Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Len ty a ja môžeme spoločne uhasiť smäd toľkých ľudí po láske.“
Matka Tereza

Vďaka Nadácii pre deti Slovenska a grantového programu Športujem rád a bezpečne v spolupráci s poisťovňou Kooperativa mohli deti zo sociálne slabých rodín aj vo februári viackrát navštíviť plaváreň.

Deti sa vždy tešia, keď si môžu ísť zaplávať a tým relaxovať. Popri plávaní sa aj vyšantia. Mnoho detí má tiež zdravotné problémy a plávanie je pre nich aj liekom. Sú to chvíle, ktoré by bez možnosti podporeného projektu nemohli zažiť. Ďakujeme!