Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou.“
Žalm 23,4


Naše akcieV stredu 3.10. 2018 nás srdečne privítala televízia LUX v Prešove. V relácii Doma je doma o 17.30 sme mohli odprezentovať prácu OZ Maják nádeje, naše plány, postup našej práce, formu pomoci...Napriek tomu, že reláciu natáčali naživo a mali sme trému, myslím, že Duch Sv. si poradil aj s našimi nedokonalosťami:)
Atmosféra v štúdiu bola naozaj rodinná a cítili sme sa tam "ako doma" a mohli stráviť príjemný večer v teple kamier:)
Medzi mnohými otázkami, ako to celé vzniklo, ako vieme skĺbiť pracovný a rodinný život so životom OZ Maják nádeje, aký je celý priebeh prijatia rodiny a konkrétnej pomoci...zaznela otázka, ako nám vedia konkrétne pomôcť...tak tu by sme spomenuli modlitbu, potom kúpu krásnych praktických vecí, ktoré vyrábaju šikovné žienky - či už zásterky, tašky, vaky, mydlá...pomoc pri predaji týchto výrobkov, momentálne hlavne vakov, tak veľmi obľúbených medzi teenegermi, príspevkom na účet OZ MN SK72 0200 0000 0027 6983 3457, darovaním stravných lístkov...
                      Zo srdca ďakujeme za akúkoľvek pomoc chudobným:)


Dňa 30.9 sme mohli vďaka súhlasu p.farára prísť s praktickými výrobkami do farnosti Kavečany. Stretli sme tu veľmi milých a ústretových ľudí, ktorí tu tvoria krásne spoločenstvo. Radi sa pri nás pristavili a mnohí si zakúpili niektorý z výrobkov. Pán farár nás po skončení predaju pozval na výborný obed, čo len potvrdilo, že tu žijú naozaj dobrí a milujúci ľudia s otvoreným srdcom pre núdznych. Sme vďační Bohu a ľuďom dobrej vôle za srdečné prijatie a za každý dar pre rodiny v núdzi.


Na konci sychravého septembra 2018 sme si cez víkend pripravili pre naše deti druhé stretnutie arteterapie. K nám zavítala už po druhýkrát z ďalekej Viedne skúsená arteterapeutka Anita Bartošová. Deti sa na ňu veľmi tešili. Atmosféra už bola uvoľnená, pretože sa členovia viac poznali. Prostredníctvom kreslenia sa Anita snažila deťom pomôcť. Pre deti je kresba prirodzenou činnosťou, a tak sa s nedočkaním pustili do maľovania. Anita si počas dvoch dní pripravila pre nich viacero tém:  „Čmáranice“ – práca s farbami Moja obľúbená detská hračka Mandala – prírodné materiály Deti pracovali samé a aj v skupinkách kde sa učili spolupráci, svoje výtvory potom zdieľali a učili sa tak vyjadrovať aj svoje názory a emócie a rozvíjali svoju komunikáciu. Naše poďakovanie patrí arteterapeutke Anite, že z takej diaľky opäť merala cestu k našim deťom.


22.9 za chladného počasia sme sa stretli po prvýkrát v novom školskom roku s rodinkami OZ Maják nádeje. Privítanie sa bolo srdečné, v teple a vo vľúdnom prostredí saleziánskej čajovne. Témou prvého stretnutia bolo: Ako dávať - vs. ako nedávať. Naša Katka Kalafusová si pripravila  prednášku a žienky všetko doslova hltali. Ako by aj nie. Jej prejav nedovolí nikomu zaspať.
V zmysle Ježišových slov sme sa zamýšlali, čo znamená darovať v tichu a pre Boha, nie pre chválu od ľudí. Čo všetko môžme darovať, aj keď možno máme z hmotných vecí veľmi málo...že dávanie je vecou srdca a lásky k Bohu...čím viac máme v srdci Boha, tým viac s radosťou dávame. A čím viac dávame - či už čas druhým, úsmev, modlitbu...tým viac dostávame a môžme byť za to naozaj vďační. 
Po  téme nasledovali otázky a práca v skupinkách. Každý sa mohol vyjadriť, za čo všetko je vďačný, ako často Bohu ďakuje a čo všetko môže darovať. Na záver sa všetci dozvedeli dôležité informácie a mohli si vybrať zo širokej škály darovaného oblečenia. 
Myslím, že to bol krásny spoločný čas, za ktorý sme Bohu veľmi vďační...


V rámci akcie týždeň dobrovoľníctva sme mohli 14.9.2018 ponukať krásne výrobky OZ Maják nádeje pri Urbanovej veži. Mnohí ľudia sa s úsmevom pozastavili, vypočuli, pre koho zbierame peniaze, kládli prípadné otázky. Pre veľký úspech sme akciu zopakovali aj v nedeľu 16.9. Kedže v túto nedeľu bola v kostoloch zbierka na rádio Lumen, mnohí už nemali ako prispieť, hoc veľmi chceli. Tak sme sa na nich aspoň usmiali, podali záložku, aby v prípade záujmu si prečítali o nás a mohli prispieť priamo na účet a všetkým sme zo srdca priali len to najlepšie. Po pár hodinách nás nohy poriadne boleli, ale radosť z vykonaného dobrého skutku bola oveľa silnejšia a sme vďační, že sa táto akcia mohla uskutočniť.


