DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2022) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný.“
Ž 86,1


Naše akcieV poslednom čase dochádza k zámene nášho OZ Maják nádeje v Košiciach a Majáku nádeje, n.o. v Bratislave.
Považujeme za čestné a potrebné uviesť zásadné rozdiely týchto dvoch organizácií.
My sme občianske združenie Maják nádeje:
Hlavným predmetom našej činnosti je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. 
Lokalizácia našej činnosti: Košice a blízke okolie
(mimo uvedeného územia naše OZ Maják nádeje nepôsobí).
Registrácia: na Ministerstve vnútra SR, 16.06.2010
Sídlo:
OZ Maják nádeje  
Kováčska 48 (Helsinská 10 – korešpondenčná adresa)
040 13 Košice
Kontakty:
http://www.majak-nadeje.eu/

Maják nádeje, n.o. je v Bratislave a je to krízové centrum.
S Majákom nádeje, n.o. v Bratislave nemáme žiadnu spoluprácu.Sv. Alžbeta Uhorská (1207-1231), kráľovná

Sviatok : (17.11.)

Význam mena: Boh je štedrý ( hebr.)

Atribúty: kôš s chlebom alebo ružami, misa plná rýb, žobrák

Patrónka: vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, žobrákov, charitatívnych

 

Narodila sa r. 1207 buď v Sárospataku (vo východ. Maďarsku) alebo v Bratislave, kde prežila prvé štyri roky svojho života. Bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II a jeho manželky Gertrúdy, pochádzajúcej z Bavorska. Už ako jednoročná bola z politických dôvodov zasnúbená durínskemu zemskému grófovi Ľudovítovi IV., ktorý bol vtedy tiež ešte len dieťaťom. Mal osem rokov. Malú snúbenicu však ponechali až do štvrtého roku na rodičovskom kráľovskom dvore, odkiaľ ju r. 1211 previezli do sídla jej snúbenca, na zámok Wartburg v Durínsku. Len čo dosiahla Alžbeta 14 rokov, uzavrela manželstvo s Ľudovítom. Mladí manželia si dobre rozumeli a žili šťastne. Narodili sa im tri deti: syn Herman, neskorší otcov nástupca, Sofia, neskoršia brabantská kňažná, a Gertrúda, ktorá sa stala rehoľníčkou a uctieva sa ako blahoslavená. Horlivá, zanietená a pekná Alžbeta žila v neobyčajne šťastnom manželstve.V dňoch 9.-17. júla sme sa zúčastnili letného kurzu Manželských stretnutí v Banskej Bystrici. Kurz je zameraný na obnovu sviatostného manželského zväzku, rodiny ako takej. Tvorili sme spoločenstvo viac ako 150 manželských párov a celkový počet s deťmi, animátormi a kňazmi bol viac ako 700 ľudí.
Od organizátorov sme dostali priestor na prezentáciu nášho združenia, jeho poslania a činnosti. Poukázali sme na aktuálny stav rodín v núdzi, priblížili ich životné osudy a načrtli ďalšie zámery a rozvoj Majáku.
Počas celého kurzu sme účastníkom ponúkali na predaj výrobky z našich tvorivých dielní (levanduľové srdiečka, ružence, tulipány, náhrdelníky ) ktoré sa stretli s vysoko pozitívnym ohlasom. Bola to pekná reakcia zúčastnených manželov, vyjadrená ako prejav ich solidarity s našimi klientmi. Podarilo sa nám predať temer všetky výrobky.
Ďakujeme naším ženám za ich prácu na tvorivých dielňach a rovnako všetkým tým, ktorí si zakúpili výrobky za dobrovoľný príspevok. Použijeme ho adresne na pomoc našim zverencom (potraviny, lieky, nájom...).


Maják nádeje funguje na dobrovoľníckej báze, a teda bez činnosti dobrovoľníkov by nebolo možné napĺňať poslanie, ktorým je pomoc rodinám v núdzi. Jedným zo spôsobov, ako sa chceme našim dobrovoľníkom poďakovať za ich obetavú činnosť sú formačno-oddychové víkendové stretnutia. Preto sme počas 3. júnového víkendu zorganizovali školenie dobrovoľníkov na Zemplínskej Šírave v rekreačnom stredisku Kamenec. Dobrovoľníci mali možnosť nazbierať nové vedomosti a skúsenosti z oblasti komunikácie s klientmi, techniky ako zvládnuť verbálnu agresivitu klientov, ako sa vyhnúť ohováraniu či si uvedomiť, ktoré sú nevyhnutné vlastnosti, ktoré by mal dobrovoľník v Majáku nádeje spĺňať.


