Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.“
1Sam 2,7

Naše akcie

Konferencia Majáku nádeje (19.-20.10.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.10.2016

V priestoroch teologickej fakulty v Košiciach sa v dňoch 19. – 20. októbra uskutočnil 2. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: Človek na periférii spoločnosti – milosrdenstvo v praxi.

Prednášajúci z Poľska, zástupcovia z univerzity Opole, ako aj vyučujúci z košickej univerzity, či zástupcovia organizácii pôsobiacich na Slovensku vo svojich vystúpeniach predostreli počas prvého dňa praktické skúsenosti z ich pôsobenia a činnosti s ľuďmi na pokraji materiálnej a duchovnej chudoby. Teoretické vedomosti sa prelínali s osobnými skúsenosťami, svedectvami s poskytujúcou pomocou. Práve tieto časti silno zarezonovali v poslucháčoch.

Počas druhého dňa zazneli príspevky poväčšine z prostredia stredných a vysokých škôl, ako aj zástupcu VÚC – z ich pohľadu a skúsenosti.

V priebehu oboch dní zúčastneným boli predložené praktické skúsenosti, ako aj teoretické vedomosti, ktoré boli dokresľované video prezentáciami. Boli tiež mapované jednotlivé organizácie pôsobiace v tejto oblasti, s výmenou kontaktov, čo vnáša do tohto prostredia kompaktnosť vyusťujúcu do skvalitnenia koordinácie organizácii medzi sebou.

Zaznelo mnoho podnetných postrehov, praktických skúseností z práce s chudobnými matkami, s rómskou komunitou, s chorými deťmi, ako aj s ľuďmi odkázanými na pomoc v hospici.

Konferencia z nášho pohľadu tak splnila očakávania, najmä v zmysle uplatňovania prvkov milosrdenstva, jeho konkrétneho odovzdávania cieľovým skupinám.

Počas prestávok určených na krátke občerstvenie, ako aj v priebehu obeda pokračovali neformálne rozhovory medzi zúčastnenými na od prednášané témy.  Potvrdili sa očakávania v zmysle, že vnášania konkrétnych prejavov skutkov milosrdenstva, ako aj osobitný prístup ku klientom je jedinečným faktorom v pomoci. Práve v ich uskutočňovaní sa vnáša a prinavracia poskytujúcim osobám ich hodnota. Počas týchto dvoch dní zaznelo veľa podnetov na milosrdenstvo v pomoci, na dávanie sa v naozajstnej a nezištnej láske. Týmto prvkom je potom obohatený nielen príjemca, ale v rovnakej miere aj darca. 

Stretnutie rodín v októbri

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.10.2016

 V sobotu 15. októbra v saleziánskom stredisku na Kalvárii uskutočnilo pravidelné mesačné stretnutie s rodinami, ktorým naše OZ poskytuje pomoc. V rámci jubilejného roku milosrdenstva bolo zamerané na duchovnú formáciu zo strany dobrovoľníkov.

 

Po úvodných informáciách nasledovala prednáška s video prezentáciou o živote sv. Alžbety Uhorskej. O jej živote, ktorý bol pretkávaný skutkami milosrdenstva. Práve jej nasledovania hodný život je zdrojom inšpirácie aj pre nás.

Nasledovala informácia o novéne, práve k tejto svätej žene. Predstavili sme túto formu modlitby deviatnika pre našich klientov a spolu sme sa pomodlili modlitbu, určenú na prvý deň. Klienti boli zároveň vyzvaní na pravidelnú modlitbu počas nasledujúcich deviatich dní.

Celé zhromaždené spoločenstvo sa potom rozdelilo do pracovných skupiniek, v ktorých sa navzájom zdieľali s ich pohľadom a prežívaní na túto tému. V skupinkách sa pracovalo o to lepšie, že jedna z dobrovoľníčok pripravila sladké pohostenie vo forme domácich zákuskov.

