Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.„Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný.“
Ž 86,1

Naše akcieKrásny adventný čas sme si spríjemnili 09.12.2017  čarovným muzikálom  na ľade Popoluška.

Nádherný  príbeh lásky oživený piesňami, ktoré naspievali Karel Gott a Lucie Bíla, plný veľkolepých scén, krásnych kostýmov, akrobatických čísel a vynikajúcich hereckých výkonov sme si  naozaj veľmi užili!

"Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom."Primátorský punč patrí v Košiciach už roky neodmysliteľne k Vianociam. Jeho výťažok putuje k ľuďom, ktorí ho v danom čase najviac potrebujú. Naše združenie je jednou z organizácii, medzi ktorých sa rozdelia vyzbierané peniaze.

Veľmi pekne ďakujeme organizátorom, že ich štedrú pomoc smerujúcu aj naším rodinám v núdzi. Každý deň až do 23.12.2017 sa môžete zastaviť  v stánku na Hlavnej, ochutnať dobrý nápoj a prispieť dobrovoľným príspevkom.V rámci projektu „Chudobní medzi nami“, ktorí máme pripravení pre školy, boli sme v piatok 8.12. 2017 prednášať o chudobe rodín a činnosti Majáku nádeje. V jedálni sa zhromaždili najprv žiaci pre 1. stupňa, aby si nedočkavo vypočuli a pozreli, čo sme si pre nich pripravili. Po nich prišli žiaci 2. stupňa, aby sa tiež dozvedeli o možnostiach pomoci rodinám v núdzi.

Sme vďační vedeniu školy a pedagógom za ich otvorenosť pre charitatívnu formáciu žiakov. 

Členovia Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov darovali potraviny pre chudobné rodiny. Tieto rodiny majú často problém zakúpiť si aj základné potraviny. Žiaľ, sú dni, kedy nemajú čo jesť. Preto si vážia akúkoľvek potravinovú pomoc.

Aj v mene týchto rodín ďakujeme!Firma Embraco sa rozhodla darovať svojim zamestnancom ako Vianočný dar ručne vyrobené levanduľové srdiečka z tvorivých dielní našich rodín v núdzi.

Darované peniaze za tieto srdiečka budú použité na pomoc tým, ktorí ich vyrobili, a to najmä na preplatenie liekov a nájmu týmto chudobným rodinám.

Rodiny sa tešia, že ich výrobky niekomu prinesú radosť a to ich motivuje vyrábať nové výrobky a dodáva im to aj pocit sebahodnoty a užitočnosti.S Gymnáziom Alejová sme už pred časom nadviazali veľmi peknú spoluprácu. Po zorganizovaní niekoľkých prednášok a charitatívneho predaja výrobkov sme vo štvrtok 7.12.2017 pokračovali v prednáškach pre študentov o chudobe rodín, činnosti Majáku nádeje a možnostiach pomoci zo strany školy.

Sme potešení, že na tejto škole funguje tzv. humanitný projekt, v rámci ktorého sa študenti zapájajú do rôznych charitatívnych akcií, čím sa formuje ich charitatívne vnímanie na potreby núdznych. V najbližších dňoch pripravujú zbierku suchých potravín a drogérie pre chudobné rodiny.ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej už dlhé roky intenzívne a pravidelne pomáha rodinám v núdzi z Majáku nádeje. Tentokrát vyzbierali množstvo suchých potravín, ktoré postupne môžeme distribuovať do chudobných rodín a tiež vyzbierali aj financie, za ktoré budeme môcť pomôcť rodinám s nájmami a liekmi.

Vážime si, že táto škola formuje nielen myseľ detí, ale aj ich srdcia. Že už v deťoch sa môže formovať charitatívne cítenie a rozvíjať empatia voči ľuďom v núdzi.Zamestnanci firmy T-systems sa rozhodli prakticky pomôcť chudobným rodinám. Spravili finančnú zbierku, za ktorú následne zakúpili potraviny pre desiatky rodín v núdzi. Na Mikuláša ju priviezli do Majáku spolu aj s hračkami pre deti.

Rodiny sú veľmi vďačné za túto pomoc, lebo mnohé majú problém zakúpiť si aj základné potraviny. Potraviny budú mať ešte aj na Vianoce, čo im uľahčí pripraviť aspoň jednoduchú Štedrú večeru.

Ďakujeme všetkým z T-systems, ktorí takto prakticky prejavili skutok lásky voči núdznym.

 

 Dobrovoľníctvo je neoddeliteľnou súčasťou mnohých organizácii a činnosť dobrovoľníkov je prínosom nielen pre samotné organizácie a ich klientov, ale celkovo aj pre spoločnosť. Preto sme radi, že aj na Slovensku sa zviditeľňuje činnosť dobrovoľníkov a to  formou ocenenia Srdce na dlani.

Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou a bez dobrovoľníkov by nemohol napĺňať svoje poslanie, a to pomoc rodinám v núdzi. Preto sme aj my nominovali niekoľkých našich dobrovoľníkov ako jednotlivcov a taktiež aj celú skupinu Majáku nádeje.Primátorský punč patrí v Košiciach už roky neodmysliteľne k Vianociam. Jeho výťažok putuje k ľuďom, ktorí ho v danom čase najviac potrebujú. Naše združenie je jednou z organizácii, medzi ktorých sa rozdelia vyzbierané peniaze.

Veľmi pekne ďakujeme organizátorom, že ich štedrú pomoc smerujúcu aj naším rodinám v núdzi. Každý deň až do 23.12.2017 sa môžete zastaviť  v stánku na Hlavnej, ochutnať dobrý nápoj a prispieť dobrovoľným príspevkom.

Hľadaj