DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2022) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých.“
Lk 14,13


Naše akcieDeň matiek sme oslávili aj v našom združení – a to celkom výnimočne. Pre všetky klientky pripravila kozmetická firma Mary Kay deň venovaný len im. Všetky pozvané mamičky sa mohli nechať nalíčiť kozmetickými poradkyňami.

Na líčenie prišlo 15 mamičiek so svojimi deťmi. 4 kozmetičky pod vedením kozmetickej poradkyne Zuzky Alexovičovej sa ich ujali veľmi pekne, boli milé a veľmi vnímavé. Celé líčenie trvalo do 18.15, takže kozmetičky naozaj mali čo robiť, lebo líčili vkuse 3 hodiny.Na základe našich oslovení s prosbou o pomoc pre klientov nášho OZ reagujú mnohí ľudia a firmy. Je to pre nás povzbudením v našej práci, že osudy ľudí žijúcich v krajnej núdzi sa dotýkajú stále viacerých sŕdc úprimných darcov. Zároveň máme radosť z toho, že stále máme čo ponúknuť našim klientom.

Jedným z nasledovania hodným príkladom je aj firma Metsa Tissue Slovakia s.r.o. so sídlom v Žiline, ktorá je svetovým producentom rôznorodých výrobkov z dreva – od papierových výrobkov používaných každý deň v domácnostiach, po drevené komponenty používané v priemysle a stavebníctve.Ďakujeme podpore KSK – VUC, vďaka ktorému sme získali podporu na projekt pre rodiny v núdzi. Projekt je v hodnote 1.000,- € a prebiehal pod názvom Tvorivé dielne pre osamelé matky s deťmi v núdzi. Z projektu sme zakúpili materiál na dielne, ako sú látky, korálky, ale aj šijací stroj. Realizácia projektu už prebieha a mamičky sa tešia, že môžu šiť levanduľové srdiečka z nových druhov látok a vyrábať nádherné náhrdelníky, o ktoré je veľký záujem.


 

Prosíme Vás o podporu pri hlasovaní za náš projekt “ Nové zručnosti osamelých matiek“.

Každý zákazník, ktorý od 11. mája do 7. júna, nakúpi v ktoromkoľvek obchode Tesco, dostane pri každom nákupe 1 hlasovací žetón
Žetón vhodí do hlasovacieho boxu v obchode Tesco projektu, ktorý chce podporiť.
Za projekt „Nové zručnosti osamelých matiek“ je možné hlasovať len v hypermarkete TESCO EXTRA na Trolejbusovej v Košiciach a v hypermarkete TESCO Košice nad Jazerom.

Víťazný projekt  s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získa podporu vo výške 1300 €.

Získaný grant chceme použiť na kúpu šijacích strojov, látok a korálok. Matky v núdzi by sa mohli naučiť  šiť a vyrábať šperky, čím by sa podporila ich sebarealizácia, rast zručností a udržiavanie pracovných návykov a tiež by sa zmiernil hmotný nedostatok ich rodín.

ĎAKUJEME ZA PODPORU A ŠÍRENIE TEJTO SPRÁVY
J


 V nedeľu 1.5.2016 sme zrealizovali zbierku vo farnosti Haniska a v jej filialkách Sokoľany a Bočiar. Veriaci mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci tvorivých dielní. Spoločne takto prispeli sumou 523,65 eur.
Sme vďační p. farárovi za ústretovosť pre zorganizovanie zbierky a veriacim za ich chápajúce a otvorené srdcia pre pomoc núdznym.


Dňa 19. apríla 2016 sme boli mladým stredoškolákom zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach predstaviť naše združenie Maják nádeje. Iniciatíva vzišla od p. učiteľky náboženstva na tejto škole – sr. Christiany. Stretli sme sa s veľkou otvorenosťou a dobrosrdečnosťou p. riaditeľa, taktiež s ústretovosťou pedagógov, ktorí sa zúčastnili prednášky spolu so svojimi študentmi. Na prednáške mali možnosť si vypočuť o ťažkých životných podmienkach rodín v núdzi, o druhoch našej pomoci týmto rodinám, no taktiež aj o možnostiach, ako by mohli pomôcť ako škola. Študentov zaujala ťažká situácia našich rodín a aj možnosti pomoci takýmto rodinám. Študenti aj pedagógovia boli otvorení pre pomoc rodinám v núdzi prostredníctvom Majáku nádeje, a preto sa rozhodli, že pri príležitosti Dňa matiek usporiadajú vo svojej škole zbierku formou predaja našich levanduľových srdiečok.


Začiatkom mája 2016 sme navštívili Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Študentom sme sa snažili priblížiť prácu v OZ Maják nádeje. Počas prednášky sme hovorili o našich cieľoch, problémoch našich klientov, o spôsoboch pomoci, ktorú poskytujeme i o vlastnej snahe našich klientov prekonať ťažkú životnú situáciu. Študenti mohli vidieť realistické fotografie neľahkých podmienok, v ktorých osamelé matky žijú, ale aj mnoho záberov z našich akcií pre rodiny.  

Starobylý kostol v obci Rudník je zasvätený sv. Jurajovi, mučeníkovi. Každoročne sa na počesť sv. Juraja v Rudníku uskutočňuje odpustová slávnosť. Tento rok to pripadlo na nedeľu 24.4.2016. V spolupráci so starostom obce sme v Rudníku zorganizovali zbierku, v rámci ktorej sme predávali levanduľové srdiečka, ktoré vyrobili naši klienti.

 

Stretli sme sa s veľkou otvorenosťou, záujmom a srdečnosťou obyvateľov obce Rudník. Mnohí sa dokonca s humorom vyjadrili, že keďže sú domáci, tak sa patrí prispieť na zbierku, ktorá sa organizuje v ich obci.
Dňa 23.04.2016 sme navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Prehliadku sme začali v unikátnych banských interiéroch, ktoré sú vybudované v podzemí múzea. Prechádzali sme štôlňou, zabezpečenou typickou drevenou výstužou. Deti najviac zaujali stroje - lyžicový  nakladač, vŕtací voz Manda, škrabáková  lyžica a malý vrátok a iné, ktoré po uvedení do chodu robili „ poriadný  rámus“. Na našej poznávacej ceste sme stretli PERMONÍKA , ktorý nás pozdravil, no žiaľ, neukázal nám  ani  zlatú, ani striebornú žilu.             Počas pôstneho obdobia od 1.3. do 18.3. 2016 prebiehala na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach v poradí už druhá zbierka pre osamelé matky v núdzi. Výsledkom bolo 220 kg rôznych čistiacich prostriedkov, drogérie, či hygienických potrieb, ktoré boli pre chudobné rodiny veľkou pomocou v predveľkonočnom upratovaní domácností.

Úprimne ďakujeme pedagogickému zboru, zamestnancom školy, rodičom a deťom, ktorí nás touto formou podporili. Osobitná vďaka patrí p. riaditeľke Mgr. Márii Kokoruďovej za jej zanietený  prístup k formácii vnímavosti detí k potrebám slabších a chudobných a tiež pani vychovávateľkám Mgr. Klaudii Mikulovej, Bc. Kamile Rudíkovej a Bc. Danke Baňasovej, ktoré zbierku v škole zabezpečili organizačne. V neposlednom rade ďakujeme žiakom školy  a škôlky, ktorí nám pomohli to veľké množstvo vyzbieranej drogérie uložiť v priestoroch nášho skladu.

Hľadaj