DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán je ochrancom všetkých, čo v Neho dúfajú.“
Žalm 18,31


Naše akcieŠkola je po rodine druhým miestom, kde sa dieťa vychováva. Sme radi, že sú školy, ktoré popri intelektuálnom raste kladú dôraz aj na formáciu srdca. Jednou z nich je ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach, ktorá sa rozhodla pomôcť rodinám v núdzi. Zorganizovali charitatívny predaj ručných výrobkov našich rodín, ktoré mamky a dospievajúce dcéry vyrábajú na tvorivých dielňach.

Učitelia a deti si mohli zakúpiť levanduľové srdiečka, voňavé mydlá, farebné náramky, aj praktické tašky. Výťažok z charitatívneho predaja pôjde na zaplatenie nájmu a liekov pre viaceré rodiny v núdzi z Majáku nádeje.

Naše mamky sa tešia, že ich výrobky sa ľuďom páčia, a to im dáva motiváciu vyrábať ďalšie a ďalšie. No predovšetkým, pomáha im to osobnostne rásť, prinavrátiť stratený pocit seba hodnoty a vytvárať krásne spoločenstvo v rámci skupiniek tvorivých dielní.

Ďakujeme, milí žiaci, rodičia a učitelia, za vaše otvorené srdcia pre pomoc rodinám v núdzi.Milí naši priaznivci, chceme vám poďakovať za každý žetón v rámci výzvy „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorý ste v Tescu vhodili pre Maják nádeje, aby ste tak podporili projekt „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“. Vďaka vám sme hlasovanie vyhrali s počtom žetónov 8299 J

Financie budú použité na nákup materiálu na tvorivé dielne pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi. Osamelé mamky, mamky z viacpočetných chudobných rodín a ich dospievajúce dcéry tak budú mať možnosť na tvorivých dielňach učiť sa šiť, vyrábať korálkovú bižutériu a darčekové mydlá. Získajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré im môžu pomôcť uplatniť sa na trhu práce, nakoľko mnohé z nich sú dlhodobo nezamestnané, prípadne ešte ani nikdy neboli zamestnané. Tvorivé dielne im tiež pomôžu pri rozvoji sebaúcty, efektívne vyplnia voľný čas a vytvoria priestor pre budovanie vzťahov a svojpomoc.

Aj v mene našich rodín vám ďakujeme za podporu! Vďaka vám môžu iní rásť JPred časom sa na nás so žiadosťou o pomoc obrátili zástupcovia Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni. Prosili nás o zabezpečenie, resp. sprostredkovanie zakúpenia sušičky na prádlo pre účely ich prijímateľov sociálnej pomoci.

Napriek tomu, že sa nejedná o lokalitu v ktorej poskytujeme pomoc, sme sa po zvážení rozhodli podporiť toto zariadenie a prispeli sme na kúpu sušičky finančným obnosom v plnej miere. Sušičku zariadenie akútne potrebovalo vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie.

Dostalo sa nám obratom viac násobné poďakovanie zo strany zodpovedných za toto zariadenie. Sme veľmi radi, že sme sa mohli pričiniť o zľahčenie ich podmienok.

Našu radosť však umocnil aj dar zo strany klientov tohto zariadenia. Poštou nám doručili obraz, ktorí namaľovali ľudia, ktorým sme pomohli. Hodnota tohto daru je pre nás neoceniteľná, veľmi si ho vážime a má v našich srdciach osobitné miesto.V nedeľu 12.11. o 19:00 sa uskutočnil Benefičný koncert „Hudbou k srdcu, srdcom k pomoci“, na ktorý napísala projekt Ing. Henrieta Vagašiová, zamestnankyňa Slovenskej sporiteľne prostredníctvom Nadácie Slsp. Pani Henrieta pri organizovaní Benefičného koncertu spolupracovala s dominikánskym konventom v Košiciach, ktorý poskytol svoje priestory.

Boli sme milo potešení veľkým záujmom návštevníkov tohto podujatia, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí. Všetky miesta vo Veritase, kde sa koncert uskutočnil, boli obsadené. Na našu veľkú radosť sa koncertu osobne zúčastnil aj vzácny hosť, mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita.V sobotu 11. novembra sa v saleziánskom stredisku na Kalvárii uskutočnilo pravidelné, mesačné stretnutie rodín nášho združenia. Súčasťou stretnutia už tradične bola aj prednáška, ktorou nás obohatili rehoľné sestry z kongregácie Dcéry Božskej lásky z Michaloviec, sestra Christiánka a sestra Alžbetka, na tému: „Ako konať dobré skutky“.

Po prednáške nasledovalo zdieľanie v pracovných skupinách, na danú tému s pripravenými otázkami. Celé popoludnie sa nieslo v pokojnej atmosfére, so znakmi prijatia a srdečnosti.

