DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.“
1Sam 2,7


Naše akcieV sobotu 13. mája sa konala v Obišovciach Púť detí. Jej organizátori prišli s praktickým nápadom, a to, aby deti ako obetný dar priniesli veci, ktoré sa darujú chudobným rodinám z Majáku nádeje. Deti tak nosili rôzne potraviny, školské potreby a drogériu.

Vďaka obetným darom detí budeme môcť pomocť desiatkam rodín v núdzi. Vyzbierané potraviny, školské potreby a drogériu postupne distribuujeme pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme organizátorom Púte v Obišovciach, pánovi farárovi z Obišoviec, členom eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a pánovi farárovi Mariánovi Kašajovi za ich iniciatívu, otvorenosť a tvorivosť pre pomoc ľuďom v núdzi.Na Gymnáziu Alejová prebieha humanitný projekt, v rámci ktorého sa študenti zapájajú do rôznych charitatívnych akcií. A to bolo aj podkladom pre predstavenie činnosti Majáku nádeje a následnej spolupráce s touto školou.

V pondelok 15. mája sme študentom Gymnázia Alejová predstavili činnosť Majáku nádeje. Pripravili sme si pre nich prednášku, kde sme im priblížili ťažký život rodín v núdzi a aj možnosti pomoci. Zamerali sme sa na nevyhovujúce bývanie našich rodín, ukázali im výrobky, ktoré robia naše rodiny v rámci tvorivých dielní, predstavili im príbehy 4 našich rodín, vysvetlili druhy  pomoci od Majáku nádeje a tiež im priblížili, ako oni ako škola môžu pomôcť.Vo štvrtok 11. mája sme žiakom ZŠ Trebišovská predstavili činnosť Majáku nádeje. Pripravili sme si pre nich prednášku, kde sme im priblížili ťažký život rodín v núdzi a aj možnosti pomoci. Zamerali sme sa na bývanie našich rodín (krízové centrá, sociálne byty, záhradné chatky,..), predstavili im príbehy 4 našich rodín, vysvetlili druhy  pomoci od Majáku nádeje a tiež im priblížili, ako oni ako škola môžu pomôcť.

Žiaci so záujmom sledovali najmä fotografie, ktoré aspoň sčasti svedčia o ťažkom živote našich rodín. Neváhali sa pýtať a reagovať aj na naše otázky. V závere vyjadrili ochotu pomôcť prostredníctvom zorganizovania dobrovoľného predaja výrobkov našich rodín, ktoré vyrábajú v rámci tvorivých dielní.Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej už od vzniku Majáku nádeje nám intenzívne pomáha rôznymi spôsobmi. Tentokrát zorganizovali na škole predaj ručných výrobkov rodín v núdzi a tiež zbierku suchých potravín.

Vďaka darovaným financiám budeme môcť preplatiť lieky a nájom viacerým rodinám v núdzi a vyzbieranými potravinami zabezpečíme stravu desiatkam rodín až na niekoľko mesiacov.

Ďakujeme p. riaditeľke, celému pedagogickému zboru, rodičom a deťom  za ich otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov.

 Mestská časť Košice – Nad Jazerom poskytla Majáku nádeje dotáciu 100,- € na projekt „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“.

Cieľom projektu bola realizácia tvorivých dielní pre rodiny v núdzi, zameraných na šitie.  Súčasťou projektu bolo zakúpenie materiálu potrebného na tvorivé dielne – látky.

Prostredníctvom tvorivých dielni mali mamky a ich dospievajúce dcéry  z rodín v núdzi možnosť rozvíjať pracovné zručnosti a návyky, nakoľko sú takmer všetky dlhodobo nezamestnané, prípadne ešte ani nikdy nepracovali. Účasť na dielňach im pomohla aj vo zvýšení si sebavedomia a nadobudnutia pocitu užitočnosti, nakoľko silne vnímajú, že sú na okraji spoločnosti. Znalosť šitia im môže zvýšiť šancu uplatniť sa na trhu práce. Dôležitým cieľom bolo aj vytvorenie spoločenstva v rámci skupiny, kde mohli klientky budovať vzťahy,  zázemie pre zdieľanie a vzájomnú svojpomoc.

