Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Ak máš veľa, dávaj z toho viac, ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála.“
Tob 4,8


Naše akcieDňa 8.11.2018 sme sa spolu stretli na tretom psychologickom workshope. Na stretnutie prišlo 7 žien. Témou tohto stretnutia bolo hľadanie si zamestnania, príprava na pracovný pohovor, tipy k písaniu životopisu (CV). Venovali sme sa aktivite s názvom „nájsť si prácu“. Ukázali sme si ako majú vyzerať vhodné a nevhodné životopisy. Ďalej sme sa zamerali na kľúčové schopnosti vhodné pre jednotlivé zamestnania napr. „Pre recepčnú je kľúčová schopnosť komunikácia, ktorú využije pri telefonovaní.“ Následne sme sa opýtali žien, aké sú ich kľúčové schopnosti. Potom sa losovaním ženy prerozdelili do dvojíc a mali si zvoliť 3 zamestnania a k ním vymyslieť kľúčové schopností. Ako motiváciu sme si pozreli krátke video o vytrvalosti. Ženy si na domácu úlohu majú vytvoriť svoj životopis, ktorý budeme ďalej analyzovať a diskutovať. Keďže väčšina žien je nezamestnaná hodnotíme toto stretnutie ako prínosne v ich ďalšom kariérnom rozvoji.


V krásnu slnečnú nedeľu 4.11.2018 sme boli pozvaní prísť predstaviť naše OZ Maják nádeje do farnosti Budimír s filiálkami v Janovíku a Bretejovciach. Pán farár veľmi pekne povzbudil ľudí k pomoci ľuďom v núdzi. Všetkým sa veľmi páčili farebné a kvalitné výrobky.
Veľmi nás potešil ľudský prístup miestnych farníkov, keď nám s ochotou pripravili stolík na výrobky, a všetci sa nadšene pristavovali a mnohí si zakúpili praktickú vec.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a pomoc pre tých najbiednejších. „Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“ — Matka Tereza


Dňa 28.10. 2018 (nedeľa) sme navštívili farnosť Zakamenné na Orave. Keďže cesta bola dlhá, išli sme tam už deň vopred. Prvá sv. omša začínala o 7.00 h ráno. Zbierku sme robili v dvoch kostoloch na štyroch svätých omšiach. Veriacich sme oboznámili s našou činnosťou a formou pomoci. Znova sa ukázalo, že ľudia na Orave majú otvorené srdcia pre milosrdenstvo a pomoc núdznym im nie je ľahostajná. Hoci počasie bolo upršané a veľmi chladné, naše srdcia boli zohriaté láskou a štedrosťou ľudí. Zo srdca ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Cyrilovi Hamrákovi za prijatie, pohostenie a štedrosť v jeho farnosti, taktiež kaplánovi Mgr. Jánovi Mahútovi za prijatie a pomoc pri zbierke. Veľká vďaka patrí všetkým štedrým darcom, ktorí svojím finančným príspevkom a modlitbou pomôžu rodinám v núdzi.
Nezabúdajme : ,,Ten kto koná skutky milosrdenstva, prináša Najvyššiemu dar, ktorý sa mu ľúbi". (Tob 4,10-11)


V rámci dňa chudoby 17.10.2018 boli nadšení pre myšlienku pomoci aj učitelia z cirkevného gymnázia sv.Edity Steinovej. Ich patrónka v nebi je určite nadšená, keď vidí pomoc núdznym:)...
Sám pán riaditeľ pomáhal s potravinami do auta...
Pravidelná pomoc je dnes vzácnym prejavom spolupatričnosti a súcitenia s biedou blížnych. Preto sme veľmi radi, že sa dnes nájde ešte veľa dobrých duší ochotných zmierniť ťažkú situáciu mnohých ľudí.


Maják nádeje - takýto názov má náš nový časopis, ktorého prvé číslo je čerstvo vytlačené: práve pre Teba a tiež pre všetkých, ktorých zaujíma téma „Chudoba okolo nás“. 
Myšlienka vydávať vlastný časopis Majáku, sa zrodila len nedávno a vďaka zanietenému a akčnému prístupu všetkých zainteresovaných, bol minulý týždeň vytlačený v náklade 1 000 kusov J
Našou snahou je, priblížiť v ňom našu činnosť, predstaviť jednotlivých členov a v pravidelných rubrikách pravidelne prinášať rozhovory s ľuďmi, ktorí svoj život zasvätili pomoci chudobným. V prvom čísle sme sa porozprávali s Petrom Gombitom. 
Časopis sme začali distribuovať do farností a spoločenstiev po celom Slovensku, prostredníctvom našich priateľov. Tiež si ho môžete objednať na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Chceme sa poďakovať redakčnej rade: Lucke Kočišovej, Milke Deverovej a Jankovi Pčolinskému. Mimoriadna vďaka patrí našej Milke, za jej čas a osobné nasadenie v pozícii grafičky.  
Veríme, že sa dostane do vašej pozornosti a stanete sa aj takouto formou našimi priaznivcami.


