Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Ak máš veľa, dávaj z toho viac, ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála.“
Tob 4,8


Naše akcieDňa 8.11.2018 sme sa spolu stretli na tretom psychologickom workshope. Na stretnutie prišlo 7 žien. Témou tohto stretnutia bolo hľadanie si zamestnania, príprava na pracovný pohovor, tipy k písaniu životopisu (CV). Venovali sme sa aktivite s názvom „nájsť si prácu“. Ukázali sme si ako majú vyzerať vhodné a nevhodné životopisy. Ďalej sme sa zamerali na kľúčové schopnosti vhodné pre jednotlivé zamestnania napr. „Pre recepčnú je kľúčová schopnosť komunikácia, ktorú využije pri telefonovaní.“ Následne sme sa opýtali žien, aké sú ich kľúčové schopnosti. Potom sa losovaním ženy prerozdelili do dvojíc a mali si zvoliť 3 zamestnania a k ním vymyslieť kľúčové schopností. Ako motiváciu sme si pozreli krátke video o vytrvalosti. Ženy si na domácu úlohu majú vytvoriť svoj životopis, ktorý budeme ďalej analyzovať a diskutovať. Keďže väčšina žien je nezamestnaná hodnotíme toto stretnutie ako prínosne v ich ďalšom kariérnom rozvoji.


V krásnu slnečnú nedeľu 4.11.2018 sme boli pozvaní prísť predstaviť naše OZ Maják nádeje do farnosti Budimír s filiálkami v Janovíku a Bretejovciach. Pán farár veľmi pekne povzbudil ľudí k pomoci ľuďom v núdzi. Všetkým sa veľmi páčili farebné a kvalitné výrobky.
Veľmi nás potešil ľudský prístup miestnych farníkov, keď nám s ochotou pripravili stolík na výrobky, a všetci sa nadšene pristavovali a mnohí si zakúpili praktickú vec.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a pomoc pre tých najbiednejších. „Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“ — Matka Tereza


Dňa 28.10. 2018 (nedeľa) sme navštívili farnosť Zakamenné na Orave. Keďže cesta bola dlhá, išli sme tam už deň vopred. Prvá sv. omša začínala o 7.00 h ráno. Zbierku sme robili v dvoch kostoloch na štyroch svätých omšiach. Veriacich sme oboznámili s našou činnosťou a formou pomoci. Znova sa ukázalo, že ľudia na Orave majú otvorené srdcia pre milosrdenstvo a pomoc núdznym im nie je ľahostajná. Hoci počasie bolo upršané a veľmi chladné, naše srdcia boli zohriaté láskou a štedrosťou ľudí. Zo srdca ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Cyrilovi Hamrákovi za prijatie, pohostenie a štedrosť v jeho farnosti, taktiež kaplánovi Mgr. Jánovi Mahútovi za prijatie a pomoc pri zbierke. Veľká vďaka patrí všetkým štedrým darcom, ktorí svojím finančným príspevkom a modlitbou pomôžu rodinám v núdzi.
Nezabúdajme : ,,Ten kto koná skutky milosrdenstva, prináša Najvyššiemu dar, ktorý sa mu ľúbi". (Tob 4,10-11)

Hľadaj