DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2023) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“
Mt 5,3


Naše akcieV predvianočnom čase nás kontaktoval redaktor denníka Pravda, ktorý nám sprostredkoval darcu, sponzora finančného daru vo výške 200 €. Tieto prostriedky mali byť určené pre nami vybranú rodinu, z prostredia našich klientov.

Po zvážení sme vybrali rodinu s deviatimi deťmi. S  redaktorom  a rodinou sme  boli na nákupe a zakúpili sme  potraviny a drogériu vo výške 200,- €.  Veľmi si vážime a tešíme sa aj z tejto konkrétnej formy prejavu empatie pána redaktora, ako aj pre nás anonymného sponzora. Tento ich čin pomohol k spríjemneniu Vianoc v o viacčlennej rodine. Srdečne im ešte raz aj touto formou ďakujeme. Členka Majáku nádeje PhDr. Janka Rečičárová spolu s pedagogickým zborom  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, kde chodia aj jej deti,  zorganizovali  zbierku potravín a drogérie na tamojšej škole.

 

Zbierka prebiehala počas celého advetného obdobia. Jej začiatok bol sprevádzaný prednáškou na tamojšej škole, kde Soňa Vancáková – ako predsedníčka OZ Maják Nádeje  odprezentovala činnosť OZ Majáku nádeje, so zameraním na ciele a formy starostlivosti pre sociálne odkázané skupiny ľudí. Súčasťou prednášky boli  predstavené  aj životné osudy vybraných rodín. Táto prednáška sa stretla u zúčastnených žiakov s vysokým záujmom, čo sa pretavilo aj do konkrétnej formy pomoci. Do zbierky sa následne zapojila väčšina žiakov, najmä prostredníctvom ich rodičov.  Riaditeľka  Gymnázia  sv. Edity Steinovej , ktorá bola účastná na minuloročnom stretnutí  sponzorov OZ Maják nádeje sa nechala inšpirovať a na škole zorganizovali  zbierku darčekov pre naše rodiny.

Bolo vybraných 18 rodín, ktorým študenti osobne doniesli darčeky pred Vianocami.  Srdečne ďakujeme za túto milú aktivitu, ktorou dopomohli k spríjemneniu prežitia Vianoc v obdarovaných rodinách. Veríme, že týmto sa na Gymes zrodila aktivita, ktorá bude mať dlhoročné pôsobenie medzi študentmi a pedagógmi tejto školy.Začiatkom decembra sa uskutočnilo školenie dobrovoľníkov OZ Maják nádeje. Záujem bol veľký, veď každý sa chce a potrebuje vzdelávať v tejto oblasti, ak má záujem kvalitne a zodpovedne vykonávať túto činnosť. Prvá prednáška bola po výbornej večeri, kde nám Erika Bakajsová zdôraznila podstatu našej pomoci, kedy naša pomoc už ľuďom škodí a ako a kedy vlastne pomáhať. Dozvedeli sme sa, že nie každý človek potrebuje hneď našu pomoc, skôr nasmerovanie na jeho vlastné zdroje, z ktorých si vie aj sám pomôcť. Náš postoj taktiež nemá byť povýšenecký, alebo mesiášsky ak chceme byť blízko ľuďom.V Košiciach sa chystá veľký Benefičný koncert pod názvom  WINTERFEST. Upozorňujeme všetkých, že s touto akciou nemáme nič spoločné, nerobíme mu záštitu, ani na ňom nijako nespolupracujeme.
Spojili sme sa s organizátorom tejto akcie - organizuje ju pre Maják nadeje, n. o., ktorý sídli v Bratislave.

 Láska je vynaliezavá. Kto chce pomôcť, cestu si vždy nájde. Platí to aj v prípade ľudí z Varína – ktorí sa rozhodli pomôcť deťom z rodín v núdzi zbierkou topánok, papučiek, čižmičiek...Deti rastú rýchlo a mnohé rodiny majú takmer úplné nové topánky, ktoré im na policiach len tak stoja.

Naše deti  však často chodia v zime v botaskách, alebo dokonca v malých topánkach. Preto zo srdca ďakujeme za takúto pomoc.Základná škola v Dunajskej Lužnej nás prekvapila svojím darom. Učitelia spolu so svojimi žiakmi a ich rodičmi vyzbierali pre naše rodiny v núdzi 16 kg sladkostí, urobili z nich 76 Mikulášskych balíčkov a poslali nám do združenia.

Deti mali obrovskú radosť J. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme J.Na sviatok sv. Alžbety, patrónky chudobných sa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach konala sv. omša. Bola spojená s prinášaním darov v podobe suchých potravín, ktoré mohli veriaci so sebou priniesť. Vyzbieralo sa veľké množstvo potravín, ktoré členovia tretieho rádu sv. Františka darovali pre núdznych z Majáku nádeje. Za tieto dary v mene rodín zo srdca ďakujeme.

 Skutočnosť, že sa deti vedia deliť sa ukázalo aj na tohtoročnom Mikulášovi. Deti sa podelili so svojimi sladkosťami, ktoré dostali a vytvorili balíčky pre deti z chudobnejších rodín. Takáto formácia detských srdiečok – kde sa dôraz kladie na lásku a pomoc núdznym je najväčšou devízou do budúcnosti. Ďakujeme našim saleziánom, ako aj rodičom detí za výchovu v láske, ktorá vie dávať.

Hľadaj