Zo srdca ďakujeme Mestskej časti Košíice Ťahanovce za poskytnutie dotácie 500,- € a Mestskej časti Západ za 200,- €, ktoré použijeme na zaplatenie letných táborov detí zo sociálne slabých rodín. Deti majú stále obrovskú radosť z dobre využitého času počas prázdnin, ako aj z nových kamarátov.


Naše združenie v spolupráci s MČ Nad Jazerom, Dobrovoľným hasičským zborom Prešov, Mestskou políciou MČ Nad Jazerom a Košickou záchrankou zorganizovali SOS deň detí na Jazere v sobotu 11.6.2016. Program pre deti si pripravili hasiči, záchranári aj mestská polícia so svojimi psami. Deti mali možnosť prostredníctvom hasičov odskúšať si hasiace prístroje a hadice, pozrieť si ukážky hasenia požiarov s rôznymi prístrojmi, naučiť sa niečo nové ohľadom hasenia požiarov v domácnosti. Mestskí policajti deťom ukázali zásah psov pri zneškodňovaní páchateľa a deti mali možnosť taktiež sa odfotiť či pohladkať štvornohých policajných priateľov. Deti si odskúšali aj policajnú vysielačku.


V Majáku nádeje pokladáme vzdelanie za kľúčový element profesionalizácie a skvalitňovania pomoci rodinám v núdzi. Zúčastňujeme sa rôznych kurzov a školení z oblasti sociálnej práce, psychológie, práva či medializácie, a to ako na Slovensku, tak i v Českej republike.

Prvý júnový týždeň prebiehal v Bratislave Maratón dobrovoľníctva, v rámci ktorého zorganizovala nadácia Pontis bezplatné kurzy pre neziskové organizácie. Tieto kurzy viedli experti z firiem v rôznych oblastiach, ktorí ponúkli svoje služby bezplatne. Išlo predovšetkým o právnikov zapojených do programu Advokáti Pro Bono.


View the embedded image gallery online at:
https://www.majak-nadeje.eu/?start=640#sigProId281502c82d
OZ Maják nádeje Vás pozýva na II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI – MILOSRDENSTVO V PRAXI

ktorá sa uskutoční 19. – 20. 10. 2016 o 8:30 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, Hlavná 89, Košice.

Cieľ konferencie: Konferencia bude prebiehať z príležitosti 6. výročia vzniku občianskeho združenia Maják nádeje, Medzinárodného dňa boja proti chudobe a Mimoriadneho roku Milosrdenstva. Konferencia bude zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi, a to na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Ukrajine. Cieľom konferencie bude predstaviť organizačné fungovanie týchto organizácii, konkrétne metódy práce s ľuďmi v núdzi, formy pomoci v sociálnej i duchovnej oblasti, a taktiež príklady milosrdenstva v praxi s osobami na okraji spoločnosti.


V nedeľu 5.6.2016 sme zrealizovali zbierku v Kostole Božského Srdca Ježišovho u Jezuitov.
Veriaci mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ružence a náhrdelníky, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci tvorivých dielní.
Stretli sme sa s veľkou otvorenosťou veriacich pre pomoc núdznym, ktorú prejavili aj štedrými príspevkami, a niektorí si dokonca ani nechceli nič vziať za svoj príspevok a ako uviedli „my len chceme prispieť a tým pomôcť tým, ktorí to potrebujú“.
Sme vďační bratom Spoločnosti Ježišovej za ústretovosť pre zorganizovanie zbierky a veriacim za ich chápajúce a otvorené srdcia pre pomoc núdznym.


Počas štvrtého májového týždňa sme absolvovali prednášky na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského. Pokiaľ štvrtáci maturovali, nižšie ročníky mali vytvorený náhradný program, v rámci ktorého boli aj prednášky s odborníkmi z praxe s rôznymi cieľovými skupinami. Pozvaní sme boli aj my, aby sme oboznámili študentov s krízovou situáciou rodín v núdzi, predstavili im činnosť OZ Maják nádeje a možnosti pomoci rodinám v núdzi.

Oceňujeme iniciatívu pedagógov z Gymnázia sv. T. Akvinského, že zabezpečujú svojim študentom aj takéto praktické informácie – o rôznych sociálnych organizáciách, ktoré pôsobia v ich okolí a najmä o cieľových skupinách, ktorým sa venujú.

Hľadaj