Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný.“
Ž 86,1


Naše akciekostolV letných mesiacoch tohto roku sa konali finančné zbierky v jednotlivých farnostiach pre rodiny v núdzi v našom OZ.
Prehľad finančných darov je nasledovný:

júl 2011 - Košická Nová Ves - 206,78 eur
august 2011 - sídlisko KVP (KE) - 378,45 eur
september 2011 - Saleziáni (3H) -110,80 eur
                           - sídl.Terasa (KE) -1.152 eur
                           - Haniska - 469,50 eur
                           - Košické Olšany - 231,70 eur

Za vaše milodary a otvorené srdcia vám v mene rodín ďakujeme:-) 
img_04.jpgDeti vo veku 8 - 14 rokov sa zúčastnili tábora, ktorý organizovalo OZ Krok za krokom. Tábor bol neďaleko Bardejova v krásnom prostredí.
Mnohé z naších detí sa tábora zúčastnili 1.x v živote a nevedeli čo ich čaká. Vrátili sa však nadšené a rodičia boli šťastní.
img_12.jpgV auguste 2011 sme uskutočnili druhé stretnutie rodín tento krát na Furči v priestoroch farnosti Sv. Rodiny. Na stretnutí bolo 15 rodín - hlavne mamky s dcérami, pretože sme mali tvorivé dielne.
Našou snahou je sprevádzať rodiny v núdzi a pomáhať im v rôznych  oblastiach života, no zároveň im ukázať, že aj oni môžu niečo konkrétne ponúknuť (napriek finančnej biede).

Stretnutia - tvorivé dielne plánujeme uskutočňovať v pravidelných intervaloch (mesačne). 

Tento krát sme sa učili vyrábať nášnice z drôtikov. Naučiť nás to prišli dve mladé dievčatá. 
Napriek tomu, že všetky mamičky  robili náušnice 1.x v živote, mnohé náušnice boli veľmi pekné. Naúšnice budeme ponúkať za určitú sumu a tak si rodina môže tiež pomôcť. 
Veľkým prekvapením pre nás bolo to, že jedna rodinka prišla aj s 19 ročným synom a otcom a tí tiež nášnice vyrábali. Dovolím si povedať, že tento chlapec vyrobil najkrajšie nášnice (foto - fialové )img_04.jpgKomunita Jána Krstiteľa je o.i. zaujímavá aj tým, že takmer ako jediná usporadúva tábory aj pre stredoškolákov a "táborové" stretnutia až do veku 30 rokov.
Naším mladým (stredoškolákom) sme zabezpečili pobyt v tábore s touto Komunitou v termíne 1. - 7. 8. 2011 v KOPYTOVSKEJ DOLINE.
Zúčastnilo sa ho 7 mladých z naších rodín. Nadšenie a spokojnosť z aktivít a hlavne nových priateľstiev dosvedčujú aj fotky.

foto_21b.jpgDeti vo veku 5 - 14 rokov sa zúčastnili celodenného výletu v Spišskej Novej Vsi. Výlet sa uskutočnil vďaka podpore IUVENTA. Projekt vypracovali a navrhli stredoškoláci Šimon a Tomáš. Zozbierali odvahu a svoj voľný čas obetovali našim deťom.

Pôvodne bol projekt schválený pre 20 detí, ale veľké množstvo detí nemohlo dôjsť kvôli zdravotným problémom.

Navštívili sme múzeum v SNV, kde deti videli flóru a faunu tejto oblasti. Najviac sa im páčili veľké vypchaté zvieratá - medveď, divá sviňa a jeleň.


Deti z našich rodín sa tohto roku zúčastnili 4 rôznych druhov táborov (podľa veku).

Jedným z úžasných táborov bol tábor s Patrikom Hermanom (OZ Štvorlístok), ktorý siedmym deťom z nášho združenia zabezpečil zadarmo týždenný pobyt pri Zvolene.

Deti mali možnosť zažiť „ v akcii“ hasičov, záchranárov, vojakov, policajtov, záchranné člny...takisto sa stretli so známymi osobnosťami z televíznej obrazovky (Majster N, Zuzana Smatanová....)V júli tohto roku prebehli dva kurzy manželských stretnutí, ktoré sa ako po minulé roky konali v Banskej Bystrici (www.mstretnutia.sk).
Manželia počas týchto kurzov venovali OZ Maják nádeje - pre rodiny v núdzi dobrovoľné príspevky (zakúpením sviečky).
Na 1. Kurze sa vyzbieralo: 220 eur
Na 2.kurze: 471,30 eur
Všetkým darcom v mene rodín zo srdca ďakujeme. 


Oslava 1.narodenin1. Narodeniny Majáku nádeje :-)

Všetci sa veľmi tešíme, že naše združenie s Božou pomocou oslávilo 1 rok činnosti s rodinami v sociálnej a hmotnej núdzi. Dátum pripadol na 16. 6. 2011.

Za všetkých darcov, sponzorov, sympatizantov, ako aj členov Majáku a rodín ktorým pomáhame, bola slúžená ďakovná sv. Omša v kostole na Kalvárii dňa 18.6. 2011. Omšu slúžili salezián Vinco a augustinián Jožko.

Po sv. Omši bolo pohostenie a krátka prezentácia o našej činnosti, ktorú si môžete pozrieť aj na našej stránke.


Deň rodiny, ktorý sa konal 21.5. aj v Košiciach bol plný zábavy, hier a podujatí od tých najmenších až po skôr narodených. Začali sme sv. Omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober.
Spolu sme sa zamysleli nad hodnotou manželstva a rodiny v súčasnom svete.

Na Dni rodín sa zúčastnili rôzne organizácie, ktoré podporujú rodiny.Naše OZ Maják nádeje malo tiež svoj "stánok", kde poukázalo na svoju činnosť a pomoc rodinám v núdzi.

Sme radi, že sa tohto dňa zúčastnilo veľa rodín so svojimi deťmi a aj takýmto spôsobom ukázalo, že byť spolu v láske je tá najdôležitešia hodnota.
Do aktivít nášho združenia sa v máji zapojili aj mladí dobrovoľníci.

Tento krát sme vyrábali sviečky s citátmi, ktoré budú slúžiť ako pozornosť darcom pri finančných zbierkach.

Do lepenia sviečok sa zapojilo 23 ľudí a okrem dobrovoľníkov to boli aj členovia našich rodín Z Majáku nádeje.

Z nášho stretnutia sme mali veľkú radosť - vytvorili sme nielen 780 ks krásnych farebných sviečok, ale utužili sme aj svoje vzťahy.

Všetkým, ktorí sa zapojili a obetovali svoj čas, zo srdca ďakujeme:-)

Hľadaj