Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.“
Žalm 37,23

Naše akcie

Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.10.2017

Maják nádeje zorganizoval už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktoré sú každoročne zamerané na ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Tento ročník sa niesol v znamení utrpenia a jeho významu v živote ľudí na periférii spoločnosti. Ako predošlé ročníky, tak aj tento mal praktické zameranie a bol tak prístupný širokej verejnosti.

               V stredu 18. októbra sa aula na Teologickej fakulte zaplnila desiatkami účastníkov, ktorí si mohli vypočuť prednášajúcich zo Slovenska, ale aj z Poľska, Čiech, Talianska a Nemecka. Prednášajúci predstavili svoje pomáhajúce organizácie a najmä sa podelili o ich skúsenosti s utrpením ľudí na okraji spoločnosti, či už to sú rodiny v núdzi, osamelé matky, rómovia, bezdomovci, onkologickí pacienti, závislí a utečenci. Nechýbali ani osobné svedectvá o utrpení a jeho prijatí.

Kostol sv. Rodiny v Košiciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.10.2017

15.10.2017 na krásny sviatok sv. Terezky z Avily, sme mohli svoju činnosť, ako aj výrobky prezentovať na všetkých sv. omšiach na sídlisku Furča v Košiciach v rímokatolíckom kostole sv. Rodiny. Počas oznamov sme veriacich oboznámili, prečo  naše združenie funguje, aké máme aktivity, pre koho to robíme, akú máme spätnú väzbu vo forme pracovných dielní našich rodín a osamelých mamiek.

Boli sme veľmi milo prekvapení, koľko štedrých ľudí býva na tomto sídlisku, ktorým nie je ľahostajná ťažká situácia chudobných rodín.

Zo srdca ďakujeme p. farárovi Aurelovi, že nám dovolil prísť, ako aj všetkým dobrým ľuďom. Nech Boh bohato odmení každý dobrý skutok.

Formačné stretnutie rodín

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.10.2017

V krásnu slnečnú sobotu 14.10.2017 sa konalo druhé stretnutie rodín OZ Maják nádeje v tomto školskom roku.

Deti mali nádherný program, ktorý im pripravili mladí nadšenci zo spoločenstva Fokoláre, ako aj naši dobrovoľníci. Okrem súťaží a hier im  maľovali obrázky na tvár. V rámci súťaže o najkrajší výkres, kde kreslili deti doma koníky, vyhrala rodinka p. Danky a získali sladkú odmenu.

Rodičia mali pripravenú užitočnú tému "Ako budovať svoj život na skale", v rámci ktorej sme sa zamýšľali, ako byť múdrymi a rozumnými v dnešnej dobe.  Pri otázkach na diskusii sme uvažovali, aké sú základné hodnoty v našom živote, na čo a Koho sa v živote spoliehať...

Po ukončení diskusie boli informácie ohľadom akcií a najbližšej návštevy Jasovskej jaskyne, ako aj ďalšie potrebné veci. Celý program bol spríjemnený radosťou spoločenstva, ako aj chutným pohostením.

ZŠ Krosnianska 4 otvorená pre charitatívnu formáciu žiakov

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.10.2017

Škola je miestom, kde sa popri formácii intelektu môže formovať aj srdce. Sme radi, že sú v Košiciach školy, kde pedagógom záleží aj na tomto druhu formácie.

V stredu 11.10. sme navštívili ZŠ Krosniansku 4, aby sme žiakom predstavili činnosť Majáku nádeje,  priblížili im ťažké životné situácie chudobných rodín a aj možnosti, ako sa im dá pomôcť.

Žiaci s údivom sledovali ťažké príbehy rodín doplnené fotografiami. Či to už boli podmienky bývania v krízovom centre, sociálnom byte či záhradnej chatke. Alebo možnosti pomoci chudobným rodinám. Mohli si tiež pozrieť ručné výrobky rodín v núdzi, ktoré vyrábajú na tvorivých dielňach. Žiaci nešetrili svojou zvedavosťou a kládli množstvo podnetných otázok, ktoré im viac dokázali priblížiť svet, ktorý sa nám zdá niekedy tak vzdialený – svet chudoby

Ďakujeme vedeniu a pedagógom školy, že im záleží na formácii srdca ich žiakov a umožňujú im spoznávať aj takouto formou rôzne životné situácie.

Svadobná hostina aj pre chudobné rodiny

Napísal(a): Soňa Vancáková     11.10.2017

Ako sa môže niečo zo svadobnej hostiny ujsť aj chudobným rodinám? Tak, že sa niekto rozhodne pomáhať aj v najkrajší deň svojho života.

Paťka a Mikuláš túžili sa o šťastie, ktoré majú, podeliť aj s ostatnými a dary nielen prijímať, ale aj dávať. Svadobným hosťom dali netradičnú výzvu, a to, aby namiesto kvetov darovali stravné lístky pre rodiny v núdzi. Mnohí hostia túto výzvu prijali, a tak spolu vyzbierali desiatky stravných lístkov, ktoré pomôžu chudobným rodinám z Majáku nádeje až na niekoľko mesiacov.

