DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2021) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán vypočuje chudobných a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.“
Žalm 69,34


O nás

Sme mimovládne neziskové občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v júni 2010.Hlavným predmetom našej činnosti je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi.Hlavnými cieľmi združenia sú:

a)    terénna sociálna práca a sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

b)    finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

c)    aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

d)    vzdelávacia, výskumná a publikačná činnosť v oblasti pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.Činnosť združenia pri napĺňaní jeho cieľov spočíva najmä v: 

a)    terénna sociálna práca v rodinách v hmotnej a sociálnej núdzi,

b)    sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

c)    finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

d)    zakúpenie konkrétnych materiálnych potrieb pre domácnosti rodín v hmotnej a sociálnej núdzi,

e)    potravinová pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,

f)     zber a distribúcia šatstva, obuvi, drogérie a školských potrieb,

g)    formačno-edukačné aktivity pre rodiny, predovšetkým prednášky odborníkov z oblasti finančného hospodárenia a výchovy detí,

h)    projektová činnosť zameraná na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi,

i)     tvorivé dielne pre rodiny so zameraním na sociálnu inklúziu a formovanie pracovných návykov,

j)     uhradenie táborov, kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích programov pre detí zo sociálne slabých rodín,

k)    spolupráca s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie a pedagogiky,

m)  odborné školenia a formácia členov a dobrovoľníkov združenia,

n)    vzdelávanie odbornej i širokej verejnosti formou prednášok, workshopov, školení, kurzov a konferencií v oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi,

o)    realizácia výskumov v oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi,

p)    publikácia kníh a článkov z oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi. Aktivity financujeme hlavne z prostriedkov, ktoré získavame vo forme dobrovoľných príspevkov, sponzorských darov a získaných príspevkov z 2 % daní, ktoré venujú naši priaznivci a sponzori.Radi privítame každú vašu podporu, spoluprácu, aktívnu účasť pri realizovaní našich zámerov a ďakujeme za pomoc.

Hľadaj