Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán zošle pomoc z neba a zachráni sa. Zahanbí tých, čo ma týrajú.“
Žalm 57,4

Naše akcie

Tábor s Patrikom Hermanom

Napísal(a): Soňa Vancáková     21.07.2016

Vybrané deti z nášho OZ Maják nádeje sa na prelome júna a júla zúčastnili letného tábora  pre deti zo sociálne nepriaznivého prostredia, ktorý sa každoročne odohráva pod vedením známeho moderátora Televízie Markíza, Patrika Hermana. Myšlienkou tohto projektu je pripraviť krásne prázdniny pre deti z rodín, ktoré by si to vzhľadom na svoju sociálnu a finančnú situáciu nemohli dovoliť. Pre všetky deti je pobyt zdarma a mnohé z nich majú tak po prvýkrát možnosť zažiť zábavu detského letného tábora. Už tradične sa im o ňu okrem táborových vedúcich či známych tvárí starajú vojaci, policajti, hasiči, kynológovia či záchranári. Neodchádzajú však len s kopou spomienok, ale odnášajú si aj vďaka Nadácii Televízie Markíza materiálnu pomoc v podobe oblečenia, hygienických potrieb, školských pomôcok či rôznych hračiek.

Ďakujeme touto cestou nadácii Markíza a menovite Patrikovi Hermanovi za prejavenú priazeň a dlhoročnú spoluprácu J

Novéna za chudobných na svete

Napísal(a): Soňa Vancáková     20.07.2016

Na svet prichádza novéna za chudobných, aká tu ešte nebola.

Chudoba vo vzťahoch, v duchovnom živote, v schopnosti dávať...sa týka nás všetkých. Každý z nás zažíva istý druh tejto chudoby.

Táto novéna (deviatnik) za chudobných vznikla ako odpoveď na osobnú skúsenosť s chudobnými, ale aj na skúsenosť s chudobou vo vzťahoch medzi „bohatými“.

Novény k svätým sú chápané ako modlitba príhovoru v situácii núdze, alebo prosba o pomoc pred životným rozhodnutím.

Sv. Alžbeta je patrónkou chudobných a núdznych. Je patrónkou aj nášho združenia Maják nádeje.

S radosťou ponúkame túto modlitbu všetkým (mladým aj starým, zdravím aj chorým, laikom aj kňazom) ako prostriedok pre vyprosenie potrebných milostí u Boha.

V tlačenej forme vyjde táto novéna v auguste 2016.

UPOZORNENIE

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.07.2016

V poslednom čase dochádza k zámene nášho OZ Maják nádeje v Košiciach a Majáku nádeje, n.o. v Bratislave.
Považujeme za čestné a potrebné uviesť zásadné rozdiely týchto dvoch organizácií.
My sme občianske združenie Maják nádeje:
Hlavným predmetom našej činnosti je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. 
Lokalizácia našej činnosti: Košice a blízke okolie
(mimo uvedeného územia naše OZ Maják nádeje nepôsobí).
Registrácia: na Ministerstve vnútra SR, 16.06.2010
Sídlo:
OZ Maják nádeje  
Kováčska 48 (Helsinská 10 – korešpondenčná adresa)
040 13 Košice
Kontakty:
http://www.majak-nadeje.eu/

Maják nádeje, n.o. je v Bratislave a je to krízové centrum.
S Majákom nádeje, n.o. v Bratislave nemáme žiadnu spoluprácu.

Patrónka Majáku nádeje - sv. Alžbeta Uhorská

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.07.2016

Sv. Alžbeta Uhorská (1207-1231), kráľovná

Sviatok : (17.11.)

Význam mena: Boh je štedrý ( hebr.)

Atribúty: kôš s chlebom alebo ružami, misa plná rýb, žobrák

Patrónka: vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, žobrákov, charitatívnych

 

Narodila sa r. 1207 buď v Sárospataku (vo východ. Maďarsku) alebo v Bratislave, kde prežila prvé štyri roky svojho života. Bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II a jeho manželky Gertrúdy, pochádzajúcej z Bavorska. Už ako jednoročná bola z politických dôvodov zasnúbená durínskemu zemskému grófovi Ľudovítovi IV., ktorý bol vtedy tiež ešte len dieťaťom. Mal osem rokov. Malú snúbenicu však ponechali až do štvrtého roku na rodičovskom kráľovskom dvore, odkiaľ ju r. 1211 previezli do sídla jej snúbenca, na zámok Wartburg v Durínsku. Len čo dosiahla Alžbeta 14 rokov, uzavrela manželstvo s Ľudovítom. Mladí manželia si dobre rozumeli a žili šťastne. Narodili sa im tri deti: syn Herman, neskorší otcov nástupca, Sofia, neskoršia brabantská kňažná, a Gertrúda, ktorá sa stala rehoľníčkou a uctieva sa ako blahoslavená. Horlivá, zanietená a pekná Alžbeta žila v neobyčajne šťastnom manželstve.

