Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím tvoje srdce túži.“
Žalm 37,4


Naše akcie4. februára 2019 sme sa na základe pozvania zúčastnili ocenenia dobrovoľníkov Košického kraja v Glória Palace. Ocenenie Srdce na dlani 2018 odovzdalo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v pondelok popoludní v 13 kategóriách.
Ako povedala organizátorka podujatia a predsedníčka centra Miroslava Langerová, cieľom slávnostného oceňovania je poďakovať a poukázať na množstvo práce, ktorú dobrovoľníci pre svoje okolie, spoločnosť či organizáciu pravidelne robia.
Na našu veľkú radosť mal Maják nádeje až 9 nominácii.
V kategórii „Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii“, zvíťazila naša Michaela Šuľová, ktorá dostala aj pekné ocenenie – plastiku v tvare srdca. Miške srdečne blahoželáme aj my. 😊
Ďakujeme organizátorom za pozvanie i ocenenia. Sú pre nás určite povzbudením do našej ďalšej práce a nasadenia.

Hľadaj