DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Rozdávať často a veľa. Vedieť, že sa niekomu ľahšie dýcha, pretože ste žili. To je úspech.“
R.W.Emerson


O nás

Sme mimovládne neziskové občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v júni 2010.
Hlavným predmetom našej činnosti je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi.
Hlavné ciele:
a)    terénna sociálna práca a sociálne poradenstvo,
b)    finančná a materiálna pomoc,
c)    aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej,
d)    vzdelávacia, výskumná a publikačná činnosť v oblasti pomoci rodinám v núdzi.
Činnosť združenia: 
a)    terénna sociálna práca,
b)    sociálne poradenstvo,
c)    finančná a materiálna pomoc,
d)    zakúpenie konkrétnych materiálnych potrieb pre domácnosti,
e)    potravinová pomoc,
f)     zber a distribúcia šatstva, obuvi, drogérie a školských potrieb,
g)    formačno-edukačné aktivity pre rodiny, predovšetkým prednášky odborníkov z oblasti finančného hospodárenia a výchovy detí,
h)    projektová činnosť zameraná na pomoc rodinám v núdzi,
i)     tvorivé dielne pre rodiny so zameraním na sociálnu inklúziu a formovanie pracovných návykov,
j)     uhradenie táborov, kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích programov pre detí zo sociálne slabých rodín,
k)    spolupráca s odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie a pedagogiky,
m)  odborné školenia a formácia členov a dobrovoľníkov združenia,
n)    vzdelávanie odbornej i širokej verejnosti formou prednášok, workshopov, školení, kurzov a konferencií v oblasti práce s rodinami v núdzi,
o)    realizácia výskumov v oblasti práce s rodinami v núdzi,
p)    publikácia kníh a článkov z oblasti práce s rodinami v núdzi. 
Aktivity financujeme hlavne z prostriedkov, ktoré získavame vo forme dobrovoľných príspevkov, sponzorských darov a získaných príspevkov z 2 % daní, ktoré venujú naši priaznivci a sponzori.

Radi privítame každú vašu podporu, spoluprácu a aktívnu účasť pri pomoci rodinám v núdzi.

Hľadaj