Medzitým mali deti samostatný program na ihrisku, kde hrali pod vedením animátorov spoločenské hry, tak aby sa im poskytlo príjemné zotavenie a zároveň ich rodičia mohli nerušene pracovať v skupinkách. Keďže vyšlo aj slnko, po okolí sa ozýval šťastné hlasy detí.

Na samom závere stretnutia odzneli organizačné pokyny pre rodiny do blízkej budúcnosti, čo sa týka ponúkaných aktivít z našej strany. Potom sme sa premiestnili do priestorov strediska, kde boli pripravené oblečenie a obuv pre klientov, od štedrých darcov.

Tak ako je už štandardom, rozchádzali sme sa plní povzbudenia. Všetkým, ktorí pomohli zorganizovať toto príjemné a užitočné stretnutie, úprimne ďakujeme.    

Návšteva Technického múzea

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.10.2016

09.10.2016 bolo v Planetáriu  Technického múzea Košice plno. :-) Prišli sme sa pozrieť  a dozvedieť  niečo nové o oblohe a hviezdach. Na základe vynikajúceho výkladu sme sa dozvedeli, že nočná obloha má rovník! Cez mytologické príbehy hrdinov vieme teraz nájsť obrazce (Andromedy, Pegasa Perzea) na nočnej oblohe. Už si nepomýlime Malý a Veľký voz. Severka nás sprevádzala celým výkladom. Obnovili sme si informácie o slnečnej sústave, súhvezdiach zvieratníka a nových poznatkov astronómie. Všetci sme si prišli na svoje.

 Ďakujeme Mestu Košice –Referátu športu a mládeže za finančnú dotáciu, prostredníctvom ktorej sa mohli deti z Majáku nádeje zúčastniť exkurzie v Planetáriu.

Jazda na koňoch

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.10.2016

08.10.2016 nás milo prekvapilo nádherné slnečné počasie, ktoré sme si užili s dobrovoľníkmi  Hippocentra Šaca a koníkmi  Nadyrom a Jessikou. Najprv sme si skúsili, ako je potrebné postarať sa o poníky Elvisa, Elisku a Lindu, neskôr sme si vyskúšali aj jazdu na koňoch. Keďže v Hippocentre Šaca je aj veľa iných zvierat  psy Čila,Batman, Baba, a zajace, ktoré sú nanajvýš priateľské, tak sme mali veľa pozitívnych zážitkov,  ako mestské deti s dotykov s prírodou. :-)

Ďakujeme Hippocentru Šaca, ich dobrovoľníkom  za ich čas strávený s deťmi, ktoré sa málokedy dostanú do blízkosti zvierat a  je im  predvedená starostlivosť o zvieratká, prípadné  využitie pre hippoterapiu s koňmi.

Odpustová slávnosť na košickej Kalvárii (17.-18.9.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     11.10.2016

Počas tretieho septembrového víkendu sa na Kalvárii uskutočnil tradičný Odpust k Sedembolestnej Panne Márii, ktorej je zasvätený kostol. Stovky ľudí z Košíc i blízkeho či ďalekého okolia mali možnosť duchovne pookriať a načerpať sily prostredníctvom duchovného programu v kostole na Kalvárii. Odpustu sme sa zúčastnili aj my z Majáku nádeje. Popri účasti na duchovnom programe sme mali možnosť aj predstaviť činnosť nášho združenia individuálnym záujemcom, ktorí sa pristavili pri našom stole. Prostredníctvom dobrovoľného predaja výrobkov našich klientov sme tak mohli vyzbierať financie na ďalšiu podporu týchto rodín v núdzi.

