DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.“
Žalm 35,23


Naše akcieDlhoročná, už tradičná spolupráca so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice a našim OZ, pokračuje s prehlbovaním jej kvality, rôznymi formami.

Dňa 18.01.2017 nám zástupkyňa pedagogického zboru a aktívna podporovateľka Drahomíra Snopková odovzdala potraviny, ktoré žiaci pravidelne prinášajú vo forme obetných darov na Sv. omše.

Boli sme príjemne prekvapení množstvom potravín, ktoré žiaci vďaka štedrosti svojich rodičov vyzbierali. Celkové množstvo bolo tento krát 186 kg J.

Vyjadrujeme srdečnú vďaku všetkým zainteresovaným na potravinovej zbierke, pedagógom, rodičom aj žiakom – za ich prejavy nezištnej pomoci.        Činnosť Majáku nádeje vo všetkých formách pomoci odkázaným a sociálne slabším rodinám by v takom širokom spektre nebola možná bez Božej priazne a tiež za výdatnej pomoci štedrých sponzorov a podporovateľov nášho OZ.

Na začiatku roka sme sa už tradične stretli so všetkými na novoročnom stretnutí 12. januára 2017, v priestoroch Seminára teologickej fakulty.

Táto milá udalosť za začala ďakovnou svätou omšou v Seminárnom kostole, na ktorej sme sa Pánovi spoločne poďakovali za jeho, Božiu pomoc a požehnávanie, ktorého sa nám dostáva.V dňoch 6. – 8.januára 2017 sme sa zúčastnili školenia dobrovoľníkov Majáku. Ubytovaní sme boli v penzióne Hedera, v ktorom sme podobne ako v lete našli vyhovujúce podmienky pre tento účel.

Školenie bolo zamerané na odborné vzdelávanie formou prednášok, ako aj spoločné trávenie času pri voľno časových aktivitách.

Prednášky boli zvolené na prehĺbenie odborných vedomostí z oblastí: Mediácia, prednášajúca bola Michaela Šuľová a tému: Stretnutia rodinného kruhu, prednášala Soňa Vancáková.Do výroby vianočných darčekov sa zapojili aj naši rodinní príslušníci – dobrovoľníci. Konkrétnym činom bolo, keď zhotovili vianočné stromčeky z papiera. To v sebe nesie urobenie valčekov z novín, ktoré sa navzájom splietajú do rôznych foriem. Konkrétne, vianočné stromčeky sa potom nafarbia a prizdobia bižutériou.

Tieto vkusné stromčeky sme rozdali ako formu poďakovania pre našich sponzorov a dobrodincov.Maják nádeje funguje na princípe dobrovoľníctva, a preto je služba dobrovoľníkov nevyhnutná. Vážime si pomoc každého dobrovoľníka, a preto sme nominovali dobrovoľníkov z Majáku nádeje ako skupinu, a niektorých aj individuálne na ocenenie „Srdce na dlani“ realizované Dobrovoľníckym centrom Košického kraja pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.Na štvrtú adventnú nedeľu nám svoju náruč otvorila Farnosť sv. Dominika Savia na sídlisku v Ťahanovciach. Po všetkých svätých omšiach mali veriaci možnosť zakúpiť si za dobrovoľný príspevok výrobky, ktoré vyrábajú rodiny v núdzi, predovšetkým osamelé mamky, na pravidelných týždenných tvorivých dielňach. Mamky sú šťastné, že dokážu niečo vyrobiť, a že sa to iným ľuďom páči. Výťažok z dobročinného predaja výrobkov ide na pomoc týmto rodinám.

Ďakujeme všetkým z Farnosti sv. Dominika Savia na sídlisku v Ťahanovciach, ktorí zakúpením týchto výrobkov pomohli rodinám v núdzi. Nech Boh odmení každého darcu.Snažíme sa plniť sny detí a dať im, čo si nemôžu dovoliť. Teraz nám v tom pomohla dotácia cez projekt DAMKO a bola určená priamo pre deti na kultúrne akcie. A tak sme navštívili s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia kino v Optime.

V sobotu sa už deti nevedeli dočkať, kedy si pozrú nádhernú rozprávku Vaiana – Legenda o oceáne. Pre mnohé z detí to bola prvá návšteva kina. Netrpezlivo sediac s napätím očakávali, čo uvidia na veľkom bielom plátne pred sebou. Po začatí rozprávky s otvorenými ústami sledovali pútavý dej doplnený nádhernými piesňami. Občas sa niektoré z najmenších detí rozhodlo preskúmať všetky schody v kino sále, prípadne plačom zistiť, či sa na neho nezabudlo.

Po skončení rozprávky deti odchádzali s úsmevom na tvári a radosťou v srdci, že mohli zažiť tak krásne chvíle.Vianoce sú časom dávania, a to dávania nie len darov materiálnych, ale aj darov duchovných. Zvlášť si to uvedomujú rodiny v Nemecku, ktoré sa aj tento rok rozhodli zapojiť do projektu Vianočné dieťa, a tak s láskou pripraviť darček v krabici od topánok pre deti, ktoré z neho budú mať radosť aj úžitok.

Na piatok 16.10. sme pozvali naše rodiny s deťmi do auly Teologickej fakulty KU, aby si tak deti prevzali svoju “vianočnú krabičku”. Niektoré deti nás potešili krásnym vianočným vinšom či pesničkou. Keď už každé dieťa držalo v ruke svoj vianočný darček, pustili sa naraz do rozbaľovania. Deti s očakávaním otvárali darčeky, aby zistili, čo sa v nich skrýva a my dospelí sme s úžasom sledovali šťastné očká detí.

Na záver sa deti modlitbou poďakovali darcom – nemeckým rodinám, ktoré pre nich tieto dary s láskou pripravili.V Majáku nádeje sa snažíme rozvíjať aj kultúrne cítenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tentokrát sme si pre nich pripravili exkurziu v Technickom múzeu v Košiciach. A tak vo štvrtok 15.12. mala možnosť malá skupinka detí dobíjať technicko-vedecké tajomstvá. Najviac sa deťom páčili expozície, ktoré si interaktívne aj sami mohli odskúšať a úlohou nás dospelých už len bolo, dať všetko na miesto a do pôvodného stavu.V tretiu adventnú nedeľu sme s výrobkami, ktoré vyrobili rodiny v núdzi navštívili farnosť Kostoľany a jej filiálky Tepličany, Malá Vieska a Sokoľ.

Veriaci tak mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ružence, náhrdelníky, tašky, kalendár o Majáku nádeje či aktuálne vydanú knihu Milosrdenstvo voči trpiacim, ktorá prináša prepojenie skutkov milosrdenstva s poskytovanou pomocou Majáku nádeje voči rodinám v núdzi.  Zakúpením výrobkov za dobrovoľný príspevok, veriaci takto prispeli na pomoc rodinám v núdzi z Majáku nádeje

Ďakujeme p. farárovi a kaplánom za ich prijatie a veriacim za ich otvorené srdcia pre pomoc núdznym.

Hľadaj