DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2022) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ja som síce biedny a chudobný, no Pán sa o mňa stará.“
Žalm 40,18


Ďakujeme

Naše srdečné ďakujeme patrí všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri realizovaní našej činnosti.Verejné zbierky


Záverečná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Náklady verejnej zbierky: 126 € (poplatky za vedenie účtu, poplatky za vklady na účet)

Použitie čistého výnosu zbierky: 2500,08 € (nájmy, strava pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi)


Predbežná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Registrové číslo verejnej zbierky: 000-2019-034851

Účel verejnej zbierky: všeobecnoprospešným účelom zbierky je ochrana ľudských práv a rozvoj sociálnych služieb, vedy a vzdelania so zameraním na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi

Celkové trvanie verejnej zbierky: od 01.11.2019 do 31.10.2020

Hrubý výnos verejnej zbierky: 2626,08 € (z toho z predaja predmetov 2292 € a 334,08 € z darcovských sms – DMS)

Predbežná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Registrové číslo verejnej zbierky: 000-2017-037735

Účel verejnej zbierky: všeobecnoprospešným účelom zbierky je ochrana ľudských práv a rozvoj sociálnych služieb, vedy a vzdelania so zameraním na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi

Celkové trvanie verejnej zbierky: od 1.12.2017 do 31.10.2018

Spôsob vykonávania verejnej zbierky: predaj predmetov

Hrubý výnos verejnej zbierky: 3770 €


Záverečná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Náklady verejnej zbierky: 80,42 € (poplatky za vedenie účtu, poplatky za vklady na účet)

Použitie čistého výnosu zbierky: 3689,58 € (strava a nájmy pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi)


Predbežná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Registrové číslo verejnej zbierky: 000-2017-037735
Účel verejnej zbierky: všeobecnoprospešným účelom zbierky je ochrana ľudských práv a rozvoj sociálnych služieb, vedy a vzdelania so zameraním na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi
Celkové trvanie verejnej zbierky: od 1.11.2018 do 31.10.2019
Spôsob vykonávania verejnej zbierky: predaj predmetov
Hrubý výnos verejnej zbierky: 4248 €

 

Záverečná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Náklady verejnej zbierky: 102,38 € (poplatky za vedenie účtu, poplatky za vklady na účet)
Použitie čistého výnosu zbierky: 4145,62 € (nájmy, elektrina a strava pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi)

 

Hľadaj