Deň rodiny v Snine (4.9.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     11.10.2016

Sninská farnosť pozvala naše združenie, aby sme v rámci ich Dňa rodiny predstavili činnosť Majáku nádeje. Tak sme sa v prvú septembrovú nedeľu vybrali do Sniny. V rámci nabitého programu, ktorý pripravila farnosť pre svojich veriacich, sme mali možnosť vystúpiť aj my. V rámci prednášky sme veriacim priblížili ťažký stav rodín v núdzi, možnosti pomoci aj činnosť nášho združenia v prospech rodín v núdzi. Súčasne sme aj ponúkali výrobky, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci pravidelných tvorivých dielní. Ponuku sme rozšírili aj o knihy, ktoré sme vydali a ktoré prinášajú aktuálne výskumy a prehľady o možnostiach pomoci rodinám v núdzi. Veriaci mali možnosť si zakúpiť aj Novénu k sv. Alžbete – patrónke chudobných, pretože aj ten, kto nič nemá, dokáže pomôcť, práve prostredníctvom modlitby.

Mesačné stretnutie rodín Majáku nádeje

Napísal(a): Soňa Vancáková     01.10.2016

V sobotu 24.9.2016 sme mali mesačné stretnutie rodín na Kalvárii u Saleziánov, kde sa zišla väčšina našich rodín. Tieto pravidelné mesačné stretnutia sú zamerané na duchovnú formáciu našich rodín v núdzi. Taktiež sú aj miestom, kde sa môžeme „všetci spoločne stretnúť“ a oboznámiť rodiny o pripravovaných aktivitách. V neposlednom rade je to aj možnosť pre rodiny vziať si oblečenie, obuv a hračky, ktoré tam pre nich prinesú dobrodinci.

Výlet do Leteckého múzea (25.9.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     01.10.2016

Podporovanie kultúrneho vyžitia rodín v núdzi patrí tiež k činnosti nášho združenia. Rodiny v núdzi často nemajú na základné potreby, ako je jedlo a nájom, a už vôbec nemajú možnosť vyhradiť si financie na kultúrne podujatia. Mesto Košice nám schválilo projekt, ktorý je zameraný na kultúrne podujatia pre deti zo sociálne slabých rodín. A práve návšteva Leteckého múzea v Košiciach bola jednou z aktivít, ktoré boli financované práve z tohto projektu.

Zbierka vo farnosti Košická Nová Ves

Napísal(a): Soňa Vancáková     01.10.2016

V poslednú septembrovú nedeľu sa uskutočnila zbierka vo farnosti Košická Nová Ves a v jej filiálke Hrašovík. Veriaci mali možnosť zakúpiť si ručne robené výrobky, ktoré vytvárajú naše rodiny (levanduľové srdiečka, plátenné tašky, náhrdelníky, ružence...) v rámci pravidelných tvorivých dielní.

Tvorivé dielne, na ktorých sa rodiny v núdzi zúčastňujú, napĺňajú viacero ich potrieb. Ziskom z dobrovoľného predaja výrobkov sa zmierňuje ich nepriaznivá ekonomická situácia. Podporuje sa sebarealizácia matiek, rast zručností a udržiavanie pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do pracovného procesu. Vzniká tiež priestor pre relaxáciu a zázemie pre vzájomné zdieľanie a svojpomoc matiek v podobnej životnej situácii.

ZOO a dinopark

Napísal(a): Soňa Vancáková     28.09.2016

Krásny, sviatočný, ešte stále letný deň 15.09.2016 sme využili na návštevu ZOO Košice a Dinoparku. Deti na začiatku zaujalo minivivárium, kde odpočíval pytón kráľovský, agama bradatá či korytnačka. V teráriu sa spokojne prechádzal leguán zelený. Ďalej obdivovali veselé šantenie opičieho mláďatka makaka magot. Veľkým zážitkom bolo moderované kŕmenie tuleňov. Živého medveďa sme síce nevideli, zato sme sa odfotili pri jeho drevenom bratovi:-) Deti využili každú príležitosť nakŕmiť zvieratka, zvlášť mláďatá, ktoré sú teraz v ZOO v hojnom počte. Zaujímavou bodkou bol Dinopark, kde sa nachádzajú rôzne exponáty dinosaurov a v 3D kine sme cestovali v čase pod hladinu divokých druhohorných morí. Spoznali sme obávaného prehistorického Megalodona a vládcu morí Kronosaura.