DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2022) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím tvoje srdce túži.“
Žalm 37,4


Naše akcie14. mája 2017 sa v Košiciach uskutočnil Deň rodiny. Program sa začal o 15:00 hod. svätou omšou v Dóme sv. Alžbety, na ktorej sme sa zúčastnili spolu s našimi rodinami. Akcia pokračovala pri Dolnej bráne, na Hlavnej ulici, kde na pódiu prebiehal kultúrny program s vystúpeniami rôznych speváckych zborov a divadelných predstavení.

Pozdĺž Hlavnej ulice boli rozostavené stánky, kde mali miesta dobrovoľnícke organizácie. Medzi nimi aj Maják nádeje. Naše stanovisko, na ktorom sme záujemcom ponúkali propagačné materiály, výrobky z tvorivých dielní, sa tešilo veľkému záujmu. Do 19: 00 sme sa striedali v ponúkaní vystavených prác a prezentácii našej činnosti. Pri stánku sa pristavovalo množstvo ľudí, ktorých zaujali naše aktivity, ako aj výrobky.

Toto podujatie považujeme sa veľmi vydarenú formu podpory rodín, ako aj propagáciu dobrovoľníckej činnosti v našom meste.Deň matiek sme oslávili úplne špeciálne – naše mamičky navštívili pracovníčky z kozmetickej firmy Mary Kay. Táto firma sa venuje osobnému stretnutiu s ľuďmi, ktorí si môžu vyskúšať kozmetické prípravky a na základe toho potom je možné zakúpiť si vybranú kozmetiku. Oslavujú 20 výročie vzniku.

Pre žienky OZ Maják nádeje priniesli krásne darčeky, v ktorých boli špirála na oči, očné tiene, pomáda na pery, krémy na pleť, tvár a ďalšie užitočné veci. Všetko krásne zabalené v praktických taškách. Potom nás učili, ako sa líčiť a postupovať pri ošetrovaní rúk a tváre. Všetkým nám vyčarili na tvárach radosť. Zo srdca ďakujeme za darčeky a za čas strávený s nami – bol to naozaj krásny dar na Deň matiek.Pozývame vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie občianskeho združenia Maják nádeje. Konferencia má názov „Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam“. Uskutoční  sa 18.10.2017 v Košiciach, na Teologickej fakulte.

Súbory na stiahnutie:Univerzitná knižnica Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach zorganizovala počas Týždňa slovenských knižníc Burzu kníh pre sociálne slabé rodiny z Majáku nádeje. Vyzbierali sa desiatky kníh, ktoré umiestnime vo Výmenníku na Furči, kde máme s rodinami tvorivé dielne, a kde budú k dispozícii na bezplatné požičiavanie nielen rodinám v núdzi, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zúčastňuje aktivít vo Výmenníku.

Ďakujeme aj za vyzbierané financie, ktoré použijeme na preplatenie liekov a nájmu pre rodiny v núdzi.

          Vážime si otvorenosť Univerzitnej knižnice Teologickej fakulty KU pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu viesť zamestnancov a študentov k charitatívnej činnosti.Mestská časť Košice – Ťahanovce obec poskytla dotáciu 200,- € na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi z Majáku nádeje. Prostredníctvom dotácie sme nakúpili materiál na tvorivé dielne zamerané na šitie, najmä látky.

Prostredníctvom tvorivých dielni majú osamelé mamky možnosť rozvíjať pracovné zručnosti a návyky, formovať si sebavedomie a pocit užitočnosti, efektívne stráviť voľný čas, rozvíjať svoje talenty a budovať medzi sebou pekné vzťahy a spoločenstvo.

Ďakujeme MČ Košice – Ťahanovce obec a jej starostovi p. Ing. Jánovi Nigutovi za charitatívne cítenie a otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi.V sobotu 13.5 sa uskutočnilo formačné stretnutie rodín na Kalvárii. Prednášku na tému: „Ako sa správať k ľuďom, ktorí nám ubližujú", krásne predniesol karmelitán Andrej. Múdro nás poučil, že na útoky nemáme iba pritakávať, ale sa brániť a argumentovať, ale keď nám už niekto ublížil, tak treba čím skôr odpustiť, aby človek neprechovával v sebe nenávisť a hnev, ktorý ubližuje nám samým, ako aj druhým. Deti mali pekný program vonku za aktívnej účasti dobrovoľníkov. Na záver si mamičky ešte mohli vybrať zo širokého sortimentu oblečenia a hračiek pre deti, ktoré priniesli ďalší darcovia.

 V sobotu 13. mája sa konala v Obišovciach Púť detí. Jej organizátori prišli s praktickým nápadom, a to, aby deti ako obetný dar priniesli veci, ktoré sa darujú chudobným rodinám z Majáku nádeje. Deti tak nosili rôzne potraviny, školské potreby a drogériu.

Vďaka obetným darom detí budeme môcť pomocť desiatkam rodín v núdzi. Vyzbierané potraviny, školské potreby a drogériu postupne distribuujeme pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme organizátorom Púte v Obišovciach, pánovi farárovi z Obišoviec, členom eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a pánovi farárovi Mariánovi Kašajovi za ich iniciatívu, otvorenosť a tvorivosť pre pomoc ľuďom v núdzi.Na Gymnáziu Alejová prebieha humanitný projekt, v rámci ktorého sa študenti zapájajú do rôznych charitatívnych akcií. A to bolo aj podkladom pre predstavenie činnosti Majáku nádeje a následnej spolupráce s touto školou.

V pondelok 15. mája sme študentom Gymnázia Alejová predstavili činnosť Majáku nádeje. Pripravili sme si pre nich prednášku, kde sme im priblížili ťažký život rodín v núdzi a aj možnosti pomoci. Zamerali sme sa na nevyhovujúce bývanie našich rodín, ukázali im výrobky, ktoré robia naše rodiny v rámci tvorivých dielní, predstavili im príbehy 4 našich rodín, vysvetlili druhy  pomoci od Majáku nádeje a tiež im priblížili, ako oni ako škola môžu pomôcť.Vo štvrtok 11. mája sme žiakom ZŠ Trebišovská predstavili činnosť Majáku nádeje. Pripravili sme si pre nich prednášku, kde sme im priblížili ťažký život rodín v núdzi a aj možnosti pomoci. Zamerali sme sa na bývanie našich rodín (krízové centrá, sociálne byty, záhradné chatky,..), predstavili im príbehy 4 našich rodín, vysvetlili druhy  pomoci od Majáku nádeje a tiež im priblížili, ako oni ako škola môžu pomôcť.

Žiaci so záujmom sledovali najmä fotografie, ktoré aspoň sčasti svedčia o ťažkom živote našich rodín. Neváhali sa pýtať a reagovať aj na naše otázky. V závere vyjadrili ochotu pomôcť prostredníctvom zorganizovania dobrovoľného predaja výrobkov našich rodín, ktoré vyrábajú v rámci tvorivých dielní.Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej už od vzniku Majáku nádeje nám intenzívne pomáha rôznymi spôsobmi. Tentokrát zorganizovali na škole predaj ručných výrobkov rodín v núdzi a tiež zbierku suchých potravín.

Vďaka darovaným financiám budeme môcť preplatiť lieky a nájom viacerým rodinám v núdzi a vyzbieranými potravinami zabezpečíme stravu desiatkam rodín až na niekoľko mesiacov.

Ďakujeme p. riaditeľke, celému pedagogickému zboru, rodičom a deťom  za ich otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov.

 

Hľadaj