Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma.“
Žalm 31,3

Naše akcie

Veriaci z farnosti BARCA pomohli rodinám

Napísal(a): Soňa Vancáková     26.03.2017

26. marca, na 4. Pôstnu nedeľu sme navštívili farnosť Košice - Barca a ponúkli výrobky z našich tvorivých dielní.

 Ďakujeme za ústretovosť a pomoc pri organizovaní tohto podujatia správcovi farnosti Mgr. Jozefovi Vihonskému.

Napriek chladnému počasiu a tiež časovému posunu na letný čas sa nám dostalo veľkej podpory zo strany veriacich v oboch kostoloch. Vyzdvihujeme ich ochotu, štedrosť s ktorou podporili našu spoločnú snahu o zmiernenie sociálnej a materiálnej chudoby rodín nášho združenia.

Uisťujeme všetkých darcov, ľudí s otvoreným srdcom prejavujúci empatiu voči biednym, že finančné prostriedky budú adresne použité pre rodiny v núdzi.

Deviatnik u bosých karmelitánov v Lorinčíku

Napísal(a): Soňa Vancáková     26.03.2017

Počas uplynulých dní (11. – 19. marec 2017) prebiehala v kláštore bosých karmelitánov novéna k sv. Jozefovi. Otcovia karmelitáni pri tejto príležitosti ústretovo zorganizovali zbierku potravín, drogérie a milodarov pre naše občianske združenie.

Počas týchto modlitieb sme mali možnosť ponúknuť výrobky z tvorivých dielní. Tieto ručne vyrábané predmety zhotovujú naše rodiny na pravidelných tvorivých dielňach. Zámerom týchto stretnutí je naučiť ich nové zručnosti a získať nové vzťahy.

Ďakujeme karmelitánom, za ich aktivitu a prijatie počas novény. Je pre nás povzbudením, rozvíjajúca sa spolupráca s rehoľnými rádmi. Vidíme, že ide o obojstranne obohacujúcu spoluprácu, tiež príklad svedectva o praktické uskutočňovanie a prejavy milosrdnej lásky.

Vyzbierané potraviny a drogéria budú odovzdávané rodinám v našej starostlivosti. Finančné prostriedky budú použité pre konkrétnu pomoc, ako je napr. úhrada časti nájomného na bývanie, školného pre deti, preplatenie liekov a zdravotných pomôcok.

V neposlednom rade sa chceme poďakovať všetkým veriacim, ľuďom naozaj dobrej vôle – za prinesené dary, zakúpenie výrobkov a milodary.

Vnímame, že táto akcia bola a bude požehnaním pre všetkých, ktorí sa do nej aktívne zapojili      

Marcové stretnutie rodín u saleziánov

Napísal(a): Soňa Vancáková     26.03.2017

V sobotu 18. marca sa uskutočnilo pravidelné, mesačné stretnutie rodín, ktoré sprevádzame svojou pomocou.

Stretnutie bolo obohatené účasťou kňazov o. Juraja (augustinián), ako aj o. Andreja (bosý karmelitán). Juraj Pigula vystúpil pred prítomných so zaujímavou prednáškou, spojenou s prezentáciou na tému „Ako dať do poriadku vzťahy“. Potom stretnutie pokračovalo prácou a zdieľaním sa v skupinkách, kde sa mamičky pod vedením našich dobrovoľníkov zdieľali s osobným prežívaním.

Stretnutie pokračovalo organizačnými pokynmi a ponukami pre naše rodiny: zabezpečenie duchovných cvičení, návšteva kultúrnych podujatí pre dospelých (divadlo) a deti (kino), nahlasovanie sa do letných detských táborov.

Vydarené stretnutie sme zakončili spoločnou modlitbou, ako výraz nášho poďakovania Pánovi, za všetky preukazované dobrodenia.

Naša vďaka patrí osobitne o. Jurajovi a o. Andrejovi, za ich ochotu prežiť čas v našom spoločenstve, ako aj saleziánom, za poskytnutie priestorov.     

Novéna za ľudí v kríze - NOVINKA

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

Dávame do Vašej pozornosti aktuálnu novinku: „Novéna k sv. Alžbete za ľudí v kríze“. Brožúra obsahuje 9 dňovú pobožnosť. Každý deň je uvedený priliehavým citátom zo sv. Písma, zamyslením na danú tému:

kríza narušených vzťahov,

kríza z rozchodu alebo rozvodu,

kríza z opustenosti a osamelosti,

kríza z choroby,

kríza z odsúdenia,

kríza zo závislosti,

kríza zo straty zmyslu života,

kríza viery ...

Súčasťou novény je aj každodenné predsavzatie – na danú tému.

