DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2022) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma.“
Žalm 31,3


Naše akcieZŠ Kežmarská zorganizovala v marci charitatívnu akciu spojenú s ponúknutím výrobkov našich rodín medzi svojimi žiakmi a učiteľmi. Žiaci a učitelia tak mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, plátenné tašky, náhrdelníky, mydlá či ružence. Tieto výrobky vyrábajú naše rodiny v núdzi na pravidelných tvorivých dielňach. Výťažok z tohto dobrovoľného predaja smeruje práve tým najbiednejším na to najnevyhnutnejšie – lieky a nájom.

Ďakujeme vedeniu školy, pedagogickému zboru, žiakom a ich rodičom za otvorenosť pre pomoc núdznym! Nech Pán odmení každého darcu!

Za všetkých dobrodincov Majáku nádeje je slávená svätá omša každý prvý štvrtok v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach.V prvý pôstny týždeň nám p. učiteľka D. Snopková zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach osobne odovzdala zbierku trvanlivých potravín a drogérie.

Zbierka potravín na tejto škole má dlhoročnú prax, kedy ich žiaci prinášajú ako obetné dary na sv. omšu. Tento krát sme prevzali 136 kg potravín a drogérie, ktoré boli prevezené do nášho skladu a odtiaľ budú priamo distribuované pre rodiny, ktoré máme v opatere.

Veľmi si vážime štedrosť rodičov žiakov, ako aj samotných pedagógov, za ich prejavy empatie a spolupatričnosti.V dňoch 1. - 2. apríla 2017 sme sa zúčastnili jarnej obnovy Manželských stretnutí v Gabčíkove.  Popri  duchovnom a spoločenskom programe v rámci tejto akcie, sme dostali priestor na prezentáciu nášho OZ Maják nádeje. Zúčastneným manželským párom sme ponúkli aj výrobky z našich tvorivých dielní (tašky, ružence, mydlá, náhrdelníky), ako aj knihy opisujúce prácu i poslanie nášho OZ. S potešením sme ponúkli aj novinku: Novénu k sv. Alžbete za ľudí v kríze.

Už tradične nám toto milé spoločenstvo prejavilo svoju veľkú priazeň, ako aj finančnú podporu- formou dobrovoľných príspevkov za ponúkané výrobky.

Úprimne ďakujeme všetkým manželákom za prijatie, nezištné obdarovania.Mestská časť Košice – Šaca poskytla Majáku nádeje dotáciu 200,- € na projekt „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“.

Cieľom  projektu bola realizácia tvorivých dielní pre rodiny v núdzi, zameraných na šitie.  Súčasťou projektu bolo zakúpenie materiálu potrebného na tvorivé dielne – látky.

Prostredníctvom tvorivých dielni mali osamelé mamky a mamky z viacpočetných chudobných rodín možnosť rozvíjať pracovné zručnosti a návyky, nakoľko sú takmer všetky dlhodobo nezamestnané, prípadne ešte ani nikdy nepracovali. Účasť na dielňach im pomohla aj vo zvýšení si sebavedomia a nadobudnutia pocitu užitočnosti, nakoľko silne vnímajú, že sú na okraji spoločnosti. Znalosť šitia im môže zvýšiť šancu uplatniť sa na trhu práce. Dôležitým cieľom bolo aj vytvorenie spoločenstva v rámci skupiny, kde mohli klientky budovať vzťahy,  zázemie pre zdieľanie a vzájomnú svojpomoc.

Ďakujeme Mestskej časti Košice – Šaca za ich otvorenosť pre charitatívnu činnosť zameranú na pomoc ľuďom v núdzi. 


V dňoch 24.3-26.3.2017 sa uskutočnilo celokošické trojdnie Modlitieb matiek. Bolo to veľmi požehnané stretnutie pre každú prítomnú mamku. Na záver – v nedeľu, popri Agape, sme mali možnosť ponúkať mamkám srdiečka, ktoré vyrobili mamky v OZ Maják nádeje. Ženy radi podporili dobré dielo a tak sa vyzbierala pekná suma, ktorá zmierni núdzu žien a rodín v OZ MN. Za každé euro sme naozaj vďační.