V rámci dňa chudoby 17.10.2018 sa zapojilo mnoho žiakov do charitatívnej zbierky potravín pre rodiny v núdzi. Kresťanské ovzdušie tejto školy vštepuje žiakom pravé hodnoty, ako sú ľudskosť, obeta, rozdelenie sa s núdznymi, súcit, lásku...Vďaka týmto skvostom sa môžu mať lepšie deti a ich rodičia, ktorí často nemajú čo jesť...
Naša vďaka patrí hlavne Bohu a potom aj týmto žiakom a učiteľom, ktorí sa rozhodli pre dobrý skutok. A ten sa im nikdy nezabudne:)


Dňa 24.10.2018 sa na pôde Teologickej fakulty v Košiciach, uskutočnila IV. Medzinárodná vedecká konferencia s témou: Dieťa v ohrození. Privítali sme na nej hostí z Českej republiky, Poľska a Talianska, ale taktiež aj z rôznych miest Slovenska. Ak by sme mali vybrať tému, ktorá bola najlepšia nedokázali by sme to, pretože všetky témy boli vynikajúce, ako obsahom tak aj ich prejavom. Témy boli naplnené o vlastnú skúsenosť, ale aj o teoretické poznatky.
Príspevky boli zamerané na dobrú prax s rôznymi cieľovými skupinami, ktoré sa nachádzajú na okraji spoločnosti (bezdomovci, rómovia, narkomani, chudobní, zomierajúci, väzni, utečenci... ).
Medzi poslucháčmi boli pracovníci organizácií, krízových centier, Charity, poradní, riaditelia škôl, ale aj poslucháči stredných škôl, Teológie a medicíny. Výstupom z konferencie je recenzovaný Zborník, ktorý je už vydaný (objednať si ho môžete na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).
Počas občerstvenia a obeda po konferencií si prednášajúci mohli vymeniť svoje poznatky a dojmy z prednášajúcich tém. Celá konferencia sa niesla v príjemnom priateľskom a pokojnom duchu. Novinkou tejto konferencie bolo hlasovanie o tému konferencie 2019 čo mnohých potešilo, takže sa na Vás tešíme aj o rok. Spomedzi 4 navrhnutých tém vyhrala téma "Riešenie krízových situácií v živote človeka."

Konferenciu finančne podporila Nadácia Volkswagen a Nadácia Pro Cassovia.


V nádhernú slnečnú nedeľu 14.10 sme zavítali ku saleziánom na 3 Hôrkach v Košiciach. Keďže pochádzame zo saleziánskeho prostredia, stále sa tu cítime ako doma - srdečne prijatí. Nebolo to inak ani pri prosbe o pomoc našim rodinkám. Ľudia nadšene prejavili záujem o krásne a farebné veci...Veľké množstvo mladých sa pristavilo pri našom stolíku a kúpilo si nejaký výrobok na podporu rodín v núdzi.
Sme šťastní, že môžeme zažiť pomoc a lásku v praxi. Núdzni sú naši dobrí priatelia, ktorým chcú aj druhí s radosťou pomôcť...


Základná škola sv.Cyrila a Metoda v Košiciach je pre rodinky v núdzi obrovským darom. Nádherným spôsobom motivujú žiakov, aby prinášali ako obetný dar na sv.omšu trvanlivé potraviny, ktoré darujú rodinám v núdzi OZ Maják nádeje.
Dnes sme boli svedkom veľkého množstva potravín, z ktorých sa nasýti naozaj veľa rodín. Žiaci 8smeho ročníka pomáhali v rámci predmetu náboženstvo so školským kaplánom ukladať tašky do kufra auta...ktoré sa na začiatku zdalo primalé na také množstvo jedla. Našťastie, všetko našlo svoje miesto...a ani policajti nás nezastavili:)
Naše srdce je plné vďaky za takýto konkrétny skutok lásky a hlavne ako Pán Ježiš hovorí: "Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."...

Hľadaj