DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pretože chudák núdzu trie a úbožiak stoná, povstanem teda – hovorí Pán – zachránim toho, ktorým opovrhujú..“
Žalm 12,6


Naše akcieV rámci Svätého roka milosrdenstva sa v dňoch 19.- 23. októbra 2016, v rímsko-katolíckej farnosti Narodenia Panny Márie v Michalovciach, uskutočnila zbierka drogérie pod názvom „POMOC MATKY FRANTIŠKY NÚDZNYM“. Farníci  vyzbierali 187 kg rozličného drogériového tovaru a finančne prispeli sumou 700 eur + 100 eur za desiatkové ružence. Táto dobrovoľná zbierka sa uskutočnila v spolupráci s Občianskym združením Maják Nádeje v Košiciach, ktoré sa už sedem rokov intenzívne a systematicky stará o osamelé matky s deťmi a rodiny v núdzi. Zbierku prišla osobne vyzdvihnúť predsedkyňa združenia Soňa s dobrovoľníčkou Michaelou. Obidve vyjadrili veľkú radosť z množstva kvalitnej drogérie, ktorá bude rozdávaná 19.11.2016 na pravidelnom mesačnom stretnutí núdznych v saleziánskom stredisku na Kalvárii v Košiciach. Ďakujeme nielen všetkým dobrodincom, ale aj duchovným otcom za propagáciu a povzbudzovanie, zvlášť pánovi  dekanovi Mgr. Stanislavovi Pavúkovi. Zbierka prebiehala v radostnom  ovzduší vzájomnej jednoty a  milosrdnej lásky.Zo srdca ďakujeme Nadácii Orange za podporu projektu: Šijeme pre radosť i úžitok. Za získané peniaze sme nakúpili materiál - látky, stužky. Z neho sa vyrábajú levanduľové srdiečka, kuchynské rukavice, tašky. Z peňazí sa kúpil aj šijací stroj, nevyhnutný pre túto činnosť. Touto pomocou sa zlepší situácia mamičiek v hmotnej núdzi. Naučia sa novej práci a zároveň môžu byť medzi ľuďmi. Predajom výrobkov sa získajú financie na chod Občianskeho združenia, ktoré aktívne pomáha osamelým mamkám a mnohopočetným rodinám.Pozývame vás na vernisáž obrazov autorky Márie Merreiderovej, ktorá sa rozhodla takto pomôcť rodinám z Majáku nádeje. Vernisáž bude spojená s dobročinným predajom obrazov a výťažok bude použitý na pomoc rodinám v núdzi. Vernisáž sa uskutoční 10.11.2016 od 15:00 do 18:30 v átriu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity, na Hlavnej 89 v Košiciach. Výstava obrazov následne potrvá od 10.11. do 16.11.2016. Každý je srdečne vítaný.V priestoroch teologickej fakulty v Košiciach sa v dňoch 19. – 20. októbra uskutočnil 2. Ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: Človek na periférii spoločnosti – milosrdenstvo v praxi.

Prednášajúci z Poľska, zástupcovia z univerzity Opole, ako aj vyučujúci z košickej univerzity, či zástupcovia organizácii pôsobiacich na Slovensku vo svojich vystúpeniach predostreli počas prvého dňa praktické skúsenosti z ich pôsobenia a činnosti s ľuďmi na pokraji materiálnej a duchovnej chudoby. Teoretické vedomosti sa prelínali s osobnými skúsenosťami, svedectvami s poskytujúcou pomocou. Práve tieto časti silno zarezonovali v poslucháčoch. V sobotu 15. októbra v saleziánskom stredisku na Kalvárii uskutočnilo pravidelné mesačné stretnutie s rodinami, ktorým naše OZ poskytuje pomoc. V rámci jubilejného roku milosrdenstva bolo zamerané na duchovnú formáciu zo strany dobrovoľníkov.

