Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ja som síce biedny a chudobný, no Pán sa o mňa stará.“
Žalm 40,18

Naše akcie

SOS - Deň detí (11.6.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     15.06.2016

Naše združenie v spolupráci s MČ Nad Jazerom, Dobrovoľným hasičským zborom Prešov, Mestskou políciou MČ Nad Jazerom a Košickou záchrankou zorganizovali SOS deň detí na Jazere v sobotu 11.6.2016. Program pre deti si pripravili hasiči, záchranári aj mestská polícia so svojimi psami. Deti mali možnosť prostredníctvom hasičov odskúšať si hasiace prístroje a hadice, pozrieť si ukážky hasenia požiarov s rôznymi prístrojmi, naučiť sa niečo nové ohľadom hasenia požiarov v domácnosti. Mestskí policajti deťom ukázali zásah psov pri zneškodňovaní páchateľa a deti mali možnosť taktiež sa odfotiť či pohladkať štvornohých policajných priateľov. Deti si odskúšali aj policajnú vysielačku.

Vzdelávaním ku kvalitnejšej pomoci (8.6.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     15.06.2016

V Majáku nádeje pokladáme vzdelanie za kľúčový element profesionalizácie a skvalitňovania pomoci rodinám v núdzi. Zúčastňujeme sa rôznych kurzov a školení z oblasti sociálnej práce, psychológie, práva či medializácie, a to ako na Slovensku, tak i v Českej republike.

Prvý júnový týždeň prebiehal v Bratislave Maratón dobrovoľníctva, v rámci ktorého zorganizovala nadácia Pontis bezplatné kurzy pre neziskové organizácie. Tieto kurzy viedli experti z firiem v rôznych oblastiach, ktorí ponúkli svoje služby bezplatne. Išlo predovšetkým o právnikov zapojených do programu Advokáti Pro Bono.

Konferencia Majáku nádeje (19.-20.10.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     08.06.2016

  • konferencia
OZ Maják nádeje Vás pozýva na II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI – MILOSRDENSTVO V PRAXI

ktorá sa uskutoční 19. – 20. 10. 2016 o 8:30 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, Hlavná 89, Košice.

Cieľ konferencie: Konferencia bude prebiehať z príležitosti 6. výročia vzniku občianskeho združenia Maják nádeje, Medzinárodného dňa boja proti chudobe a Mimoriadneho roku Milosrdenstva. Konferencia bude zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi, a to na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Ukrajine. Cieľom konferencie bude predstaviť organizačné fungovanie týchto organizácii, konkrétne metódy práce s ľuďmi v núdzi, formy pomoci v sociálnej i duchovnej oblasti, a taktiež príklady milosrdenstva v praxi s osobami na okraji spoločnosti.

Ručné výrobky našich mamičiek u Jezuitov

Napísal(a): Soňa Vancáková     08.06.2016

V nedeľu 5.6.2016 sme zrealizovali zbierku v Kostole Božského Srdca Ježišovho u Jezuitov.
Veriaci mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ružence a náhrdelníky, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci tvorivých dielní.
Stretli sme sa s veľkou otvorenosťou veriacich pre pomoc núdznym, ktorú prejavili aj štedrými príspevkami, a niektorí si dokonca ani nechceli nič vziať za svoj príspevok a ako uviedli „my len chceme prispieť a tým pomôcť tým, ktorí to potrebujú“.
Sme vďační bratom Spoločnosti Ježišovej za ústretovosť pre zorganizovanie zbierky a veriacim za ich chápajúce a otvorené srdcia pre pomoc núdznym.

Prednášky na Gymnáziu sv. T. Akvinského

Napísal(a): Soňa Vancáková     08.06.2016

Počas štvrtého májového týždňa sme absolvovali prednášky na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského. Pokiaľ štvrtáci maturovali, nižšie ročníky mali vytvorený náhradný program, v rámci ktorého boli aj prednášky s odborníkmi z praxe s rôznymi cieľovými skupinami. Pozvaní sme boli aj my, aby sme oboznámili študentov s krízovou situáciou rodín v núdzi, predstavili im činnosť OZ Maják nádeje a možnosti pomoci rodinám v núdzi.

Oceňujeme iniciatívu pedagógov z Gymnázia sv. T. Akvinského, že zabezpečujú svojim študentom aj takéto praktické informácie – o rôznych sociálnych organizáciách, ktoré pôsobia v ich okolí a najmä o cieľových skupinách, ktorým sa venujú.

