DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2022) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Lepšie je na tom chudobný, ak je zdravý a mocný v sile, ako nevládny a neduhom bičovaný boháč.“
Sir 30,14


Naše akcieTvorivé dielne v Majáku nádeje sa rýchlo rozrastajú – a to nielen počtom mamičiek a ich dcér, ale rôznosťou výrobkov, ktoré mamičky vyrábajú. Okrem mydiel, ružencov, náhrdelníkov a šitia tašiek aj levanduľových srdiečok, vyrábame aj veľkonočné venčeky z papiera. Zaujímavosťou je, že ich vyrábajú aj členovia našich rodín – tento krát naša babka. Zdobí ich jedna z našich dcér a tak sa radosť z ručných výrobkov šíri veľkou rýchlosťou ďalej J. Výsledná práca je naozaj úchvatná – pozrite sami.V dňoch 2.3. - 5.3. 2017 sa konali v Močenku pri Nitre duchovné cvičenia 3. rádu Dcér Božskej lásky.

Keďže aj naša členka Majáku nádeje vstúpila do tohto 3. rádu, mala možnosť sa zúčastniť týchto cvičení v nádhernom prostredí kaštieľa. Duchovné cvičenia viedol vdp. Branko Tupý, zakladateľ Komunity Kráľovej pokoja. Táto mladá kresťanská komunita, túži svedčiť svojim životom o Kristovej láske v charitatívnej a sociálnej oblasti. Jej charizmou je žiť život spoločne s ,,chudobnými“ z Pánovho evanjelia a každodenne sa usilovať o pokoj a milosrdenstvo v konkrétnej službe činorodej lásky. Komunita Kráľovnej pokoja žije duchovnosť ,,malej cesty“ svätej Terezky od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre.V dňoch 13. - 17.marca 2017 je v rámci celoslovenského Týždňa knižníc
v našej fakultnej knižnici BURZA kníh (duplikátov zo skladu, čiže nezaradených do fondu).

Prosíme, ak máte nejaké navyše knihy, nepotrebné a pod., môžete ich priniesť k nám
(príp. do Biblioboxu) na ponuku našim študentom a čitateľom.


Výťažok z burzy (dobrovoľných príspevkov) bude venovaný pre OZ Maják nádeje.

Ďakujeme srdečne vopred za ochotu!


 Počas druhej pôstnej nedele, sa uskutočnil charitatívny predaj výrobkov z tvorivých dielní vo farnosti Všetkých svätých - Valaliky a tiež vo filiálnych kostoloch: Geča a Kokšov- Bakša.     

Ponúkali sme výrobky našich mamičiek: ružence, levanduľové srdiečka, náhrdelníky, mydlá.

Mimoriadne sme v premiére ponúkali  aj brožúrku „Novéna za ľudí v kríze“. Táto novéna bola vytlačená minulý týždeň a obsahuje 9- dňovú pobožnosť s krátkymi modlitbami a zamysleniami na každý deň. Venovaná je sv. Alžbete, ako orodovnici v krízových situáciách, ľudí prežívajúcich osobné  ťažkosti.Rád Bosých Karmelitánov na Slovensku - Kláštor Panny Márie Karmelskej a sv. Jozefa v Košiciach - Lorinčíku organizuje modlitby novény (11.-19. marca). Slávenie odpustovej slávnosti k sv. Jozefovi bude 20.marca 2017.

Je nám cťou a potešením, že bratia karmelitáni nás pozvali k účasti na dňoch týchto modlitieb. Súčasťou je aj predaj výrobkov z tvorivých dielní klientov nášho OZ Maják nádeje, ako aj zbierka trvanlivých potravín a drogérie. Táto akcia aktuálne prebieha každý deň, 9 dňovej pobožnosti.Popri tvorivých dielňach zameraných na šitie a výrobu korálkovej bižutérie, ktoré v Majáku nádeje bežia už niekoľko rokov, sme od januára spustili nové tvorivé dielne – zamerané na výrobu mydiel, a to v pondelky doobeda a vo štvrtky poobede. Priestor na tieto dielne nám bezplatne poskytol Výmenník na Furči, za čo sme im veľmi vďační.

Mamky si na dielňach delia rôzne činnosti: niektoré krájajú mydlovú hmotu, iné ju roztápajú a miešajú s farbami a vôňami, potom nalievajú do rôznych foriem, čím vytvárajú rozmanité (tvarom, farbou, vôňou) mydlá. Ďalšie mamky potom balia tieto mydlá, iné strihajú celofán či etikety.Mestská časť Košice Západ, nám na základe našej žiadosti poskytla finančnú dotáciu v celkovej výške 100,-€.

Uvedené prostriedky budú použité na zakúpenie materiálov pre tvorivé dielne pre naše mamičky v núdzi.

Ďakujeme zástupcom mestskej časti Západ, za túto formu pomoci, ktorá nám pomôže rozvíjať pracovné návyky, ako aj socializáciu našich klientov.Študenti a pedagógovia Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa rozhodli prejaviť lásku ľuďom v núdzi netradičným spôsobom. Na svojej škole v čase Valentína zorganizovali dobročinný predaj levanduľových srdiečok a mydlových srdiečok, ktoré vyrábajú naše rodiny počas pravidelných tvorivých dielní.

Ďakujeme p. riaditeľovi ThLic. Marekovi Jeníkovi za jeho otvorenosť pre formáciu charitatívneho cítenia študentov, p. zástupkyni Mgr. Ivete Hankovskej a p. učiteľke Mgr. Martine Viravcovej za koordináciu tejto akcie, ktorú si vzali pod svoje ochranné krídla, študentom z odboru sociálna práca za ich „rozdávanie Valentíniek“ a všetkým študentom, ktorí zakúpením srdiečka prispeli pre pomoc rodinám v núdzi.V sobotu 18. februára sa uskutočnilo pravidelné mesačné stretnutie rodín Majáku nádeje v priestoroch saleziánov na Kalvárii. Katka Kalafusová mala prednášku na tému „hnev“. Po nej pokračovalo stretnutie prácou v skupinkách, v ktorých sa naše rodinky pod vedením dobrovoľníkov rozprávali o preberanej téme.

Deti medzitým boli rozdelené na skupiny a v oddelených priestoroch hrali spoločenské hry a aktivity.

Stretnutie sme ukončili organizačnými pokynmi a spoločnou, záverečnou modlitbou.

 Drahí priatelia,

 

sme tu opäť so súťažou "Vy rozhodujete, my pomáhame" - v rámci všetkých obchodných domov Tesco. Od 8.3 do 4.4.2017 máte možnosť vhodením žetónu v hypermarkete TESCO, pomôcť OZ Maják nádeje, ktoré má šancu vyhrať 1300, € na kúpu materiálov pre tvorivé dielne. Tam získavajú naše mamičky pracovné a sociálne návyky, nevyhnutné pre ich rozvoj a rast.

 

Zo srdca ďakujeme za Vašu podporu a pomoc

 

Tím OZ Maják nádeje

Hľadaj