Po úvodných informáciách nasledovala prednáška s video prezentáciou o živote sv. Alžbety Uhorskej. O jej živote, ktorý bol pretkávaný skutkami milosrdenstva. Práve jej nasledovania hodný život je zdrojom inšpirácie aj pre nás.09.10.2016 bolo v Planetáriu  Technického múzea Košice plno. :-) Prišli sme sa pozrieť  a dozvedieť  niečo nové o oblohe a hviezdach. Na základe vynikajúceho výkladu sme sa dozvedeli, že nočná obloha má rovník! Cez mytologické príbehy hrdinov vieme teraz nájsť obrazce (Andromedy, Pegasa Perzea) na nočnej oblohe. Už si nepomýlime Malý a Veľký voz. Severka nás sprevádzala celým výkladom. Obnovili sme si informácie o slnečnej sústave, súhvezdiach zvieratníka a nových poznatkov astronómie. Všetci sme si prišli na svoje.

 Ďakujeme Mestu Košice –Referátu športu a mládeže za finančnú dotáciu, prostredníctvom ktorej sa mohli deti z Majáku nádeje zúčastniť exkurzie v Planetáriu.08.10.2016 nás milo prekvapilo nádherné slnečné počasie, ktoré sme si užili s dobrovoľníkmi  Hippocentra Šaca a koníkmi  Nadyrom a Jessikou. Najprv sme si skúsili, ako je potrebné postarať sa o poníky Elvisa, Elisku a Lindu, neskôr sme si vyskúšali aj jazdu na koňoch. Keďže v Hippocentre Šaca je aj veľa iných zvierat  psy Čila,Batman, Baba, a zajace, ktoré sú nanajvýš priateľské, tak sme mali veľa pozitívnych zážitkov,  ako mestské deti s dotykov s prírodou. :-)Počas tretieho septembrového víkendu sa na Kalvárii uskutočnil tradičný Odpust k Sedembolestnej Panne Márii, ktorej je zasvätený kostol. Stovky ľudí z Košíc i blízkeho či ďalekého okolia mali možnosť duchovne pookriať a načerpať sily prostredníctvom duchovného programu v kostole na Kalvárii. Odpustu sme sa zúčastnili aj my z Majáku nádeje. Popri účasti na duchovnom programe sme mali možnosť aj predstaviť činnosť nášho združenia individuálnym záujemcom, ktorí sa pristavili pri našom stole. Prostredníctvom dobrovoľného predaja výrobkov našich klientov sme tak mohli vyzbierať financie na ďalšiu podporu týchto rodín v núdzi.Sninská farnosť pozvala naše združenie, aby sme v rámci ich Dňa rodiny predstavili činnosť Majáku nádeje. Tak sme sa v prvú septembrovú nedeľu vybrali do Sniny. V rámci nabitého programu, ktorý pripravila farnosť pre svojich veriacich, sme mali možnosť vystúpiť aj my. V rámci prednášky sme veriacim priblížili ťažký stav rodín v núdzi, možnosti pomoci aj činnosť nášho združenia v prospech rodín v núdzi. Súčasne sme aj ponúkali výrobky, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci pravidelných tvorivých dielní. Ponuku sme rozšírili aj o knihy, ktoré sme vydali a ktoré prinášajú aktuálne výskumy a prehľady o možnostiach pomoci rodinám v núdzi. Veriaci mali možnosť si zakúpiť aj Novénu k sv. Alžbete – patrónke chudobných, pretože aj ten, kto nič nemá, dokáže pomôcť, práve prostredníctvom modlitby.V sobotu 24.9.2016 sme mali mesačné stretnutie rodín na Kalvárii u Saleziánov, kde sa zišla väčšina našich rodín. Tieto pravidelné mesačné stretnutia sú zamerané na duchovnú formáciu našich rodín v núdzi. Taktiež sú aj miestom, kde sa môžeme „všetci spoločne stretnúť“ a oboznámiť rodiny o pripravovaných aktivitách. V neposlednom rade je to aj možnosť pre rodiny vziať si oblečenie, obuv a hračky, ktoré tam pre nich prinesú dobrodinci.

Hľadaj