Milí mladomanželia a svadobní hostia, aj touto cesto vám chceme poďakovať za vaše vynaliezavé srdcia pre pomoc núdznym. Milá Paťka a Mikuláš Feketeovci, na vašej spoločnej životnej ceste vám prajeme, aby vaša láska naďalej rástla a šírila sa aj na ľudí navôkol.

Knižnica TF otvorená pre núdznych

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.10.2017

V knižniciach sa pohybuje veľké množstvo študentov, ktorí hľadajú vhodnú literatúru, alebo pracujú na záverečných prácach. Vedúca knižnice na Teologickej fakulte v Košiciach, Dáša Fedorková je žena so srdcom na správnom mieste. Kde je potrebná pomoc, tam nájdete aj ju. Prišla s návrhom, aby sme v priestoroch knižnice mohli umiestniť baner Majáku nádeje, spolu s informačnými letákmi a publikáciami, ktoré hovoria o spôsoboch pomoci rodinám v núdzi. Zároveň na malom stolíku vystavila ručné výrobky našich rodín, ktoré žiaria pestrosťou a šikovnosťou tých, ktorí ich vyrobili. Aj takýmto netradičným spôsobom nám pani Dáša ukázala, že pomoc chudobným sa dá zviditeľniť celkom jednoducho. Za jej ochotu a otvorené srdce pre núdznych, jej ďakujeme.

Gymnázium Alejová pomáha chudobným

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.10.2017

                Pedagógovia a študenti Gymnázia Alejová sa rozhodli pomôcť rodinám v núdzi. Zorganizovali charitatívny predaj výrobkov našich rodín z tvorivých dielní.

                Najprv v rámci rodičovského združenia sme rodičom v krátkosti predstavili zameranie Majáku nádeje. Následne po skončení rodičovského združenia si mohli rodičia za dobrovoľný príspevok zakúpiť levanduľové srdiečka, tašky, vankúše, darčekové mydielka či náramky. Ďalší deň sa výrobkov zhostili študenti a niečo zvýšilo aj pre pedagógov v zborovni.

Ďakujeme p. riaditeľovi Ľubomírovi Sobekovi za jeho otvorenosť pre charitatívnu formáciu študentov, p. profesorovi Slavomírovi Dzugasovi za ochotu a koordináciu akcie a všetkým pedagógom, rodičom a študentom, ktorí zakúpením výrobku pomohli chudobným rodinám s malými deťmi.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Aj v svadobný deň sa dá pomáhať

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.10.2017

 Oslovili nás, že chcú pomôcť rodinám v núdzi, že ich najkrajší deň si nechcú nechať len pre seba...

Ivka a Matúš prišli s krásnym nápadom. Najprv nám povedali, či by sme im neušili levanduľové srdiečka, na ktoré dajú menovky počas svadobnej hostiny. Naše mamky na tvorivých dielňach sa potešili, že sa môžu pustiť do prípravy srdiečok na tak krásnu príležitosť.

S vynaliezavou pomocou šli ďalej ... Svadobných hostí vopred poprosili, aby v rámci gratulácií po sobáši im nedávali kvety, ale namiesto toho peniažky (ktoré by inak dali za kvety), aby darovali chudobným rodinám s malými deťmi. A tak svadobní hostia namiesto kvetov vhadzovali do pripravenej pokladničky finančný dar pre rodiny v núdzi z Majáku nádeje.

Odpust v Obišovciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     05.10.2017

  V dňoch 30. septembra a 1. októbra 2017 sme sa zúčastnili na Celodiecéznej odpustovej Slávnosti na pútnickom mieste v Obišovciach. Odpust vyvrcholil slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10:30, ktorú  celebroval arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Jej súčasťou bolo zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Spolu s ostatnými pútnikmi sme boli svedkami veľkej duchovnej udalosti, ktorá nás povzbudila vo viere. Počas nedele sme s povolením správcu farnosti  Mgr. Michala Harakaľu, ponúkali pútnikom výrobky z našich tvorivých dielní.

Ďakujeme pánovi farárovi za jeho ochotu a ústretovosť a tiež všetkým pútnikom, ktorí svojou štedrosťou prispeli k zmierňovaniu neľahkého položenia ľudí v hmotnej núdzi.    

TESCO - vhoď žetón a pomôžeš

Napísal(a): Soňa Vancáková     04.10.2017

 Od 3.10. do 31.10. prebieha v Tescu hlasovanie za najlepší projekt. Aj Maják nádeje sa zapojil svojim projektom „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“, ktorý môžete podporiť  veľmi jednoducho, a to vhodením žetónov do nádoby, ktorá je priradená Majáku nádeje. Žetóny dávajú pri nákupe, pričom nezáleží, v akej sume nakupujete. Môžete vypýtať aj viac žetónov. Nakupovať môžete v akomkoľvek Tescu na Slovensku, avšak ak chcete podporiť náš projekt, je potrebné žetóny vhodiť na Tesca na Hlavnej ulici v Košiciach.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať a nie je vám ľahostajný život ľudí v núdzi.