Manželské stretnutia pomáhajú

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.07.2016

V dňoch 9.-17. júla sme sa zúčastnili letného kurzu Manželských stretnutí v Banskej Bystrici. Kurz je zameraný na obnovu sviatostného manželského zväzku, rodiny ako takej. Tvorili sme spoločenstvo viac ako 150 manželských párov a celkový počet s deťmi, animátormi a kňazmi bol viac ako 700 ľudí.
Od organizátorov sme dostali priestor na prezentáciu nášho združenia, jeho poslania a činnosti. Poukázali sme na aktuálny stav rodín v núdzi, priblížili ich životné osudy a načrtli ďalšie zámery a rozvoj Majáku.
Počas celého kurzu sme účastníkom ponúkali na predaj výrobky z našich tvorivých dielní (levanduľové srdiečka, ružence, tulipány, náhrdelníky ) ktoré sa stretli s vysoko pozitívnym ohlasom. Bola to pekná reakcia zúčastnených manželov, vyjadrená ako prejav ich solidarity s našimi klientmi. Podarilo sa nám predať temer všetky výrobky.
Ďakujeme naším ženám za ich prácu na tvorivých dielňach a rovnako všetkým tým, ktorí si zakúpili výrobky za dobrovoľný príspevok. Použijeme ho adresne na pomoc našim zverencom (potraviny, lieky, nájom...).

Školenie dobrovoľníkov na Šírave (jún 2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     01.07.2016

Maják nádeje funguje na dobrovoľníckej báze, a teda bez činnosti dobrovoľníkov by nebolo možné napĺňať poslanie, ktorým je pomoc rodinám v núdzi. Jedným zo spôsobov, ako sa chceme našim dobrovoľníkom poďakovať za ich obetavú činnosť sú formačno-oddychové víkendové stretnutia. Preto sme počas 3. júnového víkendu zorganizovali školenie dobrovoľníkov na Zemplínskej Šírave v rekreačnom stredisku Kamenec. Dobrovoľníci mali možnosť nazbierať nové vedomosti a skúsenosti z oblasti komunikácie s klientmi, techniky ako zvládnuť verbálnu agresivitu klientov, ako sa vyhnúť ohováraniu či si uvedomiť, ktoré sú nevyhnutné vlastnosti, ktoré by mal dobrovoľník v Majáku nádeje spĺňať.

Dotácie na tábor pre deti

Napísal(a): Soňa Vancáková     30.06.2016

Zo srdca ďakujeme Mestskej časti Košíice Ťahanovce za poskytnutie dotácie 500,- € a Mestskej časti Západ za 200,- €, ktoré použijeme na zaplatenie letných táborov detí zo sociálne slabých rodín. Deti majú stále obrovskú radosť z dobre využitého času počas prázdnin, ako aj z nových kamarátov.

SOS - Deň detí (11.6.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     15.06.2016

Naše združenie v spolupráci s MČ Nad Jazerom, Dobrovoľným hasičským zborom Prešov, Mestskou políciou MČ Nad Jazerom a Košickou záchrankou zorganizovali SOS deň detí na Jazere v sobotu 11.6.2016. Program pre deti si pripravili hasiči, záchranári aj mestská polícia so svojimi psami. Deti mali možnosť prostredníctvom hasičov odskúšať si hasiace prístroje a hadice, pozrieť si ukážky hasenia požiarov s rôznymi prístrojmi, naučiť sa niečo nové ohľadom hasenia požiarov v domácnosti. Mestskí policajti deťom ukázali zásah psov pri zneškodňovaní páchateľa a deti mali možnosť taktiež sa odfotiť či pohladkať štvornohých policajných priateľov. Deti si odskúšali aj policajnú vysielačku.

Vzdelávaním ku kvalitnejšej pomoci (8.6.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     15.06.2016

V Majáku nádeje pokladáme vzdelanie za kľúčový element profesionalizácie a skvalitňovania pomoci rodinám v núdzi. Zúčastňujeme sa rôznych kurzov a školení z oblasti sociálnej práce, psychológie, práva či medializácie, a to ako na Slovensku, tak i v Českej republike.

Prvý júnový týždeň prebiehal v Bratislave Maratón dobrovoľníctva, v rámci ktorého zorganizovala nadácia Pontis bezplatné kurzy pre neziskové organizácie. Tieto kurzy viedli experti z firiem v rôznych oblastiach, ktorí ponúkli svoje služby bezplatne. Išlo predovšetkým o právnikov zapojených do programu Advokáti Pro Bono.

Konferencia Majáku nádeje (19.-20.10.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     08.06.2016

  • konferencia
OZ Maják nádeje Vás pozýva na II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI – MILOSRDENSTVO V PRAXI

ktorá sa uskutoční 19. – 20. 10. 2016 o 8:30 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, Hlavná 89, Košice.

Cieľ konferencie: Konferencia bude prebiehať z príležitosti 6. výročia vzniku občianskeho združenia Maják nádeje, Medzinárodného dňa boja proti chudobe a Mimoriadneho roku Milosrdenstva. Konferencia bude zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi, a to na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Ukrajine. Cieľom konferencie bude predstaviť organizačné fungovanie týchto organizácii, konkrétne metódy práce s ľuďmi v núdzi, formy pomoci v sociálnej i duchovnej oblasti, a taktiež príklady milosrdenstva v praxi s osobami na okraji spoločnosti.