Trhovisko Kány Galilejskej na ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Napísal(a): Soňa Vancáková     08.06.2016

Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej je našim dlhoročným sympatizantom a pomáha nám intenzívne zbierkami potravín, drogérie či financií. Tento rok oslavuje 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti usporiadala akciu s názvom „Kána Galilejská“, kde okrem vystúpení a súťaží svojich žiakov bol priestor aj na predaj ručných výrobkov v rámci Trhoviska. Na Trhovisko sme boli pozvaní aj my s výrobkami našich rodín. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ružence a náhrdelníky, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci tvorivých dielní.

Sme vďační p. riaditeľke PaedDr. Márii Čačkovej, pedagogickému zboru, žiakom a rodičom za ich otvorené srdcia pre pomoc núdznym, ktoré prejavili prostredníctvom zakúpenia si našich výrobkov.

Putujeme za sv. Annou

Napísal(a): Soňa Vancáková     08.06.2016

V slnečnú tretiu májovú nedeľu si študenti Teologickej fakulty KU Štefan Tóth a Romana Hodermarská v rámci praxe pripravili výlet pre mladých z Majáku nádeje do okolia Košíc. S mladými navštívili kostol sv. Anny, ktorý sa nachádza v horách nad obcou Rudník. V jeho blízkosti je aj kamenná chata s prameňom a jazierkom. Na obed si spravili opekačku a po nej si užili množstvo zábavy na preliezkach a hojdačkach v blízkosti chatky. Pri rybníku sa nezabudli o jedlo podeliť aj s rybkami. Ďalšou zastávkou bola ťažná jama kaolínu, kde daždová a spodná voda vytvára krásnu modrastú vodu, a kde mali mladí možnosť sledovať ryby a oddychnúť si. Mladí popri oddychu a zábave získali množstvo zaujímavých informácií o histórií navštívených miest. Poslednou zastávkou bol rybník v obci Jasov a prechádzka okolo neho. Na konci výletu sa ešte zastavili v reštaruácii autokempingu v Jasove pri rybníku, kde si dali kofolu a zhodnotili výlet :-)

Deti v Botanickej záhrade

Napísal(a): Soňa Vancáková     08.06.2016

Dňa 29.05.2016 sme navštívili Botanickú záhradu v Košiciach, kde je v týchto dňoch výstava EXOTICKÝCH MOTÝĽOV, všetci sme sa kochali krásou nádherných motýľov. Ako bonus sa konal v Botanickej záhrade aj DEŇ DETÍ, kde pre deti boli pripravené atrakcie v duchu Harryho Pottera. Horúci deň, krásne prostredie, veľa pohybu a nejaká tá sladkosť nám spríjemnili nedeľu.

Saleziáni pomáhajú

Napísal(a): Soňa Vancáková     27.05.2016

So saleziánmi z komunity  „ Troch hôrok“  naše OZ viaže dlhoročná, obojstranná  spolupráca. V jej duchu nás členovia komunity, v zastúpení tunajšieho vikára Stanislava Haburčáka  oslovili s možnosťou obdarovania. Vo štvrtok 26.05.2015 ( symbolicky na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi ) nám nezištne odovzdali dar :

·         94 fliaš kofoly (1,5 litrové balenie )

·         Kartón s 1,5 litrovými džúsmi

·         Krabice s keksíkmi (Horalky, Mila, kakaové rezy ) a slanými tyčinkami

Všetko s radosťou použijeme pri 11. júna 2016, kedy naše OZ organizuje popoludnie pre deti našich klientov  v rámci osláv MDD.

Ďakujeme celej komunite z „ Troch hôrok“   za ich šľachetné gesto, rovnako naše poďakovanie patrí v zastúpení všetkých detí a ich rodičov, ktorým je tento dar adresovaný :-)

Deň rodiny v Košiciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2016

Košická arcidiecéza v rámci svojich prorodinných aktivít zorganizovala 22. mája 2016 oslavu Dňa rodiny. Naše občianske združenie bolo pozvané organizátormi na aktívnu účasť a zastúpenie na tomto podujatí.

Program sa začal o 15:00 hod. sv. omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú súžil pán arcibiskup Bernard Bober a vladyka Milan Chautur. Otec vladyka vo svojom príhovore zvýraznil podporu rodine, ktorá vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky manželov, ako najdôležitejšiu hodnotu.