  

Od 22.2.2017 mali možnosť aj mamičky z OZ Maják nádeje zúčastniť sa kurzu rodičovstva pre deti do 10 rokov, ktoré organizuje Inštitút rodiny v Košiciach.  Počas 5. stretnutí si prehĺbili poznatky na tému: Budovanie pevných základov,  Napĺňanie potrieb detí, Stanovenie hraníc, Učenie detí zdravým vzťahom a Náš dlhodobý cieľ pre našu rodinu. Veríme, že tento kurz bol veľkým prínosom pre nich samé a ich dobrý vzťah s deťmi.


 


  

 26. marca, na 4. Pôstnu nedeľu sme navštívili farnosť Košice - Barca a ponúkli výrobky z našich tvorivých dielní.

 Ďakujeme za ústretovosť a pomoc pri organizovaní tohto podujatia správcovi farnosti Mgr. Jozefovi Vihonskému.

Napriek chladnému počasiu a tiež časovému posunu na letný čas sa nám dostalo veľkej podpory zo strany veriacich v oboch kostoloch. Vyzdvihujeme ich ochotu, štedrosť s ktorou podporili našu spoločnú snahu o zmiernenie sociálnej a materiálnej chudoby rodín nášho združenia.

Uisťujeme všetkých darcov, ľudí s otvoreným srdcom prejavujúci empatiu voči biednym, že finančné prostriedky budú adresne použité pre rodiny v núdzi.Počas uplynulých dní (11. – 19. marec 2017) prebiehala v kláštore bosých karmelitánov novéna k sv. Jozefovi. Otcovia karmelitáni pri tejto príležitosti ústretovo zorganizovali zbierku potravín, drogérie a milodarov pre naše občianske združenie.

Počas týchto modlitieb sme mali možnosť ponúknuť výrobky z tvorivých dielní. Tieto ručne vyrábané predmety zhotovujú naše rodiny na pravidelných tvorivých dielňach. Zámerom týchto stretnutí je naučiť ich nové zručnosti a získať nové vzťahy.

Ďakujeme karmelitánom, za ich aktivitu a prijatie počas novény. Je pre nás povzbudením, rozvíjajúca sa spolupráca s rehoľnými rádmi. Vidíme, že ide o obojstranne obohacujúcu spoluprácu, tiež príklad svedectva o praktické uskutočňovanie a prejavy milosrdnej lásky.V sobotu 18. marca sa uskutočnilo pravidelné, mesačné stretnutie rodín, ktoré sprevádzame svojou pomocou.

Stretnutie bolo obohatené účasťou kňazov o. Juraja (augustinián), ako aj o. Andreja (bosý karmelitán). Juraj Pigula vystúpil pred prítomných so zaujímavou prednáškou, spojenou s prezentáciou na tému „Ako dať do poriadku vzťahy“. Potom stretnutie pokračovalo prácou a zdieľaním sa v skupinkách, kde sa mamičky pod vedením našich dobrovoľníkov zdieľali s osobným prežívaním.Dávame do Vašej pozornosti aktuálnu novinku: „Novéna k sv. Alžbete za ľudí v kríze“. Brožúra obsahuje 9 dňovú pobožnosť. Každý deň je uvedený priliehavým citátom zo sv. Písma, zamyslením na danú tému:

kríza narušených vzťahov,

kríza z rozchodu alebo rozvodu,

kríza z opustenosti a osamelosti,

kríza z choroby,

kríza z odsúdenia,

kríza zo závislosti,

kríza zo straty zmyslu života,

kríza viery ...

Súčasťou novény je aj každodenné predsavzatie – na danú tému.

Hľadaj