Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ak Boh chce, ľahko sa stane, že chytro obohatí aj biedneho.“
Sir 11,23

Naše akcie

Aj škôlkári pomáhajú

Napísal(a): Soňa Vancáková     17.06.2017

Pri príležitosti Dňa matiek zorganizovala Cirkevná materská škola sv. Terezky v Michalovciach charitatívny predaj výrobkov, ktoré vyrábajú rodiny v núdzi. Deti s rodičmi mali možnosť vidieť krásne darčekové výrobky a zakúpiť si ich s pomocou rodičov, čím pomohli rodinám v kríze konkrétnou pomocou – preplatíme im lieky.

Tešíme sa, že aj malí škôlkari majú v srdiečkach miesto pre chudobných ľudí a tvorivosť, ako im pomôct. Nech Pán odmení najmenších za ich pomoc najbiednejším.

Cez vzdelanie k efektívnejšej pomoci

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.06.2017

V Majáku nádeje dbáme na sústavné vzdelávanie členov, aby mohli ponúkať odbornú pomoc čo najefektívnejšie. Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych akreditovaných kurzov na Slovensku aj v Čechách. Kurzy sú zamerané na špecifiká práce s rôznymi klientmi a na klientov v rôznych situáciách.

         V dňoch 14.-16.6.2017 sa dve členky Majáku nádeje zúčastnili akreditovaného kurzu v Prahe, ktorý niesol názov RECOVERY - sprevádzanie, posilňovanie a opora pri hľadaní dobrého života, napriek duševnému ochoreniu.

         Kurz nám pomohol pochopiť prístup RECOVERY zameranému na klientov, ktorí síce niečo stratili (zdravie, vzťahy...), ale aj napriek tomu majú právo žiť plnohodnotný život. Práve RECOVERY je o hľadaní takýchto možností.

 

Dobročinné zmýšľanie študentskej firmy DEED

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.06.2017

Študenti Gymnázia sv. T. Akvinského v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia každoročne zakladajú študentskú firmu. Po celoročnom snaživom podnikaní pri rozdeľovní zisku nezabúdajú ani na núdznych a časť zisku venujú stále na dobročinné účely.

Tento rok si vybrali Maják nádeje. Pri likvidačnom Valnom zhromaždení, členovia študentskej firmy DEED tak venovali Majáku nádeje časť svojho zisku. Ďakujeme členom študentskej firmy DEED pri GTA, že pri úsilí o efektívne podnikanie, nezabúdajú ani na rodiny v núdzi.

 

7. výročie založenia Majáku nádeje (16.6.2010-2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.06.2017

Dnešný deň je zvlášť slávnostný. Pred siedmymi rokmi sme s Božou pomocou založili naše združenie, ktoré sa venuje špeciálne rodinám v núdzi. Naša pomoc, podpora a sprevádzanie rodín nachádzajúcich sa v rôznych životných krízach, je sprevádzaná podporou desiatok priaznivcov a sponzorov. Vďaka vám a vďaka všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí od založenia Majáku nádeje aktívne pomáhali rodinám, sme pomohli 331 rodinám v núdzi zmierniť ich náročnú životnú situáciu rôznymi spôsobmi (potravinová a drogériová pomoc, školské potreby, nábytok, vzdelávanie, preplácanie liekov, kultúrna pomoc, sociálne a duchovné poradenstvo, terénna práca, prednášky na školách a spolupráca so školami, organizovanie medzinárodných konferencií o chudobe, publikačná činnosť...)

Školenie dobrovoľníkov 9 - 11.06.2017

Napísal(a): Soňa Vancáková     13.06.2017

Od piatku do nedele 9-11.6.2017 sme mohli svoje košické bydlisko vymeniť za nádherné prostredie penziónu Hedera na Zemplínskej šírave. Zišlo sa nás 12 dobrovoľníkov OZ Maják nádeje, ktorí sa tešili zo spoločne stráveného času. Začali sme oddychom, po ktorom sme sa rozprávali o všetkých akciách, ktoré momentálne prebiehajú a ktoré nás čakajú v blízkej budúcnosti. Po výbornej večeri sme hrali bowling, rozprávali sa, kto čím žije. V sobotu ráno si privstalo pár ľudí a šlo na huby. Počasie bolo výborné a úlovok v lese veľmi potešil. Po raňajkách nasledovala prednáška: "Syndróm vyhorenia", tak veľmi aktuálna v oblasti sociálnej práce. Poučili sme sa, ako máme a nutne musíme dbať aj o svoje záľuby a koníčky, relax, aby sme mohli efektívne pomáhať druhým a robiť radosť.

