Reklama na náš časopis

2% z daní

Tento rok žiaľ nemôžeme poberať 2% z daní. Odporúčame manželské stretnutia, ktorí sú našimi dlhoročnými priaznivcami.

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Pretože chudák núdzu trie a úbožiak stoná, povstanem teda – hovorí Pán – zachránim toho, ktorým opovrhujú..“
Žalm 12,6


Naše akcieV piatok 13.7. 2018 sme sa zúčastnili predaja ručných výrobkov našich žien vo farnosti Chminianská Nová Ves. Prijatie zo strany pána farára aj farníkov bolo veľmi srdečné. Na začiatku svätej omše nás pán farár predstavil a dal nám možnosť namiesto kázne prezentovať naše občianske združenie. Boli sme plní očakávaní ako ľudia zareagujú na pomoc týmto chudobným rodinám. Po skončení nášho príhovoru, sme mali výrobky prichystané v zadnej časti kostola, ale pre veľký záujem, sme to museli presunúť von. Ľudia sa pýtali, usmievali, ďakovali a samozrejme chválili šikovnosť našich žien.  Vytvorili krásnu atmosféru prijatia a veľkej štedrosti. Pre veľký záujem tam zavítame už čoskoro znova. Ďakujeme pánovi farárovi ThDr. Danielovi Mikulovi, PhD.  za spoluprácu zorganizovať zbierku, taktiež všetkým štedrým darcom.  "Veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané: "Rozsýpal a dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. " ( 2Kor9, 7-9)


V dňoch 7.-15.júla 2018 sa uskutočnil 1.turnus manželských stretnutí v Banskej Bystrici. Kurzu sa zúčastnilo 140 manželských párov , okolo 300 detí a 120 animátorov. Účastníkom sme už tradične okrem prednášania prednášky na jednu z tém pre manželov, hovorili o našom združení a priniesli aj ručné výrobky, ako aj knihy, ktoré publikujeme.
Účastníkov zaujal rozširujúci sa sortiment a kvalita našich výrobkov., čo vyvolalo doteraz najväčší záujem. Celé stretnutia sa nesú v duchu radostnej atmosféry, prijatia, úprimnosti, smiechu a pokoja. Pozývame všetky manželské páry, aby mohli zažiť túto úžasnú atmosféru.


Na sviatok sv. Benedikta, 11. júla, sa uskutočnila v kláštore SAMPOR Odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti sme na vigíliu sviatku odovzdali zástupcovi benediktínov ručne šité vrecúška plnené rôznymi bylinkami. Veriaci takto mohli urobiť skutok milosrdenstva a kúpou podporiť osamelé mamičky v núdzi, ktoré vrecúška vlastnoručne šili.


Dňa 7.-8. júla sme sa zúčastnili púte na Mariánsku horu v Levoči. Medzi množstvom stánkov bol aj M- klub, stan mladých, ktorého súčasťou bolo aj naše OZ Maják nádeje. Ľudia sa pri stánku pristavovali, zaujímali sa o aké združenie ide. Výrobky sa im veľmi páčili, zároveň si ich veľa pútnikov kúpilo. Keďže sme boli v stane mladých, nechýbal kopec smiechu a dobrej nálady.
Ďakujeme vedúcim M- klubu za možnosť odprezentovať naše OZ a pútnikom za ich záujem a podporu ľudí v núdzi.


V krásnu sobotu 7.7.2018 sme vďaka Projektu Fond zdravia mesta Košice mohli navštíviť nádherné slovenské veľhory.
Zišlo sa nás 22 dospelákov a 28 deti...čiže pekná skupinka ľudí. Mnohí z nich Tatry ešte v živote nevideli, a tak boli naozaj v napätí a radostnom očakávaní, čo všetko v tento deň zažijú.
V Košiciach a po ceste ...bolo krásne počasie...nad Tatrami bola ale hustá hmla a veľké mračná. Trošku sme sa obávali, aby sme nezmrzli a nepremokli...na Štrbskom plese sme mali stráviť viac ako 8 hodín...a byť zavretí iba v nejakej kaviarni...to by nebolo to "pravé orechové"...ako sa povie:)...
Privítal nás chlad a 12 sviežich stupňov. Našťastie nepršalo a kým sme došli po prvé ihrisko na plese...hmla sa vytrácala, mraky trhali a slniečko potešilo všetkých zúčastnených. Každý sa mohol dosýta vynadívať na Božiu krásu všade navôkol, niektorí šli rýchlo a museli ostatných dlhšie čakať, ďalší si to vychutnávali plnými dúškami a zastavovali sa pri hádzaní kamienkov do vody, obdivovaní miestnych kačičiek, fotení sa pri stromoch a podobne.


Púť k sv. Rite, patrónke neriešiteľných situácií, na ktorej sme sa zúčastnili spolu s augustiniánmi z Košíc, v nás zanechala silné stopy. Chceme sa s Vami podeliť o zážitky, prežívanie rôznych udalostí počas osláv sviatku sv. Rity a tiež všetkých povzbudiť vo viere, že Boh, aj na príhovor svätých, koná v našich životoch veľké veci. Ponúkame svedectvo Jeho moci a nádej pre všetkých, ktorí prežívajú krízy vo svojich životoch.
Relácia Svetlo nádeje, 24.6.2018, archív


Ľuďom s dobrým srdcom nie je ľahostajný osud rodín v núdzi. Tentokrát svoje sily a dobré srdcia spojili veriaci z Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov. Spoločne vyzbierali veľké množstvo potravín, ktoré poputujú do chudobných rodín.

Ďakujeme sa praktické prejavy viery a milosrdenstva voči núdznym!
Nech je Vaša jednota a dobrota svedectvom aj pre iné spoločenstvá.


Hurá do Tábora s Patrikom Hermanom. Dňa 24. 06. 2018 sa naše majákovské deti vybrali na dobrodružstvo k Patrikovi Hermanovi, kde si užijú dni plné dobrodružstva, zábavy a hlavne spoznajú nových kamarátov. Veď kamarátstvo je základ pre život. Atmosféra počas jazdy bola kľudná a priateľská. Deti sa už nevedeli dočkať tábora. Ďakujeme, že naše deti opäť mohli navštíviť tento tábor.


V piatok 22.6.2018 bolo zamračené počasie. Vyzeralo, že bude riadne pršať a fúkať vietor. S malou dušičkou sme sa pár odvážlivcov vybrali za našimi obľúbenými koníkmi do Šace. Zvieratkám počasie neprekážalo - práve naopak, boli spokojné, že je chladnejšie. My sme sa lepšie obliekli a tiež sme si vychutnávali prechádzku cez prázdnu dedinu, tiché, zelené polia.
Všetci účastníci boli nadšení z toho, ako si vedeli oddýchnuť a zabudnúť na každodenné starosti. Nasmiali sme sa do sýtosti, deti mali dosť príležitosti pobudnúť na chrbte koníkov, a tí zvyšní sa šantili so psíkmi, ktoré tiež išli s nami na prechádzku.


Naše druhé stretnutie sa konalo 14.6.2018 v priestoroch nášho centra na Letnej 47 v Košiciach. Témou nášho stretnutia bolo sebapoznanie. Naše mamky mali priestor zamyslieť sa nad svojimi silnými a slabými stránkami. Úlohou bolo napísať 6 vlastnosti, ktoré majú na sebe rady a mali ich zoradiť vzostupne. Následne sme to analyzovali podnetnými otázkami do diskusie. Diskusia sa niesla vo veselej a príjemnej priateľskej atmosfére.

Hľadaj