Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím tvoje srdce túži.“
Žalm 37,4


Naše akcieTento rok sme ponúkli tábory deťom a mladým z našich rodín v núdzi, aj v spolupráci s Komunitou Jána Krstiteľa. Tábory prebiehali v troch vekových kategóriách:resized_img_3413.jpg

  • 8 - 10 rokov
  • 11 - 13 rokov
  • 14 - 18 rokov
Všetky tri turnusy sa uskutočnili v Kopytovskej doline, v peknom prostredí. V tábore sa zúčastnilo 21 detí. Rôzne zaujímavé aktivity priamo v lese alebo na ihriskách deťom zaručili aktívny oddych a kopec zábavy. Popri tom si deti vybudovali nové priateľstvá a vyskúšali aj svoju odvahu v náročnejších úlohách.
Tábor pripravili mladí z Komunity a svoj voľný čas venovali s láskou bez nároku na odmenu.
V mene detí, ktoré sa tábora zúčastnili, im zo srdca ďakujeme.


Je medzinárodný projekt založený Jerremy Covartom v roku 2009 v USA, ktorý sa realizuje každoročne na celom svete. Len do minulého roku bol zrealizovaný v 56. krajinách sveta, ako napríklad USA, Kanada, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Anglicko, Filipíny, Panama, Južná Afrika, Čína, Brazília, India... Komunita fotografov z celého sveta využíva svoj voľný čas, schopnosti, skúsenosti a techniku na dobročinnú vec.


Tohtoročný tábor sa uskutočnil od 1. do 11.júla 2012. Po mnohých rokoch sa presťahoval do nových priestorov. Na deti z celého Slovenska čakalo prekrásne prostredie neďaleko Kováčovej pri Zvolene. Ubytovanie pre deti bolo zabezpečené v rekreačnom zariadení Chaty Kováčová.
Deti sú vo veku 9-14 rokov. Myšlienkou tohto projektu je pripraviť krásne prázdniny pre deti z rodín, ktoré by si to vzhľadom na svoju sociálnu a finančnú situáciu inak nemohli dovoliť. Deti majú celý pobyt v tábore zdarma (vrátane stravy, ubytovania a ďalších výdavkov).


Chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí nám poslali svoje 2% z daní.
Na účet nám prišla celková suma: 1.545,73 Eur.
V mene našich rodín a ich detí vám zo srdca ďakujeme.
Financie použijeme na konkrétne potreby týchto rodín v núdzi.
Dňa 16.6.2012 sme mali naše druhé výročie.  Oslávili sme ho 23. júna - ako ináč - slávením Sv. Omše, ktorá sa konala v Seminárnom kostole. Hneď po nej sme sa spoločne stretli v priestoroch Seminára - všetci členovia Majáku, ako aj otec biskup Stanislav Stolárik, ďalší kňazi z fakulty a farností a takisto zástupcovia združení a škôl, ktorí s nami spolupracujú pri pomoci núdznym.V dnešný slnečný deň sme poobedie spolu s deťmi a mamkami z Majáku strávili spolu v divadle. Tento krát sme mali až 50 lístkov, takže radosť sme mohli urobiť aj 10 deťom z Krízového centra (tzv. SOS). Rozprávka Doktor Jajbolí je z kníh dobre známa - preto sa deti veľmi tešili, ako ju uvidia aj "naživo". Medzi hercami boli aj malé deti a tie zaujali našich malých aj veľkých divákov asi najviac. Zaujímavé bolo, ako herci dokázali do hry vtiahnuť celé obecenstvo - napríklad aj tým, že nafukovacie lopty si hádzali spolu s deťmi z obecenstva. Takisto ovocie a cukríky herci priamo z kufríka hádzali deťom do obecenstva:-) Isto si viete predstaviť tú radosť.
Aspoň s niektorými sme urobili aj fotky - nielen v divadle, ale aj pri fontáne. Tešíme sa na ďalšie rozpávky.Dnešný deň - 6. jún 2012 nám mnohým ostane hlboko vrytý do sŕdc:-)
Piati z našich členov združenia sme oslávili koniec štúdia na Telogickej fakulte - odbor Sociálna práca - slávnostnou promóciou.
Nabití teóriou môžme pokračovať v praxi - službou tým najbiednejším.
A naozaj - pred, aj po promócii sme viacerí boli v kontakte s rodinami v núdzi a snažili sme sa im podať pomocnú ruku.
Verím,že radosť, ktorá sprevádzala nás všetkých v tento deň, ostane v našich srdciach a tvárach počas ďalších dní, aby sme mohli prinášať svetlo tým, ktorí sú v tmách.


denrodin2.JPGPo 2 mesačnej prestávke v tvorivých dielňach, sme sa s rodinami stretli 3. júna na Kalvárii u saleziánov. Prestávka nebola samoúčelná - piati z našich členov Majáku sa poctivo pripravovali na štátnice zo Sociálnej práce. Teóriu mali vyskúšanú v praxi - a preto aj komisia uznala, že im právom patrí titul Mgr.:-) 

Na stretnutí bolo rušno. Prišli aj nové rodiny a spolu sme vytvorili veľké spoločenstvo. Bolo nás 65. Deťom sa venovali traja členovia  a tiež saleziáni Vinco a Dušan. Trávili spoločný čas von pri rôznych hrách.


V sobotu 26. mája o 20:00 h v Seminárnom kostole v Košiciach sa konalo predlžené modlitbové bdenie, v rámci turíčnej vigílie v predvečer Nedele Zoslania Ducha Svätého.

Zbor bohoslovcov sprevádzal celú Sv. Omšu, ktorá  začala obradom svetla. Evanjelium sa čítalo v 4 jazykoch. Na Vigílii sa zúčastnilo mnoho mladých ľudí, sestry z viacerých reholí, ako aj bohoslovci Seminára v Košiciach.


denrodin2.JPGDeň rodín v Košiciach - nadherný čas:-)
V tento deň sa stretli mnohé prorodinné organizácie v Košiciach -
ktoré sa venujú rodinám rôznymi spôsobmi.

Všetci sme vytvorili veľkú rodinu - dokonca bolo krásne počasie.
Začali sme spoločne Sv. Omšou v Dóme sv. Alžbety, kde otec arcibiskup
zdôraznil silu a význam zdravej rodiny.

Po Sv. Omši sa rodiny rozišli k stánkom, prezerali si organizácie a oboznamovali sa s ich činnosťou.
Pre menšie deti boli pripravené hry, skákací hrad, kolotoče, dravé vtáky a kopa inej zábavy.


Hľadaj