Venčeky od babičky

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

Tvorivé dielne v Majáku nádeje sa rýchlo rozrastajú – a to nielen počtom mamičiek a ich dcér, ale rôznosťou výrobkov, ktoré mamičky vyrábajú. Okrem mydiel, ružencov, náhrdelníkov a šitia tašiek aj levanduľových srdiečok, vyrábame aj veľkonočné venčeky z papiera. Zaujímavosťou je, že ich vyrábajú aj členovia našich rodín – tento krát naša babka. Zdobí ich jedna z našich dcér a tak sa radosť z ručných výrobkov šíri veľkou rýchlosťou ďalej J. Výsledná práca je naozaj úchvatná – pozrite sami.

Duchovné cvičenia v Močenku

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

V dňoch 2.3. - 5.3. 2017 sa konali v Močenku pri Nitre duchovné cvičenia 3. rádu Dcér Božskej lásky.

Keďže aj naša členka Majáku nádeje vstúpila do tohto 3. rádu, mala možnosť sa zúčastniť týchto cvičení v nádhernom prostredí kaštieľa. Duchovné cvičenia viedol vdp. Branko Tupý, zakladateľ Komunity Kráľovej pokoja. Táto mladá kresťanská komunita, túži svedčiť svojim životom o Kristovej láske v charitatívnej a sociálnej oblasti. Jej charizmou je žiť život spoločne s ,,chudobnými“ z Pánovho evanjelia a každodenne sa usilovať o pokoj a milosrdenstvo v konkrétnej službe činorodej lásky. Komunita Kráľovnej pokoja žije duchovnosť ,,malej cesty“ svätej Terezky od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.

Burza kníh na Teologickej fakulte

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

V dňoch 13. - 17.marca 2017 je v rámci celoslovenského Týždňa knižníc
v našej fakultnej knižnici BURZA kníh (duplikátov zo skladu, čiže nezaradených do fondu).

Prosíme, ak máte nejaké navyše knihy, nepotrebné a pod., môžete ich priniesť k nám
(príp. do Biblioboxu) na ponuku našim študentom a čitateľom.


Výťažok z burzy (dobrovoľných príspevkov) bude venovaný pre OZ Maják nádeje.

Ďakujeme srdečne vopred za ochotu!


 

Farnosť vo Valalikoch s otvoreným srdcom

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

Počas druhej pôstnej nedele, sa uskutočnil charitatívny predaj výrobkov z tvorivých dielní vo farnosti Všetkých svätých - Valaliky a tiež vo filiálnych kostoloch: Geča a Kokšov- Bakša.     

Ponúkali sme výrobky našich mamičiek: ružence, levanduľové srdiečka, náhrdelníky, mydlá.

Mimoriadne sme v premiére ponúkali  aj brožúrku „Novéna za ľudí v kríze“. Táto novéna bola vytlačená minulý týždeň a obsahuje 9- dňovú pobožnosť s krátkymi modlitbami a zamysleniami na každý deň. Venovaná je sv. Alžbete, ako orodovnici v krízových situáciách, ľudí prežívajúcich osobné  ťažkosti.

Deviatnik u Karmelitánov na Lorinčíku

Napísal(a): Soňa Vancáková     14.03.2017

Rád Bosých Karmelitánov na Slovensku - Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa v Košiciach - Lorinčíku organizuje modlitby novény (11.-19. marca). Slávenie odpustovej slávnosti k sv. Jozefovi bude 20.marca 2017.

Je nám cťou a potešením, že bratia karmelitáni nás pozvali k účasti na dňoch týchto modlitieb. Súčasťou je aj predaj výrobkov z tvorivých dielní klientov nášho OZ Maják nádeje, ako aj zbierka trvanlivých potravín a drogérie. Táto akcia aktuálne prebieha každý deň, 9 dňovej pobožnosti.

Mydlové dielne

Napísal(a): Soňa Vancáková     28.02.2017

Popri tvorivých dielňach zameraných na šitie a výrobu korálkovej bižutérie, ktoré v Majáku nádeje bežia už niekoľko rokov, sme od januára spustili nové tvorivé dielne – zamerané na výrobu mydiel, a to v pondelky doobeda a vo štvrtky poobede. Priestor na tieto dielne nám bezplatne poskytol Výmenník na Furči, za čo sme im veľmi vďační.

Mamky si na dielňach delia rôzne činnosti: niektoré krájajú mydlovú hmotu, iné ju roztápajú a miešajú s farbami a vôňami, potom nalievajú do rôznych foriem, čím vytvárajú rozmanité (tvarom, farbou, vôňou) mydlá. Ďalšie mamky potom balia tieto mydlá, iné strihajú celofán či etikety.