DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.“
Žalm 62,11


Naše akcieTri spoločenstvá v Adventnom období nás prekvapili zbierkami zachovalých hračiek. Zbierky sami zorganizovali a hračky venovali deťom z rodín v núdzi. Medzi nimi bolo spoločenstvo Resonance, greko farnosť na Ťahanovciach a Stredná Zdravotnícka škola v Košiciach.

Hračky sme rozdelili deťom na rôznych vianočných akciách Majáku nádeje a priniesli im veľkú radosť. Všetkým organizátorom, a darcom v mene detí ďakujeme.

Foto: Crosa


Študenti Gymnázia Edity Steinovej Košiciach – osobitne štvrtáci – sa zapojili do pomoci rodinám v núdzi predajom levanduľových srdiečok, ktoré naše rodiny vyrobili. K tomu zorganizovali zbierku drogérie. Za ich ochotu a štedrosť im ďakujeme.


V Adventnom období sme v jednotlivých farnostiach po dohode s farármi ponúkali ručné výrobky našich rodín v núdzi. Boli to hlavne levanduľové srdiečka, ktoré naše šikovné ženy ušili z rôznych vianočných látok. Okrem nich sme ponúkli aj nástenný kalendár na rok 2015, ktorý tvoria fotky z našich akcií. V ponuke bola aj kniha o Majáku nádeje.V nedeľu 14.12.2014 bola zbierka suchých potravín pre rodiny v núdzi.

Potraviny veriaci prinášali priamo do kostola Krista Kráľa na sv. omše o 8.00 h a 10.00 h. Bol medzi nimi múka, cukor, olej, cestoviny, čaj, káva, granko, piškóty a mnoho iných základných potravín.

Všetky potraviny sme v ten istý deň rozdali asi 25 rodinám, ktoré sa nachádzajú v núdzi. Za Vašu štedrosť v mene týchto rodín ďakujeme :)Ak chcete pomôcť rodinám v núdzi – jednou z možností je zakúpenie akejkoľvek drogérie v drogérii TETA (Furča a sídlisko Ťahanovce).

Zbierka prebieha od 1. decembra do 20. decembra 2014.

Zakúpený tovar môžete nechať v krabici pri pokladni.

Vopred ďakujeme za Vaše darčeky pre rodiny v núdzi.Aj tento mesiac sme sa stretli s rodinami a ich deťmi na spoločnom stretnutí na Kalvárii u našich saleziánov. Deťom sa venovali naši mladí animátori – okrem hier na čerstvom vzduchu pozerali deti rozprávku. Dobrovoľníci rozdelili veľké množstvo oblečenia, ktoré si rodiny na konci stretnutia zobrali podľa potreby. Hlavnou náplňou stretnutia pre dospelých bola prednáška otca vikára, ktorá bola zameraná na vďaku. Po prednáške bola živá diskusia a modlitba za matky.V nedeľu 9.11.2014 sa v Košiciach na sídlisku Furča - v kostole sv.Rodiny o 19.15 h. uskutočnil Benefičný koncert pre OZ Maják nádeje.
V programe bola klasická hudba a spev. Nádherné tóny priniesli radosť všetkým prítomným. Vyzbieralo sa 168,- €. Všetkým darcom, ako aj spevákom a hudobníkom vyslovujeme srdečné ďakujem :-)
Účinkujúci:
F. Balún
T. Paľovčíková
A. Baculík
E. Dovcová
M. Varhoľáková
B. Fazekáš
I. Červenáková


Počas odpustovej slávnosti na košickej Kalvárii sme v dňoch 13.- 15. 9. zorganizovali predaj výrobkov - levanduľové vrecúška, prívesky a ružence o ktoré bol povzbudivo veľký záujem.

Výrobky sme vyrábali s našimi rodinami na tvorivých dielňach. Ďakujeme bratom saleziánom za umožnenie tejto akcie, ktorej výťažok bude v plnej miere použitý na nákup základných potravín pre rodiny v núdzi v OZ Maják Nádeje.Počas letných prázdnin (1. júl – 31. august) sme tak ako po iné roky organizovali umiestnenie detí z nášho OZ do letných táborov. Jednotlivé turnusy v letných táboroch boli organizované ako denné, resp. pobytové a zúčastnilo sa ich spolu  52 detí.

Deťom boli z našej strany uhradené všetky finančné nároky, súvisiace s pobytom v táboroch.Na vigíliu sviatku Povýšenia sv. Kríža bola vydaná kniha „ Rodiny v núdzi".
Kniha je zameraná na chudobu vo všeobecnosti. Súčasťou je aj zdokumentovanie činnosti OZ Maják Nádeje za 5 rokov poskytovania pomoci rodinám v núdzi. 
Kniha ponúka aj prieskum, z ktorého vidieť, v akej situácii sa rodiny v núdzi nachádzajú.
Získané poznatky z knihy môžu zároveň slúžiť ako pomoc pri poskytovaní pomoci sociálne odkázaným rodinám, či osamelým matkám.
Kúpou knihy podporíte naše dielo - výťažok z jej predaja bude použitý na pomoc našim sociálne odkázaným rodinám.  Kniha je k dispozícií v predajniach v Košiciach - Dobrá kniha a František.

Hľadaj