DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2022) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána.“
Žalm 27,14


Naše akcieProjekt s názvom Operácia Vianočné dieťa (OVD) má svoje začiatky vo Walese, kde sa David Cooke rozhodol poslať vianočné darčeky zanedbaným, núdznym deťom zo sirotincov v Rumunsku. 
Projekt rástol a v roku 1993 bol prevzatý ako projekt organizácie Samaritans Purse, kedy bolo deťom zasiahnutým vojnou v Bosne poslaných 28. 000 darčekov.


V dňoch 19. 11. - 17. 12. 2012 sa v kresťanských kníhkupectvách v Košiciach konala po tretí krát vianočná akcia pod názvom POTEŠ DARČEKOM.
Každý mal možnosť urobiť radosť deťom z rodín v núdzi, o ktoré sa "stará" naše združenie.
Zakúpením ľubovoľného darčeka, ktorý darca nechal v kníhkupectve vo vyhradenej krabici sme vyzbierali darčeky, z ktorých sme s pomocou dobrovoľníčiek urobili vianočné darčeky.
Tie okrem iného urobili radosť všetkým deťom v SOS - v Krízovom centre.
Za vaše darčeky vám v mene týchto detí ďakujeme.


pb217494.jpgKaždá farnosť je zodpovedná za evanjelizačné dielo vo svojej farnosti.
Vianoce nás učia, že Božie dielo je vždy niečím konkrétnym, hmatateľným. 
V tomto predvianočnom  čase sme v spolupráci s miestnymi farármi a kaplánmi vyhlásili potravinovú zbierku pre rodiny v núdzi v Košiciach.
Táto zbierka akýchkoľvek potravín potrebných na vianočné sviatky sa uskutočnila na 4.adventnú nedeľu. Zbierka prebiehala v dvoch kostoloch - Krista Kráľa a Uršulínok. Veriaci sa zapojili vo veľkom počte. Vyzbierali sa potraviny pre 30 rodín. Dvadsať rodín prišlo osobne po potraviny v deň zbierky. Zvyšné rodiny si potraviny prevezmú v najbližších dňoch.
Starosť o chudobných je jedným z najdôležitejších bodov evanjelizácie.
Vidieť radosť na tvárach týchto ľudí je dostatočnou odmenou pre nás, ktorí svoj čas a námahu vkladáme do služby chudobným.
Aj táto aktivita nás všetkých, ktorí možno ani nemáme veľké majetky, ale nechýba nám ani
dobrá vôľa a skutočné prežívanie Božej štedrosti je vyjadrením nášho prijímania Krista v chudobe, v ktorej k nám aj dnes prichádza.


Maják nádeje už tretí rok spolupracuje s cirkevnou Základnou školou Bernoláková 18 v Košiciach.
Jedným z projektov je aj príprava vianočných darčekov, ktoré pripravujú samotní žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Každá trieda má určenú konkrétnu rodinu - kde je udaný vek a počet detí. Takto  žiaci majú možnosť (skrze pomoc svojích rodičov) zakúpiť konkrétne veci pre deti z rodín v núdzi.S radosťou oznamujeme, že každý prvý štvrtok v mesiaci budú obetované Sv. omše za dobrodincov, sponzorov, dobrovoľníkov a členov združenia Maják nádeje.
Sv. omše budú v Košiciach, v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho (Františkáni) o 12.00 hod.
Aj týmto spôsobom vám chceme prejaviť našu vďačnosť.


Na sviatok Krista Kráľa - 25. 11. 2012 sa na sídlisku Furča v rim. - kat. kostole sv. Rodiny konala finančná zbierka pre rodiny v núdzi. Zároveň boli ponúkané výrobky, ktoré ručne vyrobili členovia rodín v núdzi. Medzi výrobkami boli náramkové ružence, veľké ružence, vianočné pozdravy, zvončeky...
Vďaka štedrosti darcov a ochote pána farára a kaplánov farnosti, ktorý zbierku vyhlásili, sa vyzbieralo 1.004, 68 Eur.
Všetkým v mene rodín ďakujeme:-)


View the embedded image gallery online at:
https://www.majak-nadeje.eu/?start=760#sigProIdb47a113022
V dňoch od 19.11. do 17.12.2012 bude prebiehať vianočná akcia POTEŠ DARČEKOM v kníhkupectvách v Košiciach: Dobrá kniha, František, SSV, Litera, 3 Hôrky (saleziáni). Zakúpené darčeky môžte nechať priamo v predajniach, kde ich členovia Občianskeho združenia Maják nádeje vyzdvihnú a rozdajú rodinám v núdzi. Za vašu štedrosť ďakujeme.


Tvorivé dielneNa tvorivých dielňach v novembri sme sa stretli s rodinami a ich deťmi. Bolo nás 56.
Tentokrát sme sa rozdelili na tri časti a vyrábali sme ružence, vianočné pozdravy a niektorí vyrábali ruličky z novín ako prípravu na papierove vianočné stromčeky.
Menšie deti boli s animátormi vo vedľajšej miestnosti, kde kreslili a vystrihovali.
Opäť ďakujeme naším saleziánom za možnosť sa stretnúť v ich priestoroch. Bez ich pomoci by sme sa v tak veľkom počte nemohli stretávať.


Tvorivé dielneNa tvorivých dielňach sme tentokrát okrem náramkových ružencov vyrábali aj kríže zo zápaliek.
Mladé mamičky, ale aj dievčatá sa novej technike rýchle priučili. Nakoniec posúdte sami - z fotiek.
Počet mamičiek a ich detí stále narastá - na tvorivých dielňach sme tentokrát boli 70.
O deti sa s radosťou starajú naše staršie deti a hrajú s nimi rôzne hry. Niektoré deti šli von a hrali sa s loptou, iným sa "animátori" venovali vo vnútri Saleziánskeho domčeka.


Tento rok sme ponúkli tábory deťom a mladým z našich rodín v núdzi, aj v spolupráci s Komunitou Jána Krstiteľa. Tábory prebiehali v troch vekových kategóriách:resized_img_3413.jpg

  • 8 - 10 rokov
  • 11 - 13 rokov
  • 14 - 18 rokov
Všetky tri turnusy sa uskutočnili v Kopytovskej doline, v peknom prostredí. V tábore sa zúčastnilo 21 detí. Rôzne zaujímavé aktivity priamo v lese alebo na ihriskách deťom zaručili aktívny oddych a kopec zábavy. Popri tom si deti vybudovali nové priateľstvá a vyskúšali aj svoju odvahu v náročnejších úlohách.
Tábor pripravili mladí z Komunity a svoj voľný čas venovali s láskou bez nároku na odmenu.
V mene detí, ktoré sa tábora zúčastnili, im zo srdca ďakujeme.

Hľadaj