Ďakujeme Mestskej časti Košice – Nad Jazerom za ich otvorenosť pre charitatívnu činnosť zameranú na pomoc ľuďom v núdzi.Ďakujeme Nadácii Tesco, ktorá nám prostredníctvom svojho grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ venovala 1300,- €. Taktiež ďakujeme aj zákazníkom Tesca, ktorí vhodením žetónu pre Maják nádeje nám pomohli vyhrať tento projekt.

Projekt bol zameraný na zapojenie rodín v núdzi do tvorivých dielní. Vďaka finančnej podpore nadácie Tesco sme zakúpili materiál na tieto dielne, a to látky a mydlovú hmotu. Mamky tak môžu vyrábať darčekové mydlá, levanduľové srdiečka, kuchynské rukavice či plátenné tašky. Tvorivé dielne im pomáhajú rozvíjať pracovné návyky a zručnosti, zvyšovať pocit sebavedomia a užitočnosti a budovať medzi sebou vzťahy a krásne spoločenstvo.V piatok 5. mája sme pre deti a mamky naplánovali kino. Deti boli s dobrovoľníkmi na rozprávke a mamky v tom čase boli na filme Chatrč. Deti sa tak mohli zabaviť nad jednotlivými humornými scénkami a mamky sa pri filme zamýšľali nad vzťahom medzi človekom a Bohom, nad odpustením či nad silou rodiny.Dňa 3. mája 2017 v MČ Košice – Sever slávnostne otvorili „Centrum služieb pre Severanov“.  Cieľom centra je zabezpečiť poskytovanie komplexnejších služieb pod jednou strechou so zameraním na služby a aktivity, ktoré nie sú poskytované priamo v mestskej časti. Snahou je pritiahnuť najmä sociálne služby poskytované neziskovkami, ktoré pracujú s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi, s deťmi s rôznym postihnutím a tiež také, ktoré sa významnou mierou podieľajú na informovanosti o živote mládeže, spolupráci so školami a mládežníckymi organizáciami. V budove Miestneho úradu na 1. poschodí na Festivalovom námestí 2, budú fungovať počas týždňa odborníci z Občianskych združení: Človek medzi ľuďmi, Maják nádeje a Úlet.V pôstnom období zorganizovala ZŠ Bukovecká pod vedením pani katechétky Milkovičovej potravinovú zbierku pre vybranú rodinu z Majáku nádeje. Deti a učitelia tak vedeli, komu presne potraviny zbierajú, a čo najviac daná rodinka potrebuje. Pani katechétka osobne navštívila danú rodinku v sociálnom byte, kde žijú, a odovzdala jej vyzbierané potraviny. Rodinka z toho bola veľmi dojatá a vďačná.

Ďakujeme vedeniu školy, učiteľom, deťom a ich rodičom za ich potravinové dary, ktoré pomôžu preklenúť vybranej rodinke dlhšie obdobie ich ťažkého životného osudu.Zamestnanci Mestskej časti – Košice Sever iniciatívne zorganizovali zbierku hračiek a školských potrieb pre deti zo sociálne slabých rodín z Majáku nádeje. Krabice a tašky plné hračiek a školských potrieb sme rozdelili do rodín podľa počtu a veku detí. Deti mali nesmiernu radosť z hračiek, ktoré by si inak nemohli dovoliť kúpiť...plyšáky, stavebnice, bábiky, autíčka, detské knihy a mnoho ďalších vyčarilo radosť v detských dušiach.

Ďakujeme zamestnancom Mestskej časti – Košice Sever za ich otvorené srdce pre pomoc chudobným deťom. Aj vďaka vám môžu mať desiatky detí hravé detstvo.

Hľadaj