Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.“
Žalm 13,6

Naše akcie

Novembrové mesačné stretnutie rodín

Napísal(a): Soňa Vancáková     01.12.2016

V sobotu 19. novembra bolo Saleziánske stredisko na Kalvárii opäť plné našich rodín. Pravidelné mesačné formačné stretnutia slúžia na osobnostnú aj duchovnú formáciu rodičov, na informovanie našich rodín o blížiacich sa aktivitách či plánovaných zmenách, no taktiež aj na hlbšie poznávanie rodín vzájomne s možnosťou zdieľania a svojpomoci.

Pre rodičov si náš vzácny hosť – augustinián Milan, pripravil pútavú a praktickú prednášku zameranú na zvládanie hnevu a konštruktívnu kritiku. V nej sa zameral na to, aká kritika nemá byť a prečo nemáme súdiť, vysvetlil ako správne konštruktívne kritizovať a ako prijímať kritiku, priblížil kritiku ako lásku a službu. Po prednáške sa rodičia rozdelili do skupiniek a pod vedením našich dobrovoľníkov diskutovali o danej prednáške – čo ich najviac zaujalo či prekvapilo, čo by si z toho chceli odniesť pre vlastný život. Diskutovali aj na otázky ako: Ako často a pre čo najčastejšie kritizujeme? Či vnímame kritiku ako niečo pozitívne alebo ako niečo negatívne a prečo? Či si vieme priznať chyby? Či sa dokážeme ospravedlniť, keď sme niečo zlé urobili, a či je to pre nás skôr ťažké alebo skôr prirodzené?

Počas stretnutia sa o deti postarali naši dobrovoľníci, ktorí im pripravili rôzne hry vonku na saleziánskom ihrisku, nakoľko nám počasie ešte doprialo pár slnečných lúčov.  

ZŠ a MŠ Krásna pomáhali

Napísal(a): Soňa Vancáková     01.12.2016

Na ZŠ a MŠ sv. Marka Križina v Krásnej sa uskutočnila v rámci Dňa Zdravej výživy 26.10.2016 zbierka pre OZ Maják nádeje. Ľudia prinášali drogériu a trvanlivé potraviny. Vyzbieralo sa cca.10 tašiek užitočných vecí. Sme zo srdca vďační všetkým darcom, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi. Učia sa deliť a myslieť na iných a to je dnes naozaj vzácne.

Potraviny od ZŠ Bernoláková 18 v Košiciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.11.2016

Maják nádeje dlhodobo spolupracuje aj so školami. Našou snahou je poukázať žiakom a pedagógom na postavenie ľudí na pokraji existenčnej chudoby a vzbudiť tak v nich formovanie povedomia v prístupe k takýmto ľuďom. Zároveň im ponúkame formy pomoci a spolupráce s touto sociálnou skupinou.

Dlhoročnou tradíciou je úzka, vzájomná spolupráca so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 v  Košiciach. Jednou z aktivít zo strany tejto školy je organizovanie  potravinových zbierok. Žiaci pri sv. omšiach v rámci obetných darov prinášajú základné potraviny: cestoviny, múku, cukor, drogériový tovar ... Po jeho zhromaždení sa zvyčajne raz za štvrťrok uskutoční odovzdanie nazbieraného tovaru pre Maják nádeje. Aktuálne sa tak udialo 14.11.2016. Celkovo bolo vyzbieraných cca 160 kg potravín a drogérie.

Prejavujeme našu úprimnú vďačnosť všetkým žiakom, ich rodičom a rovnako zainteresovaným pedagógom za ich prejavený prejav empatie.


 

Rozhanovce pomohli

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.11.2016

V nadväznosti na spoločné stretnutia so správcami jednotlivých farností na dekanátnych rekolekciách, pokračujeme v predaji výrobkov, ktoré vyrábajú naše klientky na tvorivých dielňach.  30.októbra sme za veľkej podpory  správcu farnosti ThDr. Juraja Semivana, PhD., uskutočnili predaj a finančná zbierku v Rozhanovciach  vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie.

Na doobedňajších sv. omšiach vo farskom kostole a tiež na filiálnom kostola v Beniakovciach sa nám dostalo srdečného privítania od tamojších veriacich. Svojím prístupom a podporou preukázali štedrého ducha. Ponúkali sme ušité výrobky, ružence, kalendáre a knižné publikácie o činnosti Majáku nádeje. Boli sme povzbudení otvorenosťou, prejavmi solidarity ľudí, ktorí dávajú nezištne a ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi. 


