. stupňa a zvlášť pre 2. stupeň. Stretli sme sa s veľkým záujmom žiakov, ktorý sa prejavil ich aktivitou, reakciami na chudobu a hlavne ochotou pomôcť tým, ktorí nemali až toľko šťastia v živote.

                Samotní učitelia boli povzbudení, že sme priniesli osobnú skúsenosť z praxe a najmä prepojením konkrétnej pomoci chudobných rodinám  cez žiakov, rodičov  a vedenie školy.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a formovanie žiakov k charitatívnemu mysleniu.

Prednáška na Gymnáziu sv. košických mučeníkov

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.11.2017

V stredu 3. novembra 2017 sme zorganizovali prednášku pre študentov Gymnázia sv. košických mučeníkov zameranú na ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Cieľom prednášky bolo informovať študentov o činnosti občianskeho združenia, ako aj vzbudiť v nich záujem o túto sociálnu problematiku. Študentom bola na prednáške predstavená konkrétna činnosť Majáku nádeje pri pomoci rodinám nachádzajúcich sa v  sociálnej núdzi. Zároveň mali študenti možnosť prezrieť si výrobky nášho združenia (levanduľové srdiečka, mydlá...), ktoré vyrábajú jednotlivé rodiny, ktorým sa poskytuje pomoc. Študenti gymnázia boli na prednáške oboznámení o možnostiach pomoci núdznym:  kúpou našich výrobkov ako forma finančnej podpory rodín (zároveň získaním pekných darčekov na obdarovanie blízkych), zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti, informovaním o činnosti Majáku nádeje konkrétnych jednotlivcov potrebujúcich pomoc. Po ukončení prednášky sme sa poďakovali vedeniu gymnázia za možnosť prezentácie činnosti OZ Maják nádeje s cieľom vzbudenia záujmu študentov o pomoc a podporu rodín v núdzi.

Balenie perníkov na Benefičný koncert

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.11.2017

Skupinka šikovných dobrovoľníčiek od Dominikánov a z Majáku nádeje sa pustila do balenia pripravených perníkov. V piatok 3.11. poobede sme sa stretli vo Veritase, aby sme sa pustili do balenia stoviek perníkových srdiečok. Každá pomocná ruka bola vítaná. Jedni strihali celofán a stužky, ďalší perníky balili a ukladali do krabíc, kde si počkajú do benefičného koncertu.

Perníky v tvare srdiečok budú rozdávané na Benefičnom koncerte 12.11.2017 o 19:00, ktorý pre Maják nádeje organizuje spoločenstvo dominikánskeho konventu s podporou nadácie SLSP. Názov tohto koncertu  je: „HUDBOU K SRDCU, SRDCOM K POMOCI“.

Srdečne pozývame na tento koncert všetkých ľudí, ktorí chcú podporiť rodiny v núdzi.

Výťažok z koncertu bude venovaný občianskemu združeniu Maják nádeje - pre pomoc týmto rodinám.

Pečenie perníkov - ochotné ruky

Napísal(a): Soňa Vancáková     29.10.2017

V sobotu (28. 10. 2017)  dopoludnia sme boli v dominikánskom kláštore, na pozvanie organizátorov benefičného koncertu. V rámci prípravy, v tamojšej kuchyni spoločenstvo žien pripravovalo a pieklo perníky. Už pri vstupe sme cítili sladkú vôňu chystaných dobrôt. V kuchyni od rána miesili cesto, iné ženy ho šikovne vykrajovali a ďalšie piekli. Pracovnú atmosféru podfarbovali tóny chorálov.

Týmto ochotným žienkam sme sa prišli poďakovať, za ich snahu. Pri tejto príležitosti sme im odovzdali darčeky, výrobky z našich dielní.

Jesenná Obnova Manželských stretnutí pomoc chudobným

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.10.2017

V dňoch 20. 10. – 22. 10. 2017 sme sa zúčastnili jesennej Obnove Manželských stretnutí, ktorá sa uskutočnila v Gabčíkove. Vo chvíľach  voľného času, medzi prednáškami, sme ponúkali výrobky z našich tvorivých dielní: voňavé sviečky, vankúše, obrusy, tašky, zástery, rukavice. Účastníci obnovy vyzdvihovali to, že ponúkame stále širší sortiment s vysokou kvalitou. Sme veľmi radi, že spoločenstvo manželov je stále priaznivo naklonené podpore našich aktivít. Ďakujeme manželom za pomoc, ktorú preukazujú rodinám v núdzi.   

 

Jasovská jaskyňa

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.10.2017

Pre deti a mladých sme si v sobotu 21.10. pripravili poznávací výlet do Jasovskej jaskyne.

V autobuse deti už len odrátavali minúty, kedy konečne dorazíme do nášho cieľa. S nadšením sa rozbehli smerom k jaskyni. Hneď po vstupe do jaskyne sa s úžasom pustili do bádania nepoznaného. Pozorne počúvali výklad sprievodkyne, ktorá im vysvetlila, čo sú stalagmity, stalaktity či stalagnáty. Deťom ukázala krásne zákutia jaskyne ako je srdce jaskyne, studňa lásky, jazierko, anjelské krídlo či slonia hlava. Deti sa veľmi rýchlo „zadelili“ do dvoch „táborov“, a to na milovníkov netopierov a odporcov netopierov a podľa toho sa aj patrične správali pri každom visiacom či prelietavajúcom netopierovi. Deti mali možnosť si prezrieť aj kosti jaskynného medveďa či hyeny. Prechádzajúc jednotlivé výškové úrovne jaskyne a zdolávajúc desiatky úzkych schodov malí bádatelia s úžasom sledovali krásy prírody.