Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Rozdávať často a veľa. Vedieť, že sa niekomu ľahšie dýcha, pretože ste žili. To je úspech.“
R.W.Emerson

Naše akcie

Duchovné cvičenia v Močenku

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

V dňoch 2.3. - 5.3. 2017 sa konali v Močenku pri Nitre duchovné cvičenia 3. rádu Dcér Božskej lásky.

Keďže aj naša členka Majáku nádeje vstúpila do tohto 3. rádu, mala možnosť sa zúčastniť týchto cvičení v nádhernom prostredí kaštieľa. Duchovné cvičenia viedol vdp. Branko Tupý, zakladateľ Komunity Kráľovej pokoja. Táto mladá kresťanská komunita, túži svedčiť svojim životom o Kristovej láske v charitatívnej a sociálnej oblasti. Jej charizmou je žiť život spoločne s ,,chudobnými“ z Pánovho evanjelia a každodenne sa usilovať o pokoj a milosrdenstvo v konkrétnej službe činorodej lásky. Komunita Kráľovnej pokoja žije duchovnosť ,,malej cesty“ svätej Terezky od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.

Burza kníh na Teologickej fakulte

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

V dňoch 13. - 17.marca 2017 je v rámci celoslovenského Týždňa knižníc
v našej fakultnej knižnici BURZA kníh (duplikátov zo skladu, čiže nezaradených do fondu).

Prosíme, ak máte nejaké navyše knihy, nepotrebné a pod., môžete ich priniesť k nám
(príp. do Biblioboxu) na ponuku našim študentom a čitateľom.


Výťažok z burzy (dobrovoľných príspevkov) bude venovaný pre OZ Maják nádeje.

Ďakujeme srdečne vopred za ochotu!


 

Farnosť vo Valalikoch s otvoreným srdcom

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

Počas druhej pôstnej nedele, sa uskutočnil charitatívny predaj výrobkov z tvorivých dielní vo farnosti Všetkých svätých - Valaliky a tiež vo filiálnych kostoloch: Geča a Kokšov- Bakša.     

Ponúkali sme výrobky našich mamičiek: ružence, levanduľové srdiečka, náhrdelníky, mydlá.

Mimoriadne sme v premiére ponúkali  aj brožúrku „Novéna za ľudí v kríze“. Táto novéna bola vytlačená minulý týždeň a obsahuje 9- dňovú pobožnosť s krátkymi modlitbami a zamysleniami na každý deň. Venovaná je sv. Alžbete, ako orodovnici v krízových situáciách, ľudí prežívajúcich osobné  ťažkosti.

Deviatnik u Karmelitánov na Lorinčíku

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

Rád Bosých Karmelitánov na Slovensku - Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa v Košiciach - Lorinčíku organizuje modlitby novény (11.-19. marca). Slávenie odpustovej slávnosti k sv. Jozefovi bude 20.marca 2017.

Je nám cťou a potešením, že bratia karmelitáni nás pozvali k účasti na dňoch týchto modlitieb. Súčasťou je aj predaj výrobkov z tvorivých dielní klientov nášho OZ Maják nádeje, ako aj zbierka trvanlivých potravín a drogérie. Táto akcia aktuálne prebieha každý deň, 9 dňovej pobožnosti.

Mydlové dielne

Napísal(a): Soňa Vancáková     28.02.2017

Popri tvorivých dielňach zameraných na šitie a výrobu korálkovej bižutérie, ktoré v Majáku nádeje bežia už niekoľko rokov, sme od januára spustili nové tvorivé dielne – zamerané na výrobu mydiel, a to v pondelky doobeda a vo štvrtky poobede. Priestor na tieto dielne nám bezplatne poskytol Výmenník na Furči, za čo sme im veľmi vďační.

Mamky si na dielňach delia rôzne činnosti: niektoré krájajú mydlovú hmotu, iné ju roztápajú a miešajú s farbami a vôňami, potom nalievajú do rôznych foriem, čím vytvárajú rozmanité (tvarom, farbou, vôňou) mydlá. Ďalšie mamky potom balia tieto mydlá, iné strihajú celofán či etikety.

MČ Západ poskytlo dotáciu na dielne (február 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     25.02.2017

Mestská časť Košice Západ, nám na základe našej žiadosti poskytla finančnú dotáciu v celkovej výške 100,-€.

Uvedené prostriedky budú použité na zakúpenie materiálov pre tvorivé dielne pre naše mamičky v núdzi.

Ďakujeme zástupcom mestskej časti Západ, za túto formu pomoci, ktorá nám pomôže rozvíjať pracovné návyky, ako aj socializáciu našich klientov.

Stredná pedagogická škola pomohla (Valentínska akcia)

Napísal(a): Soňa Vancáková     25.02.2017

Študenti a pedagógovia Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa rozhodli prejaviť lásku ľuďom v núdzi netradičným spôsobom. Na svojej škole v čase Valentína zorganizovali dobročinný predaj levanduľových srdiečok a mydlových srdiečok, ktoré vyrábajú naše rodiny počas pravidelných tvorivých dielní.

Ďakujeme p. riaditeľovi ThLic. Marekovi Jeníkovi za jeho otvorenosť pre formáciu charitatívneho cítenia študentov, p. zástupkyni Mgr. Ivete Hankovskej a p. učiteľke Mgr. Martine Viravcovej za koordináciu tejto akcie, ktorú si vzali pod svoje ochranné krídla, študentom z odboru sociálna práca za ich „rozdávanie Valentíniek“ a všetkým študentom, ktorí zakúpením srdiečka prispeli pre pomoc rodinám v núdzi.

Stretnutie rodín na Kalvárii

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.02.2017

V sobotu 18. februára sa uskutočnilo pravidelné mesačné stretnutie rodín Majáku nádeje v priestoroch saleziánov na Kalvárii. Katka Kalafusová mala prednášku na tému „hnev“. Po nej pokračovalo stretnutie prácou v skupinkách, v ktorých sa naše rodinky pod vedením dobrovoľníkov rozprávali o preberanej téme.

Deti medzitým boli rozdelené na skupiny a v oddelených priestoroch hrali spoločenské hry a aktivity.

Stretnutie sme ukončili organizačnými pokynmi a spoločnou, záverečnou modlitbou.

 

Vhoďte žetón v TESCU a pomôžete chudobným

Napísal(a): Soňa Vancáková     17.02.2017

Drahí priatelia,

 

sme tu opäť so súťažou "Vy rozhodujete, my pomáhame" - v rámci všetkých obchodných domov Tesco. Od 8.3 do 4.4.2017 máte možnosť vhodením žetónu v hypermarkete TESCO, pomôcť OZ Maják nádeje, ktoré má šancu vyhrať 1300, € na kúpu materiálov pre tvorivé dielne. Tam získavajú naše mamičky pracovné a sociálne návyky, nevyhnutné pre ich rozvoj a rast.

 

Zo srdca ďakujeme za Vašu podporu a pomoc

 

Tím OZ Maják nádeje

Dotácia na tvorivé dielne od MČ sídl.Ťahanovce (január 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.02.2017

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce nám na základe našej žiadosti poskytlo finančnú dotáciu v celkovej výške 500,-€.

Uvedené prostriedky budú v celej výške použité na zakúpenie pomôcok a materiálov pre tvorivé dielne, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú klienti nášho OZ.

Ďakujeme zástupcom mestskej časti Sídlisko Ťahanovce, za túto formu pomoci, ktorá nám pomôže rozvíjať pracovné návyky, ako aj socializáciu našich klientov.