DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2023) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Chudobní sú skvelí, sú veľkí. Keby ste ich poznali, nemohli by ste ich nemilovať.“
Matka Tereza


Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam (Zborník 2017)

Utrpenie – každý z nás má s ním svoju skúsenosť. A napriek tomu, že sa mu snažíme vyhýbať a zbaviť sa ho, je vždy prítomné v našom živote. Už samotné slovo „utrpenie“ v nás často vyvoláva obranné reakcie. Kvôli čomu ešte o ňom hovoriť a zviditeľňovať ho?
Práve preto, že utrpenie je akousi spoločnou niťou, ktorá spája všetkých ľudí bez rozdielu veku, národnosti, povolania, vierovyznania, vzdelania..., práve preto je potrebné „pozrieť naňho zblízka“. Nekladieme si otázku, či trpíme (pretože istým spôsobom trpí každý z nás), ale naša otázka by mala znieť, či vieme nájsť v našom utrpení zmysel.
„Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva.“ (1Pt 4,13) Je vôbec možné radovať sa, keď trpíme? Sme presvedčení, že je to možné jedine vtedy, ak máme živú vieru – ak veríme, že Boh nám dáva silu, neopúšťa nás a má moc premeniť naše utrpenia na požehnanie.
Nechceme tu viesť filozofické debaty, ani teologické dišputy – stačí sa obyčajne, ľudsky pozrieť na naše malé, aj veľké trápenia, na ľudí, ktorí žijú v našich rodinách, na našich pracoviskách, v našom okolí. Mnohí z nich sú pre nás povzbudením, s akou odvahou, trpezlivosťou a vytrvalosťou nesú svoj kríž.
Cieľom Zborníka z konferencie je priblížiť rôzne druhy utrpenia ľudí žijúcich na okraji spoločnosti – ľudí, ktorí sú istým spôsobom vylúčení z „normálneho“ spôsobu života. Chceme poukázať na organizácie, združenia a školy, ktoré sa snažia denno-denne pomáhať uľahčovať utrpenie ľuďom im zvereným.
Našou túžbou je, aby každý, kto bude čítať tento Zborník uveril, že utrpenie nás môže posunúť bližšie k Bohu, aj k ľuďom. Chceme sa navzájom povzbudiť a vyprosiť si milosť, aby sme boli svedkami tejto doby.celé znenie zborníka na stiahnutie

Hľadaj