DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Chudobní sú skvelí, sú veľkí. Keby ste ich poznali, nemohli by ste ich nemilovať.“
Matka Tereza


Naše akcieZ našej strany s potešením sledujeme aj novo sa rozvíjajúcu aktivitu.  V našom meste pracovne pôsobí viacero rodín zo zahraničia, najmä z USA, či Nemecka. Tieto sa zúčastňujú pravidelne duchovných aktivít v rámci rímsko- katolíckej cirkvi. Na základe iniciatívy a výzvy duchovného otca, ktorý má na starosti ich pastoráciu, sa rozhodli konkrétnou formou zabezpečiť príjemnejšie prežitie Vianoc v nami vybraných rodinách, našej klientely.Tak, ako po minulé roky sme sa zapojili do spolupráce s nadáciou Orange, ktorej poslaním je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých.

Za Maják  nádeje sme spolu napísali  11 samostatných projektov najmä  na zabezpečenie vybavenia a zariadenia domácnosti našich klientov od pračiek až po paplóny, či drevo na vykurovanie. 

Do tejto akcie sa priamo zapojilo aj mnoho ľudí, našich priaznivcov, ktorý cez www. dakujeme.sk , napomohli svojimi finančnými darmi k úspešnému zvládnutiu tejto akcie. Tento ich šľachetný čin si vysoko vážime a oceňujeme.

Aktuálne v Majáku nádeje prebieha vyhodnocovanie a zúčtovanie pre nadáciu Orange, čo v sebe nesie množstvo obetavej práce. Napriek tomu sa tešíme, že spoločným dielom sme napomohli k skvalitneniu života v rodinách našich klientov.S potešením sme tesne pred Vianocami zorganizovali už tradičný program Vianočné dieťa. V našom podaní sa jednalo už o štvrtý ročník tejto milej akcie, spoločne s nemeckým partnerom. Ten zabezpečil, tak ako po minulé roky distribúciu balíčkov pre deti.

 

V priestoroch Teologickej fakulty, v Aule sa uskutočnilo spoločné stretnutie našich rodín, za prítomnosti pracovníkov a dobrovoľníkov Majáku nádeje. Po milom uvítaní nasledoval zábavný program, ktorého hlavným protagonistom bol tento rok „ medvedík“ .  Ten obecenstvo zaujal, zvlášť malých divákov, svojimi vtipnými glosami. Na záver jeho vystúpenia si spolu s deťmi na javisku zatancovali na obľúbené pesničky.V predvianočnom čase nás kontaktoval redaktor denníka Pravda, ktorý nám sprostredkoval darcu, sponzora finančného daru vo výške 200 €. Tieto prostriedky mali byť určené pre nami vybranú rodinu, z prostredia našich klientov.

Po zvážení sme vybrali rodinu s deviatimi deťmi. S  redaktorom  a rodinou sme  boli na nákupe a zakúpili sme  potraviny a drogériu vo výške 200,- €.  Veľmi si vážime a tešíme sa aj z tejto konkrétnej formy prejavu empatie pána redaktora, ako aj pre nás anonymného sponzora. Tento ich čin pomohol k spríjemneniu Vianoc v o viacčlennej rodine. Srdečne im ešte raz aj touto formou ďakujeme. Členka Majáku nádeje PhDr. Janka Rečičárová spolu s pedagogickým zborom  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, kde chodia aj jej deti,  zorganizovali  zbierku potravín a drogérie na tamojšej škole.

 

Zbierka prebiehala počas celého advetného obdobia. Jej začiatok bol sprevádzaný prednáškou na tamojšej škole, kde Soňa Vancáková – ako predsedníčka OZ Maják Nádeje  odprezentovala činnosť OZ Majáku nádeje, so zameraním na ciele a formy starostlivosti pre sociálne odkázané skupiny ľudí. Súčasťou prednášky boli  predstavené  aj životné osudy vybraných rodín. Táto prednáška sa stretla u zúčastnených žiakov s vysokým záujmom, čo sa pretavilo aj do konkrétnej formy pomoci. Do zbierky sa následne zapojila väčšina žiakov, najmä prostredníctvom ich rodičov.  Riaditeľka  Gymnázia  sv. Edity Steinovej , ktorá bola účastná na minuloročnom stretnutí  sponzorov OZ Maják nádeje sa nechala inšpirovať a na škole zorganizovali  zbierku darčekov pre naše rodiny.

Bolo vybraných 18 rodín, ktorým študenti osobne doniesli darčeky pred Vianocami.  Srdečne ďakujeme za túto milú aktivitu, ktorou dopomohli k spríjemneniu prežitia Vianoc v obdarovaných rodinách. Veríme, že týmto sa na Gymes zrodila aktivita, ktorá bude mať dlhoročné pôsobenie medzi študentmi a pedagógmi tejto školy.Začiatkom decembra sa uskutočnilo školenie dobrovoľníkov OZ Maják nádeje. Záujem bol veľký, veď každý sa chce a potrebuje vzdelávať v tejto oblasti, ak má záujem kvalitne a zodpovedne vykonávať túto činnosť. Prvá prednáška bola po výbornej večeri, kde nám Erika Bakajsová zdôraznila podstatu našej pomoci, kedy naša pomoc už ľuďom škodí a ako a kedy vlastne pomáhať. Dozvedeli sme sa, že nie každý človek potrebuje hneď našu pomoc, skôr nasmerovanie na jeho vlastné zdroje, z ktorých si vie aj sám pomôcť. Náš postoj taktiež nemá byť povýšenecký, alebo mesiášsky ak chceme byť blízko ľuďom.V Košiciach sa chystá veľký Benefičný koncert pod názvom  WINTERFEST. Upozorňujeme všetkých, že s touto akciou nemáme nič spoločné, nerobíme mu záštitu, ani na ňom nijako nespolupracujeme.
Spojili sme sa s organizátorom tejto akcie - organizuje ju pre Maják nadeje, n. o., ktorý sídli v Bratislave.

 Láska je vynaliezavá. Kto chce pomôcť, cestu si vždy nájde. Platí to aj v prípade ľudí z Varína – ktorí sa rozhodli pomôcť deťom z rodín v núdzi zbierkou topánok, papučiek, čižmičiek...Deti rastú rýchlo a mnohé rodiny majú takmer úplné nové topánky, ktoré im na policiach len tak stoja.

Naše deti  však často chodia v zime v botaskách, alebo dokonca v malých topánkach. Preto zo srdca ďakujeme za takúto pomoc.

Hľadaj