 

Zbierka drogérie v Michalovciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.11.2016

V rámci Svätého roka milosrdenstva sa v dňoch 19.- 23. októbra 2016, v rímsko-katolíckej farnosti Narodenia Panny Márie v Michalovciach, uskutočnila zbierka drogérie pod názvom „POMOC MATKY FRANTIŠKY NÚDZNYM“. Farníci  vyzbierali 187 kg rozličného drogériového tovaru a finančne prispeli sumou 700 eur + 100 eur za desiatkové ružence. Táto dobrovoľná zbierka sa uskutočnila v spolupráci s Občianskym združením Maják Nádeje v Košiciach, ktoré sa už sedem rokov intenzívne a systematicky stará o osamelé matky s deťmi a rodiny v núdzi. Zbierku prišla osobne vyzdvihnúť predsedkyňa združenia Soňa s dobrovoľníčkou Michaelou. Obidve vyjadrili veľkú radosť z množstva kvalitnej drogérie, ktorá bude rozdávaná 19.11.2016 na pravidelnom mesačnom stretnutí núdznych v saleziánskom stredisku na Kalvárii v Košiciach. Ďakujeme nielen všetkým dobrodincom, ale aj duchovným otcom za propagáciu a povzbudzovanie, zvlášť pánovi  dekanovi Mgr. Stanislavovi Pavúkovi. Zbierka prebiehala v radostnom  ovzduší vzájomnej jednoty a  milosrdnej lásky.

      

Nadácia Orange - Ďakujeme

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.11.2016

Zo srdca ďakujeme Nadácii Orange za podporu projektu: Šijeme pre radosť i úžitok. Za získané peniaze sme nakúpili materiál - látky, stužky. Z neho sa vyrábajú levanduľové srdiečka, kuchynské rukavice, tašky. Z peňazí sa kúpil aj šijací stroj, nevyhnutný pre túto činnosť. Touto pomocou sa zlepší situácia mamičiek v hmotnej núdzi. Naučia sa novej práci a zároveň môžu byť medzi ľuďmi. Predajom výrobkov sa získajú financie na chod Občianskeho združenia, ktoré aktívne pomáha osamelým mamkám a mnohopočetným rodinám.

Zbierková výstava obrazov (10.11.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     31.10.2016

Pozývame vás na vernisáž obrazov autorky Márie Merreiderovej, ktorá sa rozhodla takto pomôcť rodinám z Majáku nádeje. Vernisáž bude spojená s dobročinným predajom obrazov a výťažok bude použitý na pomoc rodinám v núdzi. Vernisáž sa uskutoční 10.11.2016 od 15:00 do 18:30 v átriu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity, na Hlavnej 89 v Košiciach. Výstava obrazov následne potrvá od 10.11. do 16.11.2016. Každý je srdečne vítaný.

Konferencia Majáku nádeje (19.-20.10.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.10.2016

V priestoroch teologickej fakulty v Košiciach sa v dňoch 19. – 20. októbra uskutočnil 2. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: Človek na periférii spoločnosti – milosrdenstvo v praxi.

Prednášajúci z Poľska, zástupcovia z univerzity Opole, ako aj vyučujúci z košickej univerzity, či zástupcovia organizácii pôsobiacich na Slovensku vo svojich vystúpeniach predostreli počas prvého dňa praktické skúsenosti z ich pôsobenia a činnosti s ľuďmi na pokraji materiálnej a duchovnej chudoby. Teoretické vedomosti sa prelínali s osobnými skúsenosťami, svedectvami s poskytujúcou pomocou. Práve tieto časti silno zarezonovali v poslucháčoch.

Stretnutie rodín v októbri

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.10.2016

 V sobotu 15. októbra v saleziánskom stredisku na Kalvárii uskutočnilo pravidelné mesačné stretnutie s rodinami, ktorým naše OZ poskytuje pomoc. V rámci jubilejného roku milosrdenstva bolo zamerané na duchovnú formáciu zo strany dobrovoľníkov.

Po úvodných informáciách nasledovala prednáška s video prezentáciou o živote sv. Alžbety Uhorskej. O jej živote, ktorý bol pretkávaný skutkami milosrdenstva. Práve jej nasledovania hodný život je zdrojom inšpirácie aj pre nás.

Návšteva Technického múzea

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.10.2016

09.10.2016 bolo v Planetáriu  Technického múzea Košice plno. :-) Prišli sme sa pozrieť  a dozvedieť  niečo nové o oblohe a hviezdach. Na základe vynikajúceho výkladu sme sa dozvedeli, že nočná obloha má rovník! Cez mytologické príbehy hrdinov vieme teraz nájsť obrazce (Andromedy, Pegasa Perzea) na nočnej oblohe. Už si nepomýlime Malý a Veľký voz. Severka nás sprevádzala celým výkladom. Obnovili sme si informácie o slnečnej sústave, súhvezdiach zvieratníka a nových poznatkov astronómie. Všetci sme si prišli na svoje.

 Ďakujeme Mestu Košice –Referátu športu a mládeže za finančnú dotáciu, prostredníctvom ktorej sa mohli deti z Majáku nádeje zúčastniť exkurzie v Planetáriu.