Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Až v nebi sa dozvieme čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.“
Matka Tereza