Stretnutie sa ukončilo organizačnými pokynmi pre naše mamičky. Máme radosť z rozvíjajúcej sa obojstranne prospešnej spolupráce s rehoľami a kongregáciami.V dňoch 9. – 10. 11.2017 sme sa na základe pozvania zúčastnili IV. Medzinárodnej vedeckej konferencie v Michaloviciach na tému: „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“. Konferenciu organizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce. V rámci príspevkov sme vystúpili s prednáškou: „Stratégie pre rozvoj prevencie pracovnej terapie a integrácie pre rodiny v núdzi v OZ Maják nádeje“.

 Sme radi, že tejto téme sa venuje čoraz väčšia pozornosť aj na akademickej pôde. Vážime si aj pozvanie, ktoré sa nám dostalo a ďakujeme organizátorom za ich milé pozvanie na tejto akcii, ktorá nás svojím obsahom a príspevkami obohatila.      Rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi nemajú často naplnené ani základné životné potreby. Minimom financií, ktoré majú, snažia sa pokryť stravu a bývanie. O iných položkách ani nerozmýšľajú. Deti z chudobných rodín nemajú rovnaké možnosti ako ich rovesníci. Mnohé z nich nepoznajú, čo je to detský tábor alebo kino.

Cieľom Majáku nádeje je komplexná starostlivosť o rodinu – teda aj umožnenie účasti detí na podujatiach a akciách, ktoré si ich rodičia nemôžu dovoliť.

Sme veľmi vďační, že sa nájdu organizácie a ľudia, ktorí nám v tom pomáhajú. Jednou z nich je Agentúra Silvi Production vo vedení s majiteľkou Silviou Nemčovičovou a pracovníčkou Katarínou Weissovou. Práve oni darovali deťom z rodín v núdzi z Majáku nádeje úplne zadarmo lístky na predstavenie Madagaskar, ktoré bude 24.11. v SteelArene.

Keď sme zisťovali záujem detí, mali sme možnosť zakúsiť ich prekvapenie a radosť, keď zistili, aký dar ich čaká. Všetci sa už veľmi tešia.

Ďakujeme Agentúre Silvi Production, že nám pomáhajú pomáhať!V nedeľu 5. 11.2017 sme zavítali s výrobkami našich mamičiek k saleziánom na 3 hôrkach v Košiciach. So saleziánmi máme veľmi dobré vzťahy už dlhé roky. Pomáhajú našim rodinám rôznymi spôsobmi -  niekedy nám dávajú potraviny, berú deti do táborov, inokedy im dávajú Mikulášske balíčky, usporadúvajú každoročne Štedrú večeru pre naše mamičky s deťmi priamo u nich v stredisku...

Tento krát sme ich navštívili a po sv. omšiach sme im ukázali, aké sú naše mamičky šikovné a čo všetko dokážu vyrobiť. Ručných výrobkov rýchlo pribúda – vankúše, zástery, rukavice, prestieradlá, detské paplóny... To všetko sa naučili vyrábať na tvorivých dielňach, ktoré im každý deň pripravujeme s našimi dobrovoľníčkami.V pondelok 6.11.2017 sme boli pozvaní na cirkevnú Základnú školu sv. Marka Križina v Krásnej, kde sme žiakom celej školy hovorili o rôznych formách chudoby a podmienkach, v akých žijú mnohé rodiny v Košiciach. Prednáška bola rozdelená zvlášť pre žiakov 1. stupňa a zvlášť pre 2. stupeň. Stretli sme sa s veľkým záujmom žiakov, ktorý sa prejavil ich aktivitou, reakciami na chudobu a hlavne ochotou pomôcť tým, ktorí nemali až toľko šťastia v živote.

                Samotní učitelia boli povzbudení, že sme priniesli osobnú skúsenosť z praxe a najmä prepojením konkrétnej pomoci chudobných rodinám  cez žiakov, rodičov  a vedenie školy.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a formovanie žiakov k charitatívnemu mysleniu.V stredu 3. novembra 2017 sme zorganizovali prednášku pre študentov Gymnázia sv. košických mučeníkov zameranú na ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Cieľom prednášky bolo informovať študentov o činnosti občianskeho združenia, ako aj vzbudiť v nich záujem o túto sociálnu problematiku. Študentom bola na prednáške predstavená konkrétna činnosť Majáku nádeje pri pomoci rodinám nachádzajúcich sa v  sociálnej núdzi. Zároveň mali študenti možnosť prezrieť si výrobky nášho združenia (levanduľové srdiečka, mydlá...), ktoré vyrábajú jednotlivé rodiny, ktorým sa poskytuje pomoc. Študenti gymnázia boli na prednáške oboznámení o možnostiach pomoci núdznym:  kúpou našich výrobkov ako forma finančnej podpory rodín (zároveň získaním pekných darčekov na obdarovanie blízkych), zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti, informovaním o činnosti Majáku nádeje konkrétnych jednotlivcov potrebujúcich pomoc. Po ukončení prednášky sme sa poďakovali vedeniu gymnázia za možnosť prezentácie činnosti OZ Maják nádeje s cieľom vzbudenia záujmu študentov o pomoc a podporu rodín v núdzi.

Hľadaj