9.9 sme mohli prísť aj na pozvanie p.farára Matejovského na nádhernú akciu grekokatolíckej farnosti na Furči - na farský deň.
Chlapi hrali futbal, deti si mohli zaskákať na skákacom hrade, strieľať z luku, pojazdiť si na poníkovi, či nechať si namaľovať na tvár pekný obrázok. Vládla tam skvelá priateľská atmosféra. Šikovné mamky priniesli koláče, chlapi navarili chutný guľáš a čapovali pivo.
Pán farár na začiatku predstavil naše združenie a povzbudil prítomných ku kúpe praktického darčeka na pomoc rodinám v núdzi. Mnoho ľudí sa pristavovalo, chválili a kúpili si kvalitný výrobok, ktorý môžu buď podarovať, alebo prakticky využiť doma. Pri predaji aktívne pomáhali farníčky, ktoré chodili pomedzi ľudí a pozývali ku kúpe:)

Srdečne ďakujeme za milé prijatie a za sympatie a praktickú pomoc pre rodinky v núdzi.


V krásnu slnečnú nedeľu 9.9 sme mohli navštíviť s výrobkami žienok OZ Maják nádeje farnosť Lemešany. Pán farár Lazor vo svojej kázni veľmi vyzdvihol krásu a dôležitosť dobrého skutku pomôcť chudobnému, otvoriť svoje srdce pre núdznych a pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Po svätej omši si veriaci mohli zakúpiť praktický výrobok, alebo prispieť dobrovoľnou sumou na pomoc rodinám v núdzi.
Zo srdca ďakujeme za každý dar, ktorým môže byť modlitba, povzbudenie, či praktická pomoc.

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“
                                                                                                     sv. Matka Tereza.


V prvú septembrovú nedeľu (2.9.2018) sme zavítali na Oravu – do farnosti Novoť. Cesta bola dlhá, a veľmi zaujímavá, vystriedalo sa rôzne počasie. Šťastne sme dorazili a zúčastnili sa troch sv. omší, na konci každej sme mali možnosť povedať o našej činnosti a povzbudiť ľudí k pomoci núdznym. Po omši si veriaci mohli zakúpiť ručné výrobky rodín v núdzi. Ľudia boli nesmierne štedrí a milí. Mali záujem o rozličný tovar a ,,na svoje“ si prišiel každý. Veľká vďaka patrí pánu farárovi Mgr. Ing. Ľubošovi Satinovi za prijatie v jeho farnosti a kaplánovi Mgr. Petrovi Križianovi za pomoc pri zorganizovaní zbierky.
Zo srdca ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí svojím milodarom pomôžu zefektívniť a skvalitniť život našich núdznych. Veriaci v tejto farnosti ukázali, že skutky milosrdenstva im nie sú cudzie.
„Svoj majetok používaj, syn môj, na skutky milosrdenstva! Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba! Konaj skutky milosrdenstva, syn môj, podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa, dávaj z toho viac; ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála!“ (Tob4,7-8)


V polovici augusta sme boli v Dolnej Súči, ako hostia našich milých priateľov z Manželských stretnutí a pri tejto príležitosti sme s radosťou navštívili tamojšiu farnosť. Stretli sme sa s mnohými rodinami, ktoré žijú v tomto krásnom kraji a navzájom sme sa povzbudili v službe chudobným.
Farnosť nás srdečne prijala a my sme im ponúkli ukážky výrobkov rodín v núdzi. Správca farnosti nás privítal a úprimnými slovami vyzýval na podporu chudobných aj jeho farníkov.
Kostol vo farnosti je zasvätený sv. Alžbete Uhorskej, patrónke chudobným. 

Ďakujeme všetkým Súčanom, ktorí nás podporili.


Dňa 19.8. 2018, pri príležitosti 750. výročia obce a odpustovej slávnosti v Harichovciach sme sa zúčastnili charitatívneho predaja našich výrobkov. Vo farnosti sa konal jarmok, takže stánkov bolo viac ako dosť. Napriek tomu, ľudia mali záujem o naše výrobky, veľmi sa im páčili krásne farebne latky, kvalitná práca, a zároveň myšlienka predaja: pomôcť núdznym. Zastavovali sa ľudia od najstarších až po tých najmenších. Ďakujeme pánovi farárovi PhDr. ICDr. Dušanovi Pardelovi PhD. za pozvanie a pomoc zorganizovať zbierku. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí podporili naše rodiny a taktiež našim vzácnym dobrovoľníkom ktorí predávali 12 hodín.
“ Láska sa začína dnes. Dnes niekto trpí, dnes je niekto na ulici. Dnes niekto hladuje. Dnes musíme začať. Včerajšok je už za nami. Zajtrajšok tu ešte nie je. Iba dnes môžeme zvestovať Boha tým, že milujeme, slúžime, nasytime hladných, oblečieme nahých, zabezpečíme chudobným strechu nad hlavou. Nečakaj na zajtrajšok! Zajtra budú mŕtvi, ak pre nich dnes nič neurobíme. “ (sv. Matka Tereza)

Hľadaj