Farnosť Vinné a pomoc chudobným (11.6.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.06.2017

V nedeľu 11.6.2016 zorganizovala farnosť Vinné charitatívny predaj výrobkov rodín v núdzi z Majáku nádeje.

Veriaci mali možnosť po svätej omši zakúpiť rôzne druhy výrobkov, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci tvorivých dielní. Výťažok z charitatívneho predaja bude použitý na zaplatenie nájmu viacerým rodinám v núdzi z Majáku nádeje.

Sme vďační p. farárovi Jurajovi Rendešovi za otvorenosť pre zorganizovanie charitatívneho predaja a veriacim farnosti Vinné za ich empatické srdcia pre pomoc núdznym.

 

 

 

 

Pomoc od Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov (6.-11.6.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.06.2017

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Košiciach v rámci Misijnej kampane Bus4Life zorganizoval charitatívny predaj výrobkov rodín v núdzi a zbierku trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi. Súčasťou bola aj prednáška o činnosti Majáku nádeje, možnostiach pomoci a priblíženie ťažkých životných osudov niektorých rodín. Tiež aj ukážka tvorivých dielní – mamky z rodín v núdzi z Majáku nádeje prišli priamo tam vyrábať náramky z korálok.

Členovia Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov mali možnosť zakúpiť si výrobky, ktoré vyrábajú naše rodiny počas pravidelných tvorivých dielní. Mnohí neostali len pri tom a s otvoreným srdcom priniesli aj veľké množstvo trvanlivých potravín (545 kg), ktoré postupne rozdáme rodinám v núdzi. Niektorí darovali aj stravné lístky.

Farnosť Kecerovce pomohla chudobným (4.6.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.06.2017

V nedeľu 4.6.2017 zorganizovala farnosť Kecerovce charitatívny predaj výrobkov rodín v núdzi z Majáku nádeje. Veriaci mali možnosť zakúpiť si ručné výrobky rodín v núdzi, knihy o Majáku nádeje a Novény k sv. Alžbete. Prostredníctvom vyzbieranej sumy z charitatívneho predaja môžeme zaplatiť tábory pre deti z rodín v núdzi.

                Aj v mene týchto rodín vám – milí kňazi a veriaci farnosti Kecerovce – vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Nech Pán odmení a požehná štedrosť každého, kto otvoril srdce pre pomoc núdznym.

Prvoprijímajúce deti v Trnave darovali drogériu(13.5.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.06.2017

V sobotu 13. mája niesli prvoprijímajúce deti v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave ako obetný dar drogériu, ktorú zbierali a obetovali pre chudobné rodiny z Majáku nádeje. Nemohli uniesť naraz všetko,  tak aspoň malú vzorku.

Vďaka tomu sa mohlo pomôcť iným v duchu evanjelia a aktivity Rodiny Božskej Lásky pri FDC : „Pomoc Matky Františky núdznym.“

Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať!

ZŠ Trebišovská s otvoreným srdcom (máj 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.06.2017

Základná škola Trebišovská iniciatívne zorganizovala dobročinný predaj „Dar srdca“ výrobkov rodín v núdzi z Majáku nádeje. Učitelia a žiaci mali možnosť si zakúpiť levanduľové srdiečka, plátenné tašky, darčekové mydlá a náhrdelníky. Prostredníctvom vyzbieraných peňazí zaplatíme lieky pre rodiny v núdzi, ktoré sprevádzame.

Vážime si otvorenosť vedenia školy aj celého pedagogického zboru pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov. Ďakujeme učiteľom, žiakom aj ich rodičom